Work together to survive the devastating Dinosaur horde in huge, endless environments.
Κριτικές:
ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ:
Ανάμεικτες (332 κριτικές) - 58% από τις 332 κριτικές των χρηστών στις τελευταίες 30 ημέρες είναι θετικές.
ΣΥΝΟΛΙΚΑ:
Κυρίως θετικές (27,992 κριτικές) - Το 75% από τις 27,992 κριτικές των χρηστών για αυτό το παιχνίδι είναι θετικές.
Ημερομηνία κυκλοφορίας: 15 Απρ 2013

Συνδεθείτε για να προσθέσετε αυτό το αντικείμενο στη λίστα επιθυμιών σας, να το ακολουθήσετε ή να το σημειώσετε ως μη ενδιαφέρον

Η γλώσσα «Ελληνικά» δεν υποστηρίζεται
Αυτό το προϊόν δεν υποστηρίζει την τοπική σας γλώσσα. Ελέγξτε την παρακάτω λίστα υποστηριζόμενων γλωσσών πριν την αγορά

Παίξτε ORION: Prelude

 

Πρόσφατες ενημερώσεις Προβολή όλων (158)

24 Οκτωβρίου

ORION // Community Update (Q4 2016)ORION - COMMUNITY UPDATE (OCT 2016)
We have recently conducted a variety of pools and information gathering to learn where the Community is in regards to what they are enjoying, disliking and think of ORION. We do these polls regularly and we appreciate all who interact with and supply feedback. Thank you very much to all of you!You can view each of these below:

BEST THINGS ABOUT ORION (MOST VOTED):
 • 1. Gameplay
 • 2. Play Styles (Gear/Skills/Abilities)
 • 3. Player Customization
 • 4. The Community
 • 5. Guardian Variety

WORST THINGS ABOUT ORION (MOST VOTED):
 • 1. Weapon Impact/Feel/Recoil/Movement
 • 2. Verticality
 • 3. Optimization (ATI/AMD)
 • 4. Weapon Loadouts
 • 5. Game Launch Time
 • 7. Input Customization

OTHER VOTES INCLUDED (SINGLE VOTES):
 • 1. Steam Achievements
 • 2. Ion Conversion Ratio
 • 3. Chat System
 • 4. Pet Following/Proximity/Blocking
 • 5. Third Person Camera Tweaks
 • 6. Legendary Aug Functionality (?)
 • 7. Gibs/Gore Improvements
 • 8. Survival Mode Remake
 • 9. PhysX quality options (GPU support)
 • 10. Latency/Server improvements
 • 11. Remade Support Ability

We've also received many fan submissions stating that they believe:
 • 1. The game is TOO ambitious.
 • 2. We don't address issues fast enough.
 • 3. We add content TOO often.

SO WHAT DO WE DO WITH THIS INFORMATION?
Well, we use it! We read through every post and curate lists based on the most-submitted. If something can coexist with other systems, designs and mechanics either integrated or planned then it is included.VERSION 1.7 - NOVEMBER 2016
Most of the main dislikes *will* be addressed in the next major update for ORION, Version 1.7

ORION v1.7 is scheduled for release in November 2016 and we will be addressing the following:
 • 1. Adding additional weapon loadouts per Guardian.
 • 2. Adding ADS (Aim-Down-Sights) functionality for the FPS perspective.
 • 3. We are revamping the Weapon Movement & Recoil systems.
 • 4. We've improved verticality to older maps and made it a focus on the newer maps.
 • 5. We've added small additions to A.I to better compensate for the new verticality.
 • 6. We've added game optimizations (auto-spec detection, based on your specific hardware).
 • 7. We've added input customization for mechanics including: Blink, Evade, Jump, Crouch.

VERSION 1.8 & OTHER
In addition to polishing and improving those features, we are also going to continue to focus on what the game currently has. Version 1.8 will debut some new content but also focus on further polishing the PvE and PvP modules already within the game. This includes Harvest, Mayhem, Survival and WarGames.POST BELOW!
We always monitor fan feedback. Feel free to post comments, suggestions and questions below. We always love hearing what you think!

2 σχόλια Περισσότερα

22 Οκτωβρίου

ORION // Full Transparency Report

Hey all - David here. I am the Founder and Director of Trek Industries and the Game Director on The ORION Project.I've spent a life time seeking and recruiting the best talent from around the world. Sometimes I was successful, others not. Right now we have one of the best development teams ever assembled and many of them have been by my side since the beginning.They definitely don't do it for fame or payment as they could be much more successful elsewhere and I have to believe it's because of ORION as it too had captivated me immediately from a very young age.
https://www.youtube.com/watch?v=VFopklaUqvg
THE ORION PROJECT
It's been my life long work to deliver this experience we've only begun to hint at in this first year. We have a team loving what they are working on and committed years of their lives to bringing it to life.
https://www.youtube.com/watch?v=oKk4x7OwvJQ


OUR FIRST GAME
I've invested everything we made into remastering and repairing our first game (ORION: Prelude) to ensure we were proud of it, as we're the fans. We are proud of what we accomplished and it's become an extremely fun Co-Op game that we and hundreds of others still enjoy to this day.
https://www.youtube.com/watch?v=ShQ3GBFI4KQ


2014 CROWDFUNDING
In 2014 we attempted to raise funds for The Orion Project but this was unfortunately not successful. Instead we continued supporting ORION: Prelude and developing prototypes in the background.
https://www.kickstarter.com/projects/orionprelude/the-orion-project


2015 CROWDFUNDING
In 2015 we attempted to raise funds for "Guardians of Orion", a throwback to over-the-top games and the days of SNES/Genesis. We showcased a full playable prototype but this campaign was also unsuccessful.
https://www.kickstarter.com/projects/orionprelude/guardians-of-orion

However instead of ending it there we decided to honor every single backer that supported us and rewarded them a copy of various game(s) depending on pledge level.
https://www.youtube.com/watch?v=rR0UQRV0NvY


OUR FOCUS
We've invested all profits from the first game (ORION: Prelude/Dino Beatdown) in order to REMAKE/REMASTER and continually add content to it for years. Most of the resources were exhausted during this development but enough were set aside to self-finance and create the prototype for Guardians of Orion/The ORION Project.


THE CHARTS
Since July 2016 both ORION games have dramatically dropped in overall players, visibility and discoverability. This is difficult to comprehend or link as our first game, ORION: Prelude, was just recently moved to Free-2-Play having a no-risk entry that should typically surge or at minimal maintain original/existing player count values.This was not the case and we haven't seen these low of player counts since 2013. In addition to this our new game, The ORION Project, has dramatically dropped in player counts:The chart above illustrates to us that we were better off ceasing development in Q1 2016. At this time the game had Third-Person, Inventory and Gear added.

However once we started to invest and add more, the numbers went down significantly somehow. This is reflective of v1.5 (May 2016) and v1.6 (July 2016) which we started adding fan-favorite features like First-Person, PvP, Multi-Camera PvE and most recently SpaceShips/NPC's. Each new iteration subsequently offers fewer and fewer players.


THE F2P CONVERSION
Over two million accounts were supposed to receive special Premium DLC for owning ORION: Prelude pre-conversion. Platform Linking failed and instead we were forced to grant ALL owners, including non-valid, and this cost us time, resources and it completely undervalued and depreciated all valid owners in the process. This negatively affected us and our player base.

We had two overall goals with the F2P conversion:
 • 001 - Reward & Thank our Supporters
 • 002 - Use 104900 (ORION: Prelude) as a marketing device towards 407840 (The ORION Project) by allowing players to play and experience the Orion game series for free.

Both objectives are complete failures and it's time to cut losses with what we do have control over.


THE MATH
So to break this all down into the nitty gritty detail. Since August 2010 (which is when we started pre-production on what became ORION: Prelude/Dino Beatdown) we've generated the following amount of revenue: $3,207,912

For a majority of this, it was split:
 • 30% Steam (Platform) $962,373.60
 • 10% Epic (Engine) $320,791.20

We'll say we get 50% of the revenue stream once all things are said and done - and that's still being generous. This is for the sake of easy math:
 • Total Revenue Generated: $3,207,912
 • 50% (Our Operation Budget): $1,603,956
Now split this across the six years of operating and it comes down to
(Yearly) $267,326
OR
(Monthly) $22,277


THE BREAKDOWN
This is purely operational and comparably it's equivalent two the salary of roughly two developers at an AAA game development studio. So nothing exceptional by any means and it doesn't permit much (any) room for Research, Experimental and doesn't factor any plugins/api/external content or much additional hiring. Most importantly it doesn't permit for any mistakes and requires efficiency and consistency just short of perfection.


THE REALITY
The reality is those are previous numbers and charts and that the current numbers right now have a level of support is only barely covering the server infrastructure and that it's never been lower than since ORION: Dino Beatdown.


YOUR SUPPORT
This is not sustainable in any shape way or form and if you enjoy the game now or the idea of what it can become, now is the time to show that support whether its financial or vocal. I am more than happy to support it and invest in it MORE than we did on our first game, but we definitely need that support matched.


PRELUDE REVERSION
If you've acquired the game for FREE during the 60 day campaign you're more than welcomed to keep the game, please help spread the word if you like it.

Please make sure to not uninstall or remove it if you've acquired it for free as the Platform is unable to determine ownership and we have no system available that would permit us the ability to verify what type of owner you are. If you uninstall or remove the game you will be forced to acquire it via the minimal premium.

Starting Monday October 24, 2016 (10:00AM PT), ORION: Prelude will be reverting to a $1 premium base model for ORION: Prelude (AppID 104900). This will permit that the company is in a healthy position and able to ensure that the Product can be supported, hosted and patched.


INTERCEPTOR A1 & WARGAMES MODULE PRICING
Until we can receive additional support we will have to begin changing variables that we do have immediate control over in order to ensure we can continue making the game better as well as support it for years to come.Due to this we will not yet be able to offer a free ship to all players like we had originally intended. We would love for nothing more than to be able to do things like this, as we regularly have in the past.

We'd love nothing more than to offer experiences at competitive prices (or free) and amazing content, but we need to do it in a way that ensures that it's done safely for all involved. However until other aspects change this will now be a premium acquisition.


THE PC PLATFORM
After two years and two failed crowdfunding campaigns we are placing the future of The Orion Project in your hands. We love the PC platform. The core of us were born and bred in PC gaming, most of us starting with modding and eventually working our way to full time developers.

We love PC gaming, we love the PC industry and we want nothing more than to support and leave our mark within the PC industry.


WHAT WE ARE ASKING
We love what we do, we love who we get to do it with and we love who we do it for. I am asking for the opportunity to create, communicate, and deliver the game of my dreams and one that I believe will captivate you for years to come.

So I implore you to do one single thing:
Stop giving your money to assholes that can't deliver and give it to this one that can.


CROWDFUNDING 2016
We've setup a crowdfunding event that puts you and the game first and foremost. This is your chance to obtain incredible and extremely limited physical rewards as well as guarantee the required funding for certain features, modules and milestones.The ORION Kickstarter crowdfunding event is scheduled to begin October 31, 2016 and end December 31, 2016.


OUR MESSAGE TO YOU
We can make the game of our dreams, we will include you and we will support you and our products to the best of our ability for as long as we possibly can. We've illustrated this for years and would love to do this for years to come.
 • Do you want a developer that is transparent?
 • Do you want a developer that listens to you?
 • Do you want a developer that works hard?
 • Do you want a developer that supports their products?
 • Do you want a product that supports their communities?

https://ksr-ugc.imgix.net/assets/013/953/762/8eed982ef304a38b8f4df73623cfee51_original.png?w=680&fit=max&v=1475434304&auto=format&lossless=true&s=f1a35b6f9f2d04c80e93582f5d92f1eb[/mg]

If this event is not successful I cannot guarantee the future of The Orion Project past version 1.8 until further notice. In the end this is up to you!

I believe that if you do your job and support those who support you, then the people will decide whether or not they want to hire you for another round. We are here in the ring and ready to fight with and for you.

Trek.

23 σχόλια Περισσότερα

Κριτικές

“An instant classic.”
Steam Review

“Best transformation of a game I've ever seen.”
Steam Review

“I am completely addicted.”
Steam Review

Σχετικά με αυτό το παιχνίδι

'ORION: Prelude' is an indie Sci-Fi shooter (FPS/TPS) that seamlessly blends together incredible visuals and addictive combat. It puts you and your friends together into intense, cinematic battles using some of the most incredible weaponry and amazing vehicles in which you must work or compete against one another to accomplish mission objectives, explore giant worlds and survive the devastating Dinosaur Horde.

In addition to the return of the adventurous, survival-based cooperative gameplay and retro-inspired Arena Combat, 'ORION: Prelude' features massive, Open World Cooperative and PvPvE.

*Previous version names include ORION: Dino Beatdown (2012) and ORION: Dino Horde (2013).Supporting up to a variety of game modes, including:
 • Survival (Objective)
 • Slaughter (Duration)
 • Rampage (Playable Dinosaurs)
 • Prehistoric (Custom Variable)


Supporting up to 10 players and offering 2 game modes:
 • Conquest (Cooperative - 5 Players)
 • Vital (PvPvE - 10 Players)


Supporting up to 10 players and offering 3 cooperative game modes:
 • Free-For-All (Deathmatch)
 • Elimination (Stealth)
 • King of the Hill (Territory)
 • Gun Game (Ladder Climb)
 • Instagib (Twitch Reflex)
 • Vital (Open World)


Supporting up to 10 players and offering 3 unique game modes:
 • 1v1 Duel (4 Playlers - Tournament)
 • FFA Duel (4 Players - FFA)
 • Team Duel (5v5)

Key Features:

 • Open World Gameplay
 • Cooperative & Competitive Gameplay
 • Dueling & Melee Combat Gameplay
 • 1st Person / 3rd Person Hybrid Gameplay
 • 15 Game Modes
 • 50+ Weapons & Gear
 • 30 Augmentations (Mutators)
 • 20+ Multiplayer Maps
 • 7 Vehicles
 • Full Weather System
 • Persistence & Player Progression (150 Levels)
 • Class-Based Gameplay & Player Loadouts
 • Statistics & Leaderboards
 • Lobbies, Matchmaking & Server Browser
 • Player Store (Cosmetics)
 • Rewards & Unlockables
 • Real-time Dynamic Day/Night Cycles
 • 10 Dinosaurs (All Playable)
 • 250+ Steam Achievements
 • 12 Steam Trading Cards
 • Steam Big Picture Mode Support
 • Bots & Offline Play
 • Tutorial System
 • SDK & Steam Workshop (Custom Maps)

Απαιτήσεις συστήματος

  Minimum:
  • OS:Windows Vista SP2 32-Bit
  • Processor:AMD Athlon X2 2.8GHZ / Intel Core 2 Duo 2.4 GHZ
  • Memory:3 GB RAM
  • Graphics:256 MB Graphics Memory (SM3)
  • DirectX®:9.0c
  • Hard Drive:8 GB HD space
  • Sound:DirectX 9 Compatible
  Recommended:
  • OS:Win 7 / Win 8 (64-Bit)
  • Processor:AMD 4-Core / Intel 4-Core
  • Memory:4 GB RAM
  • Graphics:512 MB Graphics Memory (SM 3)
  • DirectX®:9.0c
  • Hard Drive:8 GB HD space
  • Sound:DirectX 9 Compatible
  • Other Requirements:Broadband Internet connection
Κριτικές πελατών
Το σύστημα κριτικών πελατών ενημερώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2016! Μάθετε περισσότερα
ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ:
Ανάμεικτες (332 κριτικές)
ΣΥΝΟΛΙΚΑ:
Κυρίως θετικές (27,992 κριτικές)
ΤΥΠΟΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ


ΤΥΠΟΣ ΑΓΟΡΑΣ


ΓΛΩΣΣΑ


ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΩΣ:


(τι είναι αυτό;)
23 κριτικές ταιριάζουν με τα παραπάνω φίλτρα ( Ανάμεικτες)
Πιο χρήσιμες κριτικές  Συνολικά
9 από 9 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
Προτείνεται
159.7 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 17 Μαΐου 2014
I never trust metacritic score for playing games. This game is very addictive. I totally suggest it...
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
6 από 7 άτομα (86%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
Προτείνεται
4.1 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 28 Αυγούστου 2014
Orion: Prelude is surprisingly a really good game to play. The game has evolved a lot along the way with a lot of additions and fixes and new contenet. I totally recommend it and fhe price is really really good and honestly with this price, i can't find a reason why someone should not play it and kill some nasty dinos..
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
3 από 3 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
Προτείνεται
11.2 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 24 Ιουνίου 2014
Bought it just for 1 euro on summer sale,it is awesome!Most fun I had in weeks!Ok it has some minor bugs but nothing to make it unplayable!
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
6 από 9 άτομα (67%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1 άτομο βρήκε αυτή την κριτική αστεία
Προτείνεται
11.3 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 19 Ιουνίου 2014
The real reason the dinosaurs died out..... I SLAYED THEM ALL >:D
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
2 από 2 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
Προτείνεται
11.7 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 28 Φεβρουαρίου 2014
This game is really freaking awesome. The metascore is bull!! This game has been remade from the start. Great Survival Action against dino's. Great weapons ,upgrades and vehicles.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
4 από 6 άτομα (67%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
0 από 1 άτομα (0%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
Προτείνεται
17.0 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 5 Οκτωβρίου 2015
You don't like this game cause of it's graphics............neither it's little bugs..............you like it because it gives the opportunity to kill dinos with guns and vehicles!

What more do you want?????????????!!!!!!!!!!!

In general it's a very good game and you won't get bored of it soon.
It's also funny how a game with such mp problems can make you wanna go and play it everytime.
P.S The soundtrack in the main menu is incredible!Even if you hate this game you will at least appreciate this theme!
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
3 από 8 άτομα (38%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
Δεν προτείνεται
2.7 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 31 Μαΐου 2014
Nice concept but awful implementation...Skip this one
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
1 από 4 άτομα (25%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
Δεν προτείνεται
0.2 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 6 Ιουνίου
the game is ♥♥♥♥♥♥♥t its only multiplier and it has so bad graphic... I WANT MY MONEY BACK!!!!!
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
Προτείνεται
1.7 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 6 Μαΐου 2015
If someone told me that i would fall in love with a game that costs 0,79 euros within an hour I wouldn't believe him!Yet here I am!!!

100/10
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
Πρόσφατα αναρτημένες
AndonisTroller
13.6 ώρες
Αναρτήθηκε: 20 Σεπτεμβρίου
I bought it and now it is free for all CAN I GET MY MONEY BACK NOW?
aizenxaim.gr
12.0 ώρες
Αναρτήθηκε: 3 Ιουνίου
GOOD GAME
NinjaRiots
1.2 ώρες
Αναρτήθηκε: 5 Μαΐου
so laggy , I can cs go on medium hight settings but i can't play that game on low settings even with sity resolution
billbatman007
2.0 ώρες
Αναρτήθηκε: 21 Φεβρουαρίου
ORION: Prelude is legit waste of money, but if you like sci-fi dinosaur games buy it.
My Rate 1.5/10
I unironically want to suiucide
7.6 ώρες
Αναρτήθηκε: 28 Ιανουαρίου
This game did NOT fail. It indeed succeded remarkably well.
Adam Gontier
0.1 ώρες
Αναρτήθηκε: 7 Σεπτεμβρίου 2015
It sucks.fu
Ryuk007
4.2 ώρες
Αναρτήθηκε: 20 Ιουλίου 2015
nice game
BOT Alex
0.2 ώρες
Αναρτήθηκε: 27 Μαΐου 2015
it lags