ข่าวสาร แล็บ Steam
Product Update - Valve
12 ม.ค. 2009
Updates to Team Fortress 2 and Day of Defeat: Source have been released. The updates will be applied automatically when your Steam client is restarted. The specific changes include:

Additions
  • Added a Quick List view to the serverbrowser

ค้นหาข่าว
ข้อมูลที่เก็บไว้
ข้อมูลที่เก็บไว้ตามปี
2020   2019   2018   2017   2016  
2015   2014   2013   2012   2011  
2010   2009   2008   2007   2006  
2005   2004   2003   2002