The world is at an end, and you have 30 seconds to save it!
Κριτικές: Πολύ θετικές (1,083 κριτικές) - Το 88% από τις 1,083 κριτικές των χρηστών για αυτό το παιχνίδι είναι θετικές.
Ημερομηνία κυκλοφορίας: 27 Σεπ, 2012

Συνδεθείτε για να προσθέσετε αυτό το αντικείμενο στη λίστα επιθυμιών σας, να το ακολουθήσετε ή να το σημειώσετε ως μη ενδιαφέρον

Αγορά Half Minute Hero: Super Mega Neo Climax Ultimate Boy

 

Κριτικές

“...never stops being funny.”
Rock, Paper, Shotgun

“...a fantastic and unique game worth experiencing.”
Destructoid

Get Half-Minute Hero free!

You can get this game free by buying the sequel!!

http://store.steampowered.com/app/240970/

Buy HMH2 and you will receive:

 • A free copy of the first game: Half-Minute Hero: Super Mega Neo Climax Ultimate Boy!
 • The complete soundtrack for Half-Minute Hero: The Second Coming!

You will not receive extra copy of HMH:SMNCUB if you already have it in your Steam library

Steam Big Picture

Σχετικά με αυτό το παιχνίδι

The world is at an end, and you have 30 seconds to save it!

(30… 29… 28…) Start your quest, meet people that need help, fight through dark dungeons, earn money, upgrade your gear and level up, level up, level up until you triumph over evil and take down the final boss!

(30… 29… 28…) The critically acclaimed Hypersonic RPG action game makes its debut on PC, leveled-up and enhanced to be the ultimate version. The most complete Half Minute Hero yet, it contains all the content and the features (21… 20… 19…) from the previous versions on handheld and console platforms, such as “Hero 300” - the challenging 300 second final chapter, (11… 10… 9…) as well as the exciting Knight 30, Hero 30, and Evil Lord 30 bonus game modes, restored to their full glory...

(30… 29… 28…) Let’s try that again – Over 60 RPGs in one game, each with its own leaderboard for you to compete with your friends and full Steamworks integration. 8-bit retro graphics are available for when you are feeling nostalgic. (19… 18… 17…). With only 30 seconds to complete each mission (9… 8… 7…), it has proven to be incredibly addictive and loads of fun!

All the features. All the game modes. Let the 30 second games begin…

Απαιτήσεις συστήματος

  Minimum
  • OS: Windows XP Service Pack 3
  • Processor: Pentium 4 3.2 GHz or equivalent
  • Memory: 1GB RAM
  • Hard Disk Space: 2 GB (includes Direct X files)
  • Video Card: GeForce FX 5700 or equivalent card with 256MB VRAM
  • DirectX®: 9.0c
  • Sound: DirectX 9 compliant audio card
  • Additional: Gamepad or controller recommended
Χρήσιμες κριτικές χρηστών
10 από 12 άτομα (83%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
15.8 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 7 Νοεμβρίου, 2015
A fun little game that's easy to pick-up and play. I'm not usually a big fan of timed games, but thankfully Half Minute Hero's gimmick is easy to work around and looping time to do everything you want to isn't very difficult. Not needing to stress about time limits is a good thing.

Every stage boils down to you leveling-up, finding secrets, buying items and killing stuff in relatively densely packed levels with little fat. The game auto-attacks and the only real actions you have in your arsenal are using items and dashing. The simplicity of it works really well and despite most levels playing very similar to one another, there's enough variations to keep things fresh. There are multiple branching paths you unlock by beating levels through different means and every level has a couple of unique titles you can earn by meeting various conditions. There's just enough to each level to warrant a replay if you're interested.

HMH also has a surprising amount of content. There's 50+stages in the main game and after beating it, different game modes unlock that are essentially mini tower defense, RTS, and shump campaigns. These modes are very basic and honestly not that great, but they're fun enough and have the same light-hearted tone as the main game. Princess 30 is probably the best of the bunch since the fast-paced shooting stages are the closest of the extra modes to the pace of the main game. One important thing to know, you need to set the game to retro graphics mode to play these in their full campaign, otherwise they're just one-off stages in the vein of the main game. There's nothing suggesting this in-game so if you're playing with the updated graphic option, you'll miss out of the full version of the modes.

As for the bad stuff, the port has some problems, like one of the stages in the main game crashing consistently if you're not playing in retro graphic mode. So if Quest 26 keeps crashing on you, that's the problem. Resolution options are limited to 1280x720 windowed or a stretched fullscreen.

The other main issue with the game is the equipment UI is ♥♥♥♥♥♥. Having to scroll horizontally though a bunch of icons when equipping stuff is really annoying and since you're limited to replaying levels only with the equipment you had up to that point, the terrible UI is something you'll have to deal with a decent bit. The pixel graphics also look quite bad when they're blown up and used as "speaking" models. They just take up too much screen real estate in relation to their size and look like a jumbled mess

In short, a fun, casual game that's easy to play. It's also now packaged with the sequel game for the same price as the original by itself, so make sure to buy the right version so you get both games.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
6 από 8 άτομα (75%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1 άτομο βρήκε αυτή την κριτική αστεία
0.5 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 25 Οκτωβρίου, 2015
30 seconds to save the world? No problem.

This game is great and should be experienced by anyone who wants the feel of an rpg adventure condensed into 30 second long battles. You will level, gain party members, visit towns, gain equipment etc.. The usual rpg mechanics with a twist of 30 seconds to accomplish this task. If you need more time, you just need to pay the time goddess to reset time back to 30 and defeat the evil lords.

This game is still a gem on the psp and is just as great on the big screen. I can almost guarantee that you will not be dissapointed playing this game.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
3 από 4 άτομα (75%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
2.6 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 25 Οκτωβρίου, 2015
This game is actually quite decent; while a time-based RPG game, it's also very simple to understand. In the game, the whole world is in peril, and you have 30 seconds (a half-minute) to save the world! But thing is, if you can't save the world on time, you can use some gold, at a statue for an offering, in order to REWIND time! (At a portion, at least.)
While $9.99 is a fair deal, it's still a bit pricy. For a cheap game, it's still worth trying out. It's cute, silly-looking, and also creatively well done! Definitely a unique take, on the RPG genre.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
1 από 1 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
13.7 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 6 Σεπτεμβρίου, 2015
A game with great charm and a humorous parody poking lighthearted fun at more serious RPGs.

The best thing about Half Minute Hero is the fast paced game play. Take any RPG and shorten it to 30 second quests and you get the idea! It is a novel idea and explored very well.

The soundtrack and pixel graphics are top notch and fit the theme of this game nicely.

There is a revamped new look in this version of Half Minute Hero which attempts to bring new life to the game, but it fails to accomplish this as it just simply looks awful and I switched back to pixel graphics which are far superior.

To vary it up a bit, there are various different game modes that invoke various playstyles (on rails shooter, defending etc..) which are all fun but are short and none quite match up to the greatness of the main game mode.

The story is not serious at all and is often predictable, cliche and humourous, which is what you expect to a parody of RPGs!

It is the most complete collection of Half Minute Hero - I have played the PSP version before - and this steam version has all the content from this version and then some!
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
1 από 1 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
18.0 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 15 Ιανουαρίου
*A Half Minute Hero Review in 30 seconds
(Warning: bit of spoilers amd probably bad grammar)
(30..29..28) This game is both a great time, and total hell. I played on the 8-bit graphics and beat every mode. (Execpt hero 3 but i'll get more into that Later.) This game starts off like of other RPG games. You name your hero and get tossed into a world with monsters roaming around the plains and forest. (18..17..16..) After a quick tutorial you meet the Time Goddess and are on a quest to save the world in, you guessed it, 30 seconds. Never fear because once time gets low you can run into a town and pray to a statue for more time.... for a price. (9..8..7..) What if you get bored you ask? Well there are other story lines that play differently. A Beautiful Evil Lord and a blood thristy Princess. Plus there other unlockable storys. (3..2..1..) Uh, honey I doomed the world again!

Just because i didn't say anything about it doesn't mean it's not true, the soundtrack for this game is amazing! It really makes your feel like "Hey. I'm a hero!"
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία