ข่าวสาร
Product Update - Valve
22 มี.ค. 2012
* New Ending
Frozen Synapse has a brand new ending for a limited time only.
* Credit Music Fixed
The correct music now plays during the closing credits.

ค้นหาข่าว
ข้อมูลที่เก็บไว้
ข้อมูลที่เก็บไว้ตามปี
2019   2018   2017   2016   2015  
2014   2013   2012   2011   2010  
2009   2008   2007   2006   2005  
2004   2003   2002