Avernum is a land underground, a subterranean nation full of rogues, misfits, and brigands, struggling for survival in the monster-infested darkness.
Κριτικές: Πολύ θετική (208 κριτικές)
Ημερομηνία κυκλοφορίας: 11 Απρ, 2012

Συνδεθείτε για να προσθέσετε αυτό το παιχνίδι στη λίστα επιθυμιών σας ή να το σημειώσετε ως μη ενδιαφέρον

Αγορά Avernum: Escape From the Pit

Πακέτα που περιέχουν αυτό το παιχνίδι

Αγορά Spiderweb Software Complete Pack

Συμπεριλαμβάνει 12 αντικείμενα: Avadon: The Black Fortress, Geneforge 1, Geneforge 2, Geneforge 3, Geneforge 4: Rebellion, Geneforge 5: Overthrow, Avernum 4, Avernum 5, Avernum 6, Avernum: Escape From the Pit, Nethergate: Resurrection, Avadon 2: The Corruption

 

Προτείνεται από επιμελητές

"Remake of a remake, still good and cool. Old school CRPG for winners and sexy game players"

Κριτικές

“The game's strong writing carries it through, and earns it a place among the greatest indie RPGs.”
9.0/10 – Game Chronicles

“Fans looking to get into the Avernum series will do very well with Escape from the Pit, and while the improvements beyond the game engine and visuals are relatively modest, there's still a lot to enjoy even if you've played through the game once before already.”
GameBanshee

“It is a tribute to indie gaming as a whole that a game made by such a tiny team can swell into such an involving, engrossing and glorious fantasy epic.”
9.0/10 – The Digital Fix

“If you're looking for a complex single player RPG and value content at the expense of visuals, don't miss this title.”
8.0/10 – Impulse Gamer

“Spiderweb Software have provided a vast world in which to get lost, and a hefty quest in which to sink your teeth, which will reward those who can overlook its lack of finesse with many hours of enjoyable adventure.”
Indie Game Magazine

Σχετικά με αυτό το παιχνίδι

Avernum is an epic fantasy role-playing adventurer set in an enormous, subterranean nation. Avernum is a land underground, a subterranean nation full of rogues, misfits, and brigands, struggling for survival and wealth in the monster-infested darkness.

You have been banished to the underworld, never to see the light of day again.

The surface is ruled by the cruel Emperor Hawthorne, master of the Empire. All of the known lands are subject to his brutal command. Everyone who speaks out, misbehaves or doesn’t fit in is cast into the dark, volcanic pits of Avernum, far below the surface. There, you are expected to die, a victim of starvation, horrible monsters, or simple despair.

But not all of the Avernites have surrendered. With magic and steel, they are forging a new nation deep underground. You can join them and fight for safety. Or freedom. Or, if you dare, revenge on the surface-worlders who tried to destroy you. Join your new countrymen, explore a huge game world, hunt for hundreds of magical artifacts, choose from hundreds of quests, and become the hero of the underworld!

Key features

 • Epic fantasy adventure in an enormous underworld.
 • Huge outdoors, eighty towns and dungeons, and hundreds of quests.
 • Three separate game-winning quests. Seek safety, escape or revenge. Complete just one or all three!
 • Unique races and settings make Avernum different from any adventure out there.
 • Hundreds of side quests and magical artifacts to discover.
 • Rich game system with over 50 spells and battle disciplines and a multitude of beneficial character traits to choose from.

Απαιτήσεις συστήματος

PC
Mac
  • OS: Windows XP
  • Processor: 1.6 GHz
  • Memory: 256 MB RAM, 512 MB Recommended
  • Hard Disk Space: 300 MB
  • Video Card: 3D accelerated graphics card, Open GL compliant
  • OS: OS X 10.5 or later
  • Processor: 1.6 GHz
  • Memory: 256 MB RAM, 512 MB Recommended
  • Hard Disk Space: 300 MB
  • Video Card: 3D accelerated graphics card, Open GL compliant
Χρήσιμες κριτικές χρηστών
24 από 27 άτομα (89%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
70.6 ώρες στο μητρώο
In today's day and age, Spiderweb Software's games may seem like a novelty, but make no doubt that for the right audience they are exceptionally good games that offer a lot of bang for their buck. Avernum: Escape From The Pit is a modernized version of the Avernum series, and while the graphics are still not flashy the game more than makes up for it with good writing and solid turn based combat.

The game is a text heavy one, a blessing or a curse depending on the person playing. The writing is stellar and coupled with the low-key graphics it's one of the few games where you can really use your imagination if you so wish. It is worth noting that Avernum is an open-world RPG, so while I say the writing is stellar, don't expect a centralized story with deep characters--that's not what this game is. The game itself takes place in a huge underground cave complex, a joy for those like me who like underground fantasy settings and even for those who don't should still appreciate the unique and interesting world Avernum presents.

Avernum is lengthy, but if it's your type of game it will feel just right, making it a great game to pick up if you're on a budget. One playthrough alone will take about seventy to eighty hours if you are a semi completionist, and even if you aren't I would wager it would take a good fifty hours to beat. Throw in harder difficulties and achievements and you can easily extend that playtime twofold.

The combat is fairly atypical for a turn based game, but by no means bland. Each ally/enemy gets one turn per round and there are different types of characters your party can contain (priests, mage, etc.). The game is open world as mentioned and it lets you explore the world on your own, the game guides you very loosely but the bulk of the exploration is up to you to do. As thus, you can easily find yourself faced off against baddies that are higher level than you which can keep the game challenging even on normal difficulty.

Open world exploration in the deep caves of Avernum mixed with some awesome writing and very interesting in-game encounters made this game a blast, but one of the things I liked most was how seamlessly the keyboard was integrated into the game. With the exception of needing to use my touchpad to click on a few interactive objects in the game world and assigning character stats/equipping items, just about everything you need to do in-game can be done with just the keyboard. Conversations, looting, fighting, moving--can all be done with the keyboard. If you're playing at home on your desktop, this may not mean much, but if you want to play this on a laptop without a mouse handy, this game is the one. Very few RPGs can be played on low-end laptops and even fewer can be played without a mouse, but Avernum is perhaps the only game I've played that's required mouse/touchpad input so sparsely. I feel like I could have enjoyed an amazing RPG experience from any Spiderweb game, but this one stands out to me due to the stellar keyboard integration.
Αναρτήθηκε: 28 Ιουλίου
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
16 από 18 άτομα (89%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
187.4 ώρες στο μητρώο
You have to like old school dungeon crawlers to appreciate the game. Having said that it was everything an old school RPG game should be about. I'm a bit of a 1-time-pass-thru-completionist (rather than quick finish to replay for alternative paths) and I got almost everything done in 187 hrs. There was only a few times I felt it was tedious play and that was with the friggin horrible "lights go out, so you must click millions off times to move inches" periods. The game does have a few minor bugs, like some times in teleporting your party members can end up inside room objects and freezes game for reload and if you happen to double click when casting sometimes your party members cast fake spells and move (when not supposed to move at all) so wasted turns can happen in middle of battles. BUT even with those minor bugs, the game was so fun and challenging I didnt mind over looking them. Newer more expensive games with better graphics have been doing much worse lately. Just suggestion, but go into settings and set party to move in fast mode or you might want to kill them yourself waiting to move very far! I'm definitely a fan of Spiderweb after this intro and I've already purchased x3 more Avernums based off this one. If that helps you decide in a purchase.
Αναρτήθηκε: 29 Απριλίου
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
14 από 16 άτομα (88%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
29.7 ώρες στο μητρώο
This is a game for those who want to experience the nostalgic turn-base RPG. For those familiar with Ultima IV (1985 release), Avernum will bring back those fond memories. In Escape from the Pit, you control up to four party members who have been banished from the Empire. From that seed, the storyline will grow. Since this is a relaunch of the Avernum series, the graphics are kept simple, but effective and plays efficiently on much older systems. Combat is turn-base with turns accomplished sequentially by intitiative and party order. The story is interesting with plenty of side quests and dungeons/caves to crawl around and explore. There is plenty of content since as of this review, I'm over 12 hours in and have covered around 1/3 of the map.

Bottom line is that this is a fun turn-base RPG. It's a must for the fans of Ultima IV.
Αναρτήθηκε: 26 Μαΐου
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
8 από 11 άτομα (73%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
161.3 ώρες στο μητρώο
This is prehaps the best Dungeon Crawler/RPG (outside Legend of Grimrock, Dungeons of Dredmore) that Steam has to offer. It is easy to get into and hard to put down. What makes it so enjoyable is the non-linear progression of it all. You have a choice over everything, from doing quests to killing things. Your charators can be speced to your choosing. Want a warrior that hits like a truck and can shoot fireballs? You can do that! You want a rouge that can't be hit and is a master lockpick? You can!

All in all, this game is well worth the price, even more on sale (if the Summer Sale is going while viewing this review)
You won't regret. I've spent 135 hours on this game. Take it from me. It won't let you down!
Αναρτήθηκε: 22 Ιουνίου
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
3 από 3 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
46.8 ώρες στο μητρώο
Maybe the best $1.99 I've ever spent. There's so much content and wonderful strategic character progression. If you can sacrifice a little sheen for deep mechanics, this is a no-brainer.
Αναρτήθηκε: 7 Ιουνίου
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
81 από 85 άτομα (95%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
130.4 ώρες στο μητρώο
Second remake of the classic Exile series' first part, Avernum: Escape From the Pit is classic roleplaying at its best! Basically, you play as a party of adventurers, who were exiled into a huge cavern, Avernum, far below the surface of the world. You have to find a new purpose here, which basically means doing all kinds of odd-jobs and quests for mayors, wizards and kings of the underworld and, while you're at it, trying to escape your dark prison.

The controls have been streamlined for the 2010s. Like in Avernum, the first remake, the game is still isometric and tile-based. However, you can finally control the characters efficiently with a mouse. This works splendidly, though the controls have frankly lost some of the function of the earlier games: e.g. you can no longer close doors (unless I've yet to discover how). Also, the pathfinding algorithm does some weird stuff sometimes when your preferred path is blocked, making characters run into wrong direction (and at worst, their DOOOOM). There's still no music (except in the title screen and the few cut scenes): use your favorite epic adventure music instead.

Skill system has basically been remade, though the comedic art of the skill descriptions has been appreciatively retained. Skills are now learned in trees, with a basic skill in the bottom and every subsequent skill requiring the below skills before they can be developed. Also, characters gain bonus traits every few levels gaining small bonuses to different skills and stats. It's a matter of taste if these are good or bad changes, but the whole works nevertheless quite fine.

Combat has always been a rather important part of Avernum series. Turn-based, the basics are still there. However, some additions and changes have been made. Warriors have gained special skills called battle disciplines to supplement their fighting ability, making them a bit more interesting and tactical than before. Spells have been remade as well since original Avernum. Particularly, all the blessings and curses have become area effects, and multi-hit spells are now cone or area attacks instead of simply hitting a number of targets.

Frankly, the hard-coreness of the series has dulled quite a bit with this latest installment. No longer are the dark dungeons truly dark, as you don't benefit from bringing a torch or casting light spells (which were actually removed altogether). There is no need to eat to satisfy hunger nor deal with dangerous diseases, and death is no longer so much a set-back as party is automatically resurrected and healed at a friendly town, removing the need for inns and renting rooms. You may no longer jump down ledges (which was never that healthy anyway). Identification of magical items has also been removed (albeit hilariously explained by "adventurers having better training nowadays"), and potion making has become a trade secret of alchemists, so your party can't learn it itself any longer. Spiders no longer say "hi!" in a high-pitched voice audibly. Along with these changes Avernum has lost part of its legacy and spark.

What is left, however, is an excellent RPG adventure in a unique fantasy world. The streamlining makes the game more accessible and lets the player concentrate on what's really important: dialogue, exploration and questing. And their implementation is simply brilliant. There are tens, if not hundreds, of characters in the game who all have their own dialogue trees, and several tens of dungeons and towns to explore, everyone of them extremely detailed. Enemies are still dangerous, and mini-bosses and bosses are refreshingly difficult to beat.

Game is not only high-quality, for there's also quite a lot of it. My first play-through, on Hard difficulty level, lasted about 80 hours. Want to just experience the story? Play on Normal or even Casual difficulty, and you may even change it mid-game. However, the highest difficulty level, Torment, provides an amply named challenge for an experienced player, requiring advance planning and lots of re-exploring in areas that were previously too dangerous. Seriously though, I recommend playing your first game on Hard difficulty at max, as Torment can get tedious if you don't know where to go for the next admissible challenge.

TL:DR?

Excellent dialogues.
Robust tactical combat.
Addicting exploration.
Epic questing to become true heroes.

Not convinced? You may as well give it a try.
The demo is available at http://www.avernum.com/avernum/index.html, letting you play through, I believe, about one third of the full game.
Αναρτήθηκε: 1 Δεκεμβρίου, 2013
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι