รายการแนะนำ ข่าวสาร
สำหรับคุณ
Work together to survive the devastating Dinosaur horde in huge, endless environments.
บทวิจารณ์จากผู้ใช้:
ล่าสุด:
ผสมกัน (496 บทวิจารณ์) - 66% จาก 496 บทวิจารณ์จากผู้ใช้ใน 30 วันล่าสุดนี้ เป็นแง่บวก
โดยรวม:
แง่บวกเป็นส่วนมาก (26,480 บทวิจารณ์) - 76% จาก 26,480 บทวิจารณ์จากผู้ใช้สำหรับเกมนี้ เป็นแง่บวก
วันวางจำหน่าย: 4 พ.ค. 2012

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์นี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ ติดตาม หรือทำเครื่องหมายเป็นยังไม่สนใจ

ซื้อ ORION: Prelude

เทศกาลลดราคาฤดูร้อน! ข้อเสนอจะจบลง 4 กรกฎาคม

ซื้อ ORION: Prelude 4-Pack

เทศกาลลดราคาฤดูร้อน! ข้อเสนอจะจบลง 4 กรกฎาคม

 

อัปเดตล่าสุด ดูทั้งหมด (148)

28 มิถุนายน

The Future of Orion = Up To You [UPDATED]

The Future of Orion = Up To You
https://igg.me/at/dNGhnN-SToI/x/1405395

After a nights rest I am ready to comment. I will not be taking legal action over Activision. Despite easy justice, I need to play the long game. If we approached this in that manner we would be no different than what we are fighting against. We will not be the DMCA, patent-infringing types that hinder production and creativity.

That being said, we will be ensuring that Activision covers for the damages they've inflicted, both by removal of the game during the largest event of the year as well as malicious and invalid claims which acted as slander and defamation.

But we will ensuring this in a way that doesn't have us wasting time in a courtroom, obliterating production - and still allows to develop the game at full speed.

We will be starting a crowdfunding event later today. This is to cover:
1. what we are missing out on the largest event.
2. the damages we've taken on from Activision.

As of yesterday, Activision cut out 70% of our profit. My calculations put it at 90% today. What they did is devastating.

I can't believe that there are gamers who are defending the money-abusing, ♥♥♥-wiping turds that is Activision who walks all over gamers with annual $60 releases, season passes, $15 map packs, doesn't involve or listen to them in any way.

Then you have US, who literally pay money to do amazing fan service for content like you mentioned above which we GIVE away.

This is by far the most disappointing aspect and the largest core to the new idea I am developing, scheduled to debut later today.

It is now up to the gamers as to whether or not they want Orion, or what we do and what we stand for. Otherwise this is not what we signed up for and I am personally far too old for this crap rodeo again.

If you like Orion, get ready to show your support.
If you don't - well, then don't.

*Side Note: CD-Keys given out in the crowdfunding campaign WILL work via Steam, you can authorize it, download it AND play it.

145 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

28 มิถุนายน

Our Official Response

The Facts
I received the DCMA request after its removal from Steam with no warning/contact from either Valve/Steam or any developer associated with Call of Duty nor anyone from Activision.

I never was provided specific examples of assets, or screenshots of what offended them - nor given the chance to rectify or remove any offensive content prior to having our game removed from sale.

We assumed which pieces of content based on what they self-labeled of their own as well as community-provided assets.

(Comparison 1 - Auto Shotgun)
http://i.imgur.com/8Qx1NI2.png
(Comparison 2 - Auto Rifle)
http://i.imgur.com/IjS7dfO.png

http://i.imgur.com/ZQeBNGs.png

We immediately offered to remove ANY offensive content (as it wasn't specified) and this was not accepted.


The Events
I was informed by Steam that accordingly to their policy, Activision has 10 business days (until July 7th, 2016 - basically a month due to the Holiday) to act or do anything.

If Steam doesn't receive a copy of a legal complaint within 10 business days, then our game will be re-instated.

What this means is that Activision has maliciously and erroneously used a DMCA request to aggressively attack a small, independent development team during the BIGGEST Sale Event of the entire year, the Steam Summer Sale.


Our Comments
The sight is the only similarity we can see. Even if it was a 1:1, that's not enough for a design infraction, even by legal standards and by a significant amount.

http://i.imgur.com/ZQeBNGs.png

And the sight is just a futuristic M1 Garand, so either way both are homaging a real world property, the only thing that could actually hold up and is the only one without a dog in this fight.

Regardless, an invalid and malicious act from Activision on wrong or non-existant evidence. They are are multi-billion dollar company coming over what is currently a 50 cent game, without contacting us or requesting anything of us NOR providing any specific assets or images of the offensive content to begin with

That being said, if our community finds our weapons or content offensive we are of course always listening and will integrate feedback/suggestions based on such. If you want weapons changed, we are a developer that reads what you write. We've demonstrated this for many years now across a variety of products:

ORION
https://youtu.be/BbL9MioMpF8

ORION: Prelude
https://youtu.be/ShQ3GBFI4KQ


The Non-Specific DMCA:
DMCA Takedown Notice on your item

Valve received a DMCA copyright take down notice about your game, Orion, on Steam at http://store.steampowered.com/app/407840/.
*REDACTED*, on behalf of Activision, alleges that the game Orion uses weapon art content from Call of Duty: Black Ops 3 and Call of Duty: Advanced Warfare. The weapon art in question includes the M8A7 rifle, the Haymaker rifle, and the Bal-27 rifle. Use of this weapon art content without permission infringes Activision’s copyright in Call of Duty: Black Ops 3 and Call of Duty: Advanced Warfare. https://www.activision.com/games/call-of-duty/call-of-duty-black-ops-3,https://www.activision.com/games/call-of-duty/call-of-duty-advanced-warfare.

As a result, we have removed your posting from Steam.

Valve follows the procedure set forth in the Digital Millennium Copyright Act. The DMCA is a United States copyright law that governs online service provider liability in case of copyright infringement. When we receive a DMCA notice, Valve must take down allegedly infringing copyright materials; otherwise Valve could be subject to a claim of copyright infringement.


In Short
Orion is a game all about homages. It's what it's always been, since it was announced as a retro homage to the classic 90's games with a modern take. It’s GI Joes action figures versus your Jurassic Park toys. It’s Halo meets Turok. It's what we all did as kids in our heads.

I just can’t believe of all things, it was over a generic sci-fi weapon. Regardless what it was over, the most important thing was that we were not warned, contacted by either party nor able to remedy it. We were given no specific information relating to assets, only left to guess or use fan-submitted content/links to decipher.

We offered immediately to remove any offensive content right off the bat, this was rejected.

We are happy to read any feedback about the game. Any ORION fan knows we do this regularly. We are always reading and listening and if fans find any of our content offensive we have and will always replace it.


A Warning
To any website reporting false claims with no verifiable proof or facts regarding myself or Trek - this is not acceptable and won't be tolerated.

You can not flat out lie about people. That is slander and defamation. We've seen two reports pop up from over 5 years ago. tt wasn't true then, still isn't now.

To anyone spreading claims without proof, we will be seeking resolution once we're done addressing what we're going to do with Activision.


( NATURAL SELECTION 2 ARMORY )
This related to a development-only, pre-alpha game build. We were flying to conferences like Gamescom (Germany) and Eurogamer (London) to show to publishers and press. At the time, like any developer, you use whatever content and assets you have access to in order to mock up the experience. We had a freelancer at the time, Daniel Doerksen who was simply a fan of Unknown Worlds/Natural Selection - never officially worked for them and simply made himself personal portfolio piece based on their art.

At this time we needed a unit exactly the same (a dispenser that grants ammo) and used what he had legally available to do so. It was caught in a few frames in a trailer and people (somehow) assumed it was straight from the Natural Selection 2 game, a title that wasn't even released to the public at that time. The model was subbed out for the official release, as always intended.


(PRIMAL CARNAGE ARTWORK)
Another incident involved a freelancing concept artist. Back in the day we had an additional folder on our shared Dropbox called "Mood Art". This would contain anything that was either very "Orionish" or something I wanted to get added to the game and consisted of orion-related fan art, things we'd find online. Said artist utilized a piece of artwork from that folder and used it as a base layer, proportionally, to do a full new drawing on top of.

When submitted to me, I didn't know this at the time. However Ashton, the former head of Primal contacted me right after we made the news post and we took it down immediately and apologized right then and I also personally apologized in person at a conference. They did not accept it. Fun fact, years later the two Dinosaur 3D Artists, Tim M and Eugen T, would join and create the Dinosaurs for both Prelude and most of Guardians of Orion - only for me to find out that they were having payment issues at Lukewarm for their completed content.


(WE FIRED PEOPLE)
This is the name of the game. We work remotely and independently, so sometimes talent doesn't work out. However it wasn't purely related to strangers and anyone that steals or tries to steal hardware, money or do other shady things doesn't have a place at Trek. More on that here:
http://artistryingames.com/spiraling-control-incredible-journey-spiral-game-studios/


An Update
An additional update is available. For the record, I (-David) don't agree with this nor believe it's a good use of a small teams resources to immediately replace any asset.

I was just contacted by the artist responsible (he just woke up to all of this - Eastern part of the world) for the Automatic Shotgun (which is what appears most in fans-submitted comparisons) feels absolutely horrible and has contacted me to inform me that he would feel more comfortable in remaking said weapon regardless of what I do about Activision or how we proceed. So no matter what happens going forward, that weapon will be visually different.

He feels terrible that his piece of art resulted in these events that have affected so many things and he has started production on it this evening to remedy anything he can do directly.

- - - - -

In the end, what Activision is claiming isn't a valid or legal use of DMCA. If they were alleging that we had actually RIPPED the Black Ops 3 weapons FROM their game and used them exactly - their shipped meshes, their shipped textures - that is a DMCA case.

What they are alleging is that our very own, separately created content is "too visually" or "artistically similar". That is *NOT* what the DMCA covers. That is a form of copyright and IP infringement dispute. Their lawyers know this, but filed this anyways.

We will be seeking resolution for all damages wrongly inflicted by us FROM Activision via this malicious and overly aggressive tactic.

Our desire to remove said content is purely for our own benefit. We are a small indie team, any minute the game is not for sale during the biggest event is a stake to the heart. Us willing to remove any offensive content and to get it back for sale is to protect our selves, our company and our IP.

19 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

บทวิจารณ์

“An instant classic.”
Steam Review

“Best transformation of a game I've ever seen.”
Steam Review

“I am completely addicted.”
Steam Review

เกี่ยวกับเกมนี้

'ORION: Prelude' is an indie Sci-Fi shooter (FPS/TPS) that seamlessly blends together incredible visuals and addictive combat. It puts you and your friends together into intense, cinematic battles using some of the most incredible weaponry and amazing vehicles in which you must work or compete against one another to accomplish mission objectives, explore giant worlds and survive the devastating Dinosaur Horde.

In addition to the return of the adventurous, survival-based cooperative gameplay and retro-inspired Arena Combat, 'ORION: Prelude' features massive, Open World Cooperative and PvPvE.

*Previous version names include ORION: Dino Beatdown (2012) and ORION: Dino Horde (2013).Supporting up to a variety of game modes, including:
 • Survival (Objective)
 • Slaughter (Duration)
 • Rampage (Playable Dinosaurs)
 • Prehistoric (Custom Variable)


Supporting up to 10 players and offering 2 game modes:
 • Conquest (Cooperative - 5 Players)
 • Vital (PvPvE - 10 Players)


Supporting up to 10 players and offering 3 cooperative game modes:
 • Free-For-All (Deathmatch)
 • Elimination (Stealth)
 • King of the Hill (Territory)
 • Gun Game (Ladder Climb)
 • Instagib (Twitch Reflex)
 • Vital (Open World)


Supporting up to 10 players and offering 3 unique game modes:
 • 1v1 Duel (4 Playlers - Tournament)
 • FFA Duel (4 Players - FFA)
 • Team Duel (5v5)

Key Features:

 • Open World Gameplay
 • Cooperative & Competitive Gameplay
 • Dueling & Melee Combat Gameplay
 • 1st Person / 3rd Person Hybrid Gameplay
 • 15 Game Modes
 • 50+ Weapons & Gear
 • 30 Augmentations (Mutators)
 • 20+ Multiplayer Maps
 • 7 Vehicles
 • Full Weather System
 • Persistence & Player Progression (150 Levels)
 • Class-Based Gameplay & Player Loadouts
 • Statistics & Leaderboards
 • Lobbies, Matchmaking & Server Browser
 • Player Store (Cosmetics)
 • Rewards & Unlockables
 • Real-time Dynamic Day/Night Cycles
 • 10 Dinosaurs (All Playable)
 • 250+ Steam Achievements
 • 12 Steam Trading Cards
 • Steam Big Picture Mode Support
 • Bots & Offline Play
 • Tutorial System
 • SDK & Steam Workshop (Custom Maps)

ความต้องการระบบ

  Minimum:
  • OS:Windows Vista SP2 32-Bit
  • Processor:AMD Athlon X2 2.8GHZ / Intel Core 2 Duo 2.4 GHZ
  • Memory:3 GB RAM
  • Graphics:256 MB Graphics Memory (SM3)
  • DirectX®:9.0c
  • Hard Drive:8 GB HD space
  • Sound:DirectX 9 Compatible
  Recommended:
  • OS:Win 7 / Win 8 (64-Bit)
  • Processor:AMD 4-Core / Intel 4-Core
  • Memory:4 GB RAM
  • Graphics:512 MB Graphics Memory (SM 3)
  • DirectX®:9.0c
  • Hard Drive:8 GB HD space
  • Sound:DirectX 9 Compatible
  • Other Requirements:Broadband Internet connection
บทวิจารณ์จากผู้ซื้อ
ระบบบทวิจารณ์จากผู้ซื้อได้รับการอัปเดตแล้ว! เรียนรู้เพิ่มเติม
ล่าสุด:
ผสมกัน (496 บทวิจารณ์)
โดยรวม:
แง่บวกเป็นส่วนมาก (26,480 บทวิจารณ์)
โพสต์ล่าสุด
[Operation LCC] Citrus
( 0.7 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 28 มิถุนายน
call of oblivion: the taken assets
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
Ray Bromano
( 1.0 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 28 มิถุนายน
The developer was banned from the Steam forums if that tells you anything.
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
Capt. SheepAlot
( 0.4 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 28 มิถุนายน
It's so sad to see people from reddit just buy this game to give it a negative review when it is a pretty good game, had some pretty decent times in here with friends, and more to come!
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
Bible Study and Chill
( 13.8 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 28 มิถุนายน
stop stealing assets and pay ur damn employes. is this is what u call a finished product? the culling is more finished then this and thats in early development right now. take this game off the store and give refunds. the multiplayer is dead anyway so i cant play this.
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
Laurel
( 1.4 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 28 มิถุนายน
Applied for refund, uninstalled game. I do not support theives, scam artists, or scum in general.

To those who want a refund, you can get one through steam directly.

Follow the instructions here: https://support.steampowered.com/kb_article.php?ref=6695-QIKM-7966

Hope this helps!
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
Captain Ryan
( 2.0 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 28 มิถุนายน
Have you ever felt like you wanted to play CS but also dinosaurs?
Have you ever wanted to be overwhelmed by the sheer amount of holy ♥♥♥♥?
Have you ever craved that sweet sense of pleasure you get from committing genocide on an extinct species?
Then this game is for you!

There's almost 65 billion things to do!
-ride cars
-shoot dinosaurs
-fall off of towers
-ride cars
-get upgrades
-ride cars
-ride cars

With so much stuff, this game feels like an unlimited amount of awesome! Just think of something, anything, and statistically you probably can't do it in this game. But out of the things you can do in this game, you can do all of them in this game! (Including leading those terrifying flying dudes into your friend's heli!)


420/10 3dank5me
-ride cars
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
Sniper_x002
( 5.1 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 28 มิถุนายน
Terrible, terrible. Developers stealing assets here.
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
Razorkiller1337
( 5.0 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 28 มิถุนายน
https://www.reddit.com/r/pcmasterrace/comments/4q6xo5/activisions_dmca_claim_on_orion_is_legit_orions/ TL;DR: The developers have been stealing copyrighted content to put in there games, however, this is not the sole reason I am giving this game a negative review, the developers have also been trying to victimize themselves by trying to make a big social media backlash for the DMCAs, and threatens to "take legal action" against anyone that "spreads false information" about their situation...
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
บทวิจารณ์ที่เป็นประโยชน์ที่สุด  ใน 30 วันที่ผ่านมา
153 จาก 184 คน (83%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
7 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
ไม่แนะนำ
11.9 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 28 มิถุนายน
Just so people are aware, this game's name use to be Orion Dino Beat Down, and they changed the name and re released it multiple times as a new game just to keep people from seeing all of the negative feedback it was getting. This is the same game that utilizes stolen assets and the head of Trek Industries, formerly spiral game studios fired the real team working on it just before release without paying them. I'm writing this review now because they are attempting to get out of a DMCA and possible suit of their new game "Orion" where they are literally doing the same exact thing and trying to play the victim. I bought this game before even knowing all of this, and felt so dirty for doing so, and im hoping and urging people away from buying into this mistake and scum of a company.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
85 จาก 121 คน (70%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
ไม่แนะนำ
0.1 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 28 มิถุนายน
Stop stealing you s**ts.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
64 จาก 88 คน (73%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
ไม่แนะนำ
24.5 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 28 มิถุนายน
Both the publisher: TREK Industries and the devs: Spiral Game Studios should be permanently removed from steam. Not only do they steal assets from other devs, they have a long track record of not following through on there development promises. They try and undermind the steam review system by removing valid reviews, they changed the name of a game they never finished so they could re-release it and make everyone pay for the same game twice while abandoning their first game. I for one will never buy a game from this publisher again, not for $10 and not for $0.10. Devs that only have one release game should not be allowed to rename that game so they can release it again to make more money and cheat their customers. If you like Dinosaurs consider buying Ark, survival of the fittest is free, seriously Ark made a second game and charged nothing at all. What is your excuse TREK Industries/Spiral Game Studios?
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
55 จาก 82 คน (67%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
2 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
35 จาก 51 คน (69%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
ไม่แนะนำ
3.3 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 28 มิถุนายน
ผลิตภัณฑ์ได้รับมาฟรี
Basic Information
Title: ORION: Prelude
Developer: Spiral Game Studios
Publisher: TREK Industries
Genre: First /Third Person Shooter

General Impression
ORION: Prelude could quite possibly be the most affordable game that involves both dinosaur hunting and multiplayer fun. And as of 2016, it is in fact a prequel to ORION (which was removed via DMCA by Activision). It is definitely best played with a few friends by your side. The singleplayer mode features some pretty worthless bots so don’t expect much help from the AI. Graphics are a sight to behold, even with the occasional glitch popping in. The sheer diversity of weaponry and vehicles at your disposal as well as the dinosaur themselves, will have you entertained for hours on end while the inclusion of both Achievements and Trading Cards seems the perfect cherry on top, to an already great deal.

The allegations of stolen assets have forced me to reassess the situation and rating for this game. It might have deserved an 8 in my opinion IF it was an original game, the hard work of decent and honest people. Since the shrouds of doubt have beset upon this title, I give it a 4/10. Until the situation becomes clear, I cannot recommend you to buy it.

Strong Points
+ Beautiful graphics.
+ Steam Trading Cards & Achievements.
+ Great price for what it offers.
+ MP mode is quite enjoyable

Weak Points
- Lack of tutorials and a storyline.
- SP mode is less fun since the bots’ AI is weak.
- ALLEGED STOLEN ASSESTS USED IN THIS GAME.

Rating 4/10

This review was submitted for Howl Reviews.

PS. Please stop down voting it, just for the sake of it. It's not my fault, that the people who made this game have been dishonest. By rating it down, you're only showing a lack of respect for my work.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
39 จาก 61 คน (64%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
21 จาก 29 คน (72%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
5 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
ไม่แนะนำ
2.1 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 28 มิถุนายน
TREK Industries: Hi, Activision!
Activision: What's up TREK?
TREK Industries: Can I use your assets?
Activision: NO!
TREK Industries:Well....I will use them anyway!
Activision: Come back here!
TREK Industries: HELP! Activision maliciously attacks Indie Dev!!!


For the record Activision is trash, but David Prassel is a blatant liar and a thief.
Plagiarism is never ok. Just watch this and try not to laugh.
https://www.youtube.com/watch?v=yE5eJC864vg
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
26 จาก 39 คน (67%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
ไม่แนะนำ
20.1 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 27 มิถุนายน
what is this the fourth time this game's been "released" to wipe off all the negetive reviews?
if stolen art assests and the fact your money is going to a scum bag don't bother you, give it a try
the games alright for $1

some history if you're intrested.
http://www.gatheryourparty.com/2012/05/04/orion-employee-beatdown/

theres plenty more if you google a bit, these guys have a track record


บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
28 จาก 45 คน (62%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
ไม่แนะนำ
3.3 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 28 มิถุนายน
I never enjoyed this game anyways because it always seemed choppy and unfinished. Now that there's controversy about the dev stealing assets (and trying to blame Activision for stealing THEIR assets) it just adds fuel to the fire. Bad game and bad devs.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
18 จาก 32 คน (56%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
2 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน