Here is a sandbox like no other. Create massive battles with absolutely no limits. Want to see 10,000 chickens fight an army of Romans?? Sure, why not. Want to see a company of WW2 U.S soldiers fight 11,000 Medieval soldiers?? There are simply no limits to the carnage you can achieve in UEBS.
Đánh giá gần đây:
Rất tích cực (151) - 84% trên 151 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Khá tích cực (6,659) - 73% trên 6,659 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
12 Thg04, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Ultimate Epic Battle Simulator

 

Về trò chơi này

https://store.steampowered.com/app/1468720/Ultimate_Epic_Battle_Simulator_2/

The Game:

Here is a sandbox like no other. Create massive battles with absolutely no limits. Want to see 10,000 chickens fight an army of Romans?? Sure, why not. Want to see a company of WW2 U.S soldiers fight 11,000 Medieval soldiers?? There are simply no limits to the carnage you can achieve in Epic Battle Simulator. Mess around with a massive variety of units. Everything from, Roman Centurions, Medieval soldiers, Knights, Orcs, Trolls, and yes, chickens! The main focus in this game is giving the player no restrictions to what he can do. That is why we decided not to limit the amount of units in battle. Want to see what a battle of 100,000 units looks like? We don't recommend going past 10,000 for most machines but its your CPU, do what you want! On top of that, you can play as any one of the units in the game, getting up close and personal to help change the tides of a massive battle, while rallying teammates and giving them orders!

The Technology:

Unfortunately there really aren't many engines that you can chuck 10,000 characters in and expect good performance. This is why I worked months on end to create the most powerful crowd rendering system ever conceived in Unity engine. The detail of each character has little effect on performance while each individual acts independently, but is working towards a greater good for his team. Each individual decides his own path and navigates complex environments. But I didn't stop there! With the large open environments, I needed a more dynamic lighting solution than the one built in to Unity engine. So I built my own dynamic global illumination lighting engine. This enables bounce light completely in real time. What does that mean? That means every piece of shiny armor is reflecting it's true surroundings, every bright surfaces illuminates it's surroundings and effects the overall lighting.

Yes I worked hard to bring this game to life, may you all inflict carnage upon it!

Mô tả nội dung người lớn

Nội dung theo lời tả của nhà phát triển:

Trò chơi này có thể chứa nội dung không phù hợp với mọi lứa tuổi, hoặc không phù hợp để xem tại công sở: Thường có bạo lực hoặc máu me, Nội dung người lớn

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows Vista Or Later
  • Bộ xử lý: Intel Core i5 4590, AMD FX 8320 or greater
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: (DirectX 11) AMD Radeon HD 5770 1024MB | NVIDIA GTS 450 1024MB | Intel HD4000 @720P.
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 5 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: N/A

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...