Guns of Icarus Online is the premier airship combat game. With a good ship and the right crew, you can conquer the skies!
Κριτικές:
ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ:
Πολύ θετικές (118 κριτικές) - 82% από τις 118 κριτικές των χρηστών στις τελευταίες 30 ημέρες είναι θετικές.
ΣΥΝΟΛΙΚΑ:
Πολύ θετικές (11,129 κριτικές) - Το 94% από τις 11,129 κριτικές των χρηστών για αυτό το παιχνίδι είναι θετικές.
Ημερομηνία κυκλοφορίας: 29 Οκτ 2012

Συνδεθείτε για να προσθέσετε αυτό το αντικείμενο στη λίστα επιθυμιών σας, να το ακολουθήσετε ή να το σημειώσετε ως μη ενδιαφέρον

Η γλώσσα «Ελληνικά» δεν υποστηρίζεται
Αυτό το προϊόν δεν υποστηρίζει την τοπική σας γλώσσα. Ελέγξτε την παρακάτω λίστα υποστηριζόμενων γλωσσών πριν την αγορά

Αγορά Guns of Icarus Online

Προ-αγορά Guns of Icarus Online Alliance DLC

Προ-αγορά Guns of Icarus Online + Alliance Collector's Edition Bundle ΠΑΚΕΤΟ (?)

Συμπεριλαμβάνει 3 αντικείμενα: Guns of Icarus Online, Guns of Icarus Online Alliance DLC, Guns of Icarus Online Collector's Edition Upgrade

 

Πρόσφατες ενημερώσεις Προβολή όλων (140)

9 Αυγούστου

Guns of Icarus Alliance Open Alpha now Closed


We're finished with our first week of the Alliance Open Alpha and we've returned Guns of Icarus to its regular PvP battles.
Coming out soon will be stats, lore, and everything we've learned from your amazing feedback.

Thank you everyone for a great week!

10 σχόλια Περισσότερα

31 Ιουλίου

Guns of Icarus Alliance Open Alpha Live Now!!The Alliance Open Alpha begins Monday, August 1st, and the skies will fill with new exotic ships, new lethal weapons, and new strange locations. It’s a dangerous new world and you’re going to fly in it.

Servers will go down at 12 am Eastern Monday and be back up at roughly 6 am Eastern. From 8/1 to 8/8, you will be able to experience 3 new Alliance game modes - Assault, Defense, and Retrieve - over six new maps. You’ll find yourself flying and crewing on four new ships with access to 4 new guns in the service of one of four factions. All of these new contents will be in service to the first war of Icarus. Defend a homeland, launch a daring attack, recruit mercenaries, and build defenses as you and other players attempt to dominate the world. Can you rally your faction and turn the tide of the war?

How to Fight a WarEvery battle you fight will change the world around you as you apply points, recruit troops, and build defenses.

When you first start Alliance, you’ll pledge to one of the four available factions. The honorable Baronies, industrious Anglea, sage Chaladon, or devious Mercantile.After you’ve chosen your side simply press Play and begin!

By pressing play, the matchmaker will find you a match, and points will be applied to your faction's side, you’ll progress through your faction (up to rank 4 for the Alpha,) and earn points for your war chest.

To specify where you want to fight for and apply your earned points towards your faction’s war efforts, click World Progression on the main menu. From this map screen, you can spend from your war chest by click on a territory and then click on Reinforce to improve attacks and defenses of the territory. By click on the territory, you’ll also dedicate your next battle there. Your war chest will increase in size as you rise through the faction, earning the opportunity to horde and use more resources for your side.

Full Patch Notes


Alliance Alpha Features (August 1st - August 8th):

Ships-The Chaladonian Shrike

The Order of Chaladon have been known as peaceful and reclusive, but the pull of war and the planet’s dilapidated state are starting to change traditional Chaladonian values.  Being the mad scientists, the Shrike uses heavily modified balloon gas technology in order to support the ship’s heavy armaments on such a small frame.  If you look closely, you may see some of this gas leaking from various pipes on the ship—a common issue with this new substance.  The Shrike’s movement is and durability comparable to that of the Squid’s but with additional firepower.The Anglean Corsair  

Like its creators, the Corsair is extremely rugged and is not easily budged.  Based on ancient war machine designs, the Corsair is ideal for inserting itself into a fray of enemies and simultaneously dispatching them from multiple angles.  Gameplay wise, the Corsair takes cues from the Spire in its layout.  The Corsair has multi-tiered decks and a massive interior.  Given the ship’s toughness, scurrying up and down ladders can be kept to a minimum for a skilled engineer.The Fjord Baronies Crusader

Long, sleek, and painstakingly crafted, the Crusader plows its way through enemy lines in glorious charges. Stained glass and crisp design hide a hardened workhorse that has served the Baronies through many conflicts. More dangerous than its sturdy frame and protected balloon is its unique heavy weapon angles which give it an edge over opponents, catching them by surprise.The Mercantile Guild Magnate

Luxury and violence have no closer merging than the Mercantile’s Magnate. Blistering with weapons on both its port and starboard the Magnate is invulnerable to flanking. While exquisitely cut sails and an aerodynamic design, has turned this heavily armed and armored ship into a nimble beast of the sky comparable to a Goldfish.

Maps-Oblivion Approach- Retrieve

Similar areas like this one lay scattered across the world, but no route is more deadly than Oblivion Approach.  Its deep ravine cuts a narrow passage that’s too risky for most traders to fly in.  The low traffic and multitude of nooks makes it an ideal place for marauders to hide or even be used as an escape route.  There have been tales of robbers successfully making their getaway through the approach, using the jagged terrain to lose their pursuants.  Must feel terrible to get robbed and crash your ship in a single day.  Hope that doesn’t happen to you anytime soon.Voyager’s Cove- Defense

The Voyager’s Cove takes place off the coast of Chaladonian shores.  Judging by the ruins, it was once a bustling coastal city that has since been reclaimed by the sea.  Now, the cove is an important defensive location linking the Isle of Chaladon to the mainland.  This new map follows the Defense mode ruleset and is designed for 3-4 player ships.Seas of Alleron- Assault

It is known that the world has changed its face many times over.  Now, Alleron wears an arid mask of sand and scorching heat.  However, there is evidence that briny waters once bathed the obelisks that lay partially buried in the dust.  Of course, this also means the seas left many valuables resources behind.  Sifting sand and drilling through rock is a time intensive process, but a worthwhile enough endeavor that many parties fight over the production facilities that lie in the old seas.Parous Glen- Assault

Raw materials drive conflict and Parous Glen’s unique location gives it access to material impossible to find anywhere else. Numerous refineries and outposts drill and process ores day and night. The sound of rumbling and grinding is only ever broken by the sound of raiders attempting to destroy this fortress of manufacturing. Attackers will be quick to find these bases more prepared for war than any stronghold.Thornholt Crest- Retrieve

A fractured church sits at the heart of Thornholt, surrounded by a broken crown of rails from before the age of air.  The crest it sits on provides a natural bastion for numerous outposts and refineries. Unfortunately this also means it is a natural target as well. Numerous factions attempt to plunder the resources tucked away in the crest following the now broken rails to rich targets.Devil’s Eye- Defense

The Hot springs of Devil’s Eye are beautiful and pristine, but the smell of sulfur nearly suffocates any near. It is this sulfur that brought giant refineries and loading docks. Tucked within a crater the Devil’s Eye Citadel can only be reached from 3 angles of attack. These lanes are littered with the wreckage of many who believed they could make it through dangerous paths.

Weapons and Tools-Seraph Tempest Missiles

The Fjord Baronies have always had a distinct flair to every aspect of their culture from their attitude, dress, and even weaponry.  Taking a cue from this tradition, the Seraph Tempest Missiles not only provide a spectacle to behold but also excellent support capabilities.  The missiles’ movement are known to trick enemies into thinking that shots have been missed, but with a guided aim the missiles will travel to its intended target despite taking a few detours along the way.

Use its unique aiming mechanic to dodge obstacles and hit enemy mechanical components to disable them.  If the enemy’s armor is down, the Seraph Tempest Missiles also do substantial damage to hulls.Charybdis Gas Mortar

Even though Chaladonian researchers tend to not exclusively focus their work on war applications, many of their experiments have unintended side effects.  When trying to find new ways to disperse aerosols, and new environmentally safe pesticides, something went awry.  The dispersal method worked fine, but the pesticide didn’t work as intended.  Instead of killing deadly insects, it was better at corroding metals and gunking up intricate mechanical parts.

When the specially designed shells make impact, chemicals are released in the form of a deadly green cloud that will slow down any ship that gets caught.  The cloud will slowly eat away at metal armors, engines, and weapons.  There’s even a handy early detonation function on the shells too.Februus Weaponized Coil

Reverse engineering parts unearthed from the frozen tundra, the Anglean Republic has reconstructed methods to temporarily store an electrical charge.  At first, they were disappointed by their inventions’ instability but soon realized that it could be weaponized to devastating effect.

The gun fires an electrical charge that arcs between multiple enemies. Hold the trigger to charge up to 6 seconds.  The damage and the number of jumps increase with charge time. It has a minimum charge time of 3 seconds.Aten Lens Array

Harnessing the power of the sun via a series of carefully crafted lenses, the Mercantile Guild is able to burn its enemies with a focused beam of light.  Only the Guild is able to procure such valuable diamonds and crystals that make up the weapon’s intricate lens array.  The armament’s devastating effectiveness easily justifies its costly construction.

To operate the Aten, hold down mouse to start shooting. The longer you train the beam on an enemy ship, at the expense of less turning arc and movement, and the the more damage the gun would inflict.

[NEW ENGINEER TOOLS] Armor Kit and Fail-safe Kit  

Both kits are buff tools, bringing the total buff tools to 3.  Buffs can only be applied one at a time and cannot be stacked.  Armor kit will apply armor to any component for a set duration of time, or until armor has depleted.  Fail-safe Kit applies a rebuilder automaton for a set duration of time.  When a component with the Fail-safe buff/automaton is downed, it will begin to rebuild itself.  Normal assistive rebuilding still works.   Once rebuilt, the buff/automaton is removed.


Changes:

 • Engine updated to Unity 5.x (5.2.5)
 • Director budgeting improvements
 • uning reflection/ambient balance in metalmap shaders
 • Tweaks to have correct teamcolor sails on shrike
 • Gun Particle Update
 • Protection map lightmapping
 • HUD typeface overhaul for clarity
 • Red sandstorm skies redone
 • Stronger Boss Weakpoint Material Coloration/Animation
 • Moved defeat camera from the Parous Glen Lava
 

Alliance Fixes:


 • UV mismatch on triplanar effects
 • Newly registered accounts can't choose a faction
 • Smoke or trail stucks
 • Display issues for "inactive" assault bases
 • Visibility shader issues
 • Players collide with other ships/bases
 • Mobile drill damage shatter is not consistent in game
 • Issue with smoke on Small Bases
 • Very bright spotlights
 • LOD issue on cannon
 • Baronese Boss gun animation
 • Gun Handles are not animating on the laser gun
 • Flare collision is zeroed out in transform
 • LOD problem from resulting double mesh
 • Assorted fixes to postprocess-less outlining
 • Meshes overlapping issue on merchant boss ship
 • Wrong EndMatch Camera placements on player ships
 • LOD checks and tweaks for player ships and boss ships
 • Dark Lighting on Faction Selection Page when using "Low" settings
 • Boss and cloud bug
 • Chat window layered above Match End Background
 • Background music cuts out whenever another sound is played
 • Lens flares make terrain see through
 • Closet room adjustments for properly showing costumes’ color
 • World Progression Battles disappear after playing match

Skirmish Fixes:


 • First-time player tooltips stuck
 • Particles remain after reloading Banshee
 • Long clan names overlap clan experience text
 • No tray icon when running in borderless windowed mode on Linux
 • Rubber mallet is clipping through the AI's body in tutorial
 • On player's initial spawn the initial spawns are being used along with normal team spawn points
 • Speech icon is visible on the screen after crew forming and returning to Main Menu
 • Offscreen rope flag animation is delayed
 • Repair point and weapons bars shrunken textures
 • typos in tutorial
 • Flickering textures on Junker
 • Score isn't shown on map
 • Player model clipping on Junker
 • Typo in Lochnagar ammo description
 • Reload animation and actual reload is not synchronized when gun gets destroyed then rebuilt
 • Recruit from queue button is not visible for the lobby creator
 • Traveller theme's objects are dark on Junker
 • Missing ship collision sounds
 • Can’t receive PMs after multiple name changes
 • Missing an in-game achievement icon for “All Tutorial Gold”

 • *Traveller theme issues with low shader setting [/*]
 • HTML tags in player’s name

36 σχόλια Περισσότερα

Κριτικές

“This indie gem is in fact funking awesome.”
Massively

“Those looking for a team-based challenge will find plenty to love with Guns of Icarus Online.”
Penny Arcade

“Guns of Icarus Online scratches a certain itch that few other games can reach.”
IGN

Σχετικά με αυτό το παιχνίδι

Guns of Icarus Alliance Pre-order

Get early access to Guns of Icarus Alliance DLC before official release! To help us test and follow the development, please email us at feedback@musegames.com with your steam receipt. Help us make Alliance the best it can be!

Guns of Icarus Alliance is the PvE Expansion DLC and is now available for Pre-order. From a single pilot to as many as 16 players can unite in their battle for the wasteland, completing objectives in all new PvE/Co-op game modes like capturing cargo or destroying drilling platforms. You just need to grab your friends and go. Choose a faction and unlock their special costumes, weapons, and airships as each victory brings your faction one step closer to their ultimate goal of reshaping the world.

Guns of Icarus Online

Hop aboard a steampunk airship with friends and play as Gunner, Engineer, or Pilot. Gun down dirigibles, repair your way out of danger, pilot the ship into combat. Are you a decisive Captain or dutiful Crew? Teamwork is required to survive the skies of the premier airship combat game: GUNS OF ICARUS ONLINE!

Raising the stakes on team-based PvP combat with an emphasis on strategic competition and truly cooperative play, Guns of Icarus Online is the best airship-to-airship combat game that’s all about teamwork, tactics, and fast-paced action. With a good ship and the right crew, you can conquer the skies!

Key Features


 • Richly crafted steampunk/dieselpunk-inspired world
 • Genre-busting gameplay with strategy, navigation, shooter, and time-management elements
 • Pick a role to suit your play style: Pilot, Gunner, or Engineer
 • Choose your airship and its weaponry to execute the perfect strategy as a Captain
 • Form a group with up to 3 other friends and crew a ship together
 • Integrated voice chat keeps you in constant contact with your teammates
 • Diverse ship classes and tons of weapons to choose from with realistic flight and projectile physics
 • Massive air battles with up to 32 players in a match
 • Multiple game modes including Deathmatch, VIP, King of the Hill, and Crazy King
 • Rise in the ranks! Earn titles and cosmetic items as you progress
 • Achievement system fully integrated with Steam achievements
 • Balanced, competitive matches reward strategic, skillful play, not level grinding
 • Show off your style with a wide range of cosmetic options in the in-game store with an amazing dye system
 • Support Workshop for hats, goggles, and ship decals
 • 1st person and 3rd person camera modes
 • Custom games with spectator mode for streaming and tournament play

Απαιτήσεις συστήματος

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Minimum:
  • OS:Windows 7
  • Processor:2 GHz processor
  • Memory:2 GB RAM
  • Graphics:Intel HD3000, Nvidia GeForce GT8600 or equivalent
  • DirectX®:dx90c
  • Hard Drive:3 GB HD space
  • Other Requirements:Broadband Internet connection
  Minimum:
  • OS:Mac OS X 10.6
  • Processor:2 GHz processor
  • Memory:2 GB RAM
  • Graphics:Intel HD3000, Nvidia GeForce GT8600 or equivalent
  • Hard Drive:3 GB HD space
  • Other Requirements:Broadband Internet connection
  Minimum:
  • OS:Ubuntu 12.04 LTS, 32-bit (Linux machine configuration not supported)
  • Processor:Dual-core 2 GHz
  • Memory:2 GB RAM
  • Graphics:Intel HD3000, Nvidia GeForce GT8600 or equivalent, supporting Shader Model 3 equivalent
  • Hard Drive:3 GB HD space
  • Other Requirements:Broadband Internet connection
Κριτικές πελατών
Το σύστημα κριτικών πελατών ενημερώθηκε! Μάθετε περισσότερα
ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ:
Πολύ θετικές (118 κριτικές)
ΣΥΝΟΛΙΚΑ:
Πολύ θετικές (11,129 κριτικές)
Πρόσφατα αναρτημένες
♪ Wake me up inside ♪
17.8 hrs
Αναρτήθηκε: 19 Μαρτίου
Great and promising
Mia Panagia
15.8 hrs
Αναρτήθηκε: 3 Αυγούστου 2015
ανεμοπληο
Orion
186.0 hrs
Αναρτήθηκε: 28 Μαΐου 2015
Ever thought how it would be, playing a competitive pvp/co-op game and actually be credited by your team players when you do something right? Or how about respond to when you suck by being positivelly helpfull and giving you advice to get better at it (INLUDING opponents)?

If you answered to all, some, or some of none of the above, then this is a game for you!

Still not convinced? Then how would you feel winning a match, and have the avatar of your fellow crewmates cheering and striking badass epic poses as if it was a breeze, all the while in the backround EVERYTHING ON YOUR SHIP IS ON FIRE!

Yes, this game gives you that. But all jokes aside, this game offers strategic depth, promotes co-operation, has a model community and is downright fun and short. It is a product of care and love and that shows both in the way the game handles and how the Devs activelly listen to the players. Literally, I have seen multiple Devs chatting and answering questions in global chat. Its good for both marathons of gaming as well as 10-15 minute breaks (even shorter on some occasions)

Cons? If I had to say one con that stands out and it actively bothers me is the DIRE need to have a mic, ESPECIALLY if you are a captain. Voice commands and the voice-over system still needs work. Unlike other games when you can listen to your music to chill while also listening to your team players, this game really requires your full attention and muting almost all other sounds except a few SFX and the voice chat.

However, the community is relaxed and forgiving and wont complain as long as you communicate, through chat or other means.


To sum things up:

Is this game flawed and needs more work? ABSOLUTELLY!

Is it worth every penny of its price? ABSOLUTELLYx2.
The ammount of fun you will have in the game, the cheap glitter-cosmetic items you buy through microtransactions, the rewards from lvling and the community make it all up. I would buy this game all over in twice its price if I had to.
PURE WARRIOR
2.0 hrs
Αναρτήθηκε: 27 Μαΐου 2015
dont play it!!!!!!
nickolas.zaf
2.9 hrs
Αναρτήθηκε: 17 Φεβρουαρίου 2015
Poli Kalo
Pericles
59.2 hrs
Αναρτήθηκε: 5 Σεπτεμβρίου 2014
Παίξτε το, πληβείοι
Roy197
62.3 hrs
Αναρτήθηκε: 19 Μαΐου 2014
Ενα απ' τα καλυτερα παιχνιδια στρατηγικης !
Πιο χρήσιμες κριτικές  Συνολικά
5 από 7 άτομα (71%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
Προτείνεται
62.3 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 19 Μαΐου 2014
Ενα απ' τα καλυτερα παιχνιδια στρατηγικης !
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
2 από 3 άτομα (67%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1 άτομο βρήκε αυτή την κριτική αστεία
0 από 2 άτομα (0%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
Προτείνεται
59.2 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 5 Σεπτεμβρίου 2014
Παίξτε το, πληβείοι
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
Προτείνεται
186.0 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 28 Μαΐου 2015
Ever thought how it would be, playing a competitive pvp/co-op game and actually be credited by your team players when you do something right? Or how about respond to when you suck by being positivelly helpfull and giving you advice to get better at it (INLUDING opponents)?

If you answered to all, some, or some of none of the above, then this is a game for you!

Still not convinced? Then how would you feel winning a match, and have the avatar of your fellow crewmates cheering and striking badass epic poses as if it was a breeze, all the while in the backround EVERYTHING ON YOUR SHIP IS ON FIRE!

Yes, this game gives you that. But all jokes aside, this game offers strategic depth, promotes co-operation, has a model community and is downright fun and short. It is a product of care and love and that shows both in the way the game handles and how the Devs activelly listen to the players. Literally, I have seen multiple Devs chatting and answering questions in global chat. Its good for both marathons of gaming as well as 10-15 minute breaks (even shorter on some occasions)

Cons? If I had to say one con that stands out and it actively bothers me is the DIRE need to have a mic, ESPECIALLY if you are a captain. Voice commands and the voice-over system still needs work. Unlike other games when you can listen to your music to chill while also listening to your team players, this game really requires your full attention and muting almost all other sounds except a few SFX and the voice chat.

However, the community is relaxed and forgiving and wont complain as long as you communicate, through chat or other means.


To sum things up:

Is this game flawed and needs more work? ABSOLUTELLY!

Is it worth every penny of its price? ABSOLUTELLYx2.
The ammount of fun you will have in the game, the cheap glitter-cosmetic items you buy through microtransactions, the rewards from lvling and the community make it all up. I would buy this game all over in twice its price if I had to.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία