ข่าวสาร
Space Hulk: Tactics is a faithful adaptation of the board game Space Hulk, set in the Warhammer 40,000 universe, bringing a unique twist to the cult classic formula. Engage in bloody battles as either a squad of Terminator Space Marines or the deadly alien Genestealers.
บทวิจารณ์ล่าสุด:
ผสมกัน (24) - 66% จาก 24 บทวิจารณ์จากผู้ใช้ใน 30 วันล่าสุดนี้ เป็นแง่บวก
บทวิจารณ์ทั้งหมด:
ผสมกัน (217) - 60% จาก 217 บทวิจารณ์จากผู้ใช้สำหรับเกมนี้ เป็นแง่บวก
วันวางจำหน่าย:
9 ต.ค. 2018
ผู้พัฒนา:
ผู้จัดจำหน่าย:

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์นี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ ติดตาม หรือทำเครื่องหมายเป็นยังไม่สนใจ

ไม่รองรับภาษาไทย

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่รองรับภาษาท้องถิ่นของคุณ กรุณาตรวจสอบรายชื่อภาษาที่รองรับก่อนทำการสั่งซื้อ

ซื้อ Space Hulk Tactics

 

อัปเดตล่าสุด ดูทั้งหมด (23)

15 พฤศจิกายน 2018

Third Update: Stability and BugfixesHey everyone,

Last week update saw the addition of the much requested gameplay speed feature, ten more horde missions in the Terminator campaign, and several improvements to the AI. We were pleased to see your good reaction and feedback, many thanks to all of you.

Our support for the game continues and today we're really happy to launch an update that addresses some ongoing issues with Space Hulk: Tactics. Please read below for the changelog.

Bug fixes:
 • Fixed mouse cursor being visible when using a gamepad
 • Fixed not downloaded maps causing freezes in the session browser
 • Fixed roster not being synchronized when inviting a friend in a private session
 • Fixed not loading gameplay speed correctly when loading a save from main menu
 • Fixed Terminators facing an incorrect orientation upon waking up
 • Fixed cinematics playing on the wrong character (e.g. playing "reveal" cinematic of the 2nd genestealer on the 1st Genestealer; who is standing still)
 • Fixed interrupted move & shoot animations during AI turns causing AI to visually slide on the floor
 • Fixed Miasmic Biomorph so that it ragdolls when dying instead of awkwardly switching to death pose
Balancing
 • Interactive object cell triggers can now have more than 1 orientation (can open door while not facing them, but being 90° from them)
 • Change victory ratio on unplayed maps => 50/50 by default
Stability
 • Following player reports we were able to fix more than ten crashes related to AI and other things, improving greatly the game’s stability.

Thanks in advance for any additional feedback you could provide us following these changes,

The Space Hulk: Tactics team

10 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

7 พฤศจิกายน 2018

Second Major Update - Game Speed FeatureGreetings,

It’s been almost a month since the release of Space Hulk: Tactics. We’re very thankful for your support and feedback. We’ve been hard at work improving the game to give you a better experience.

Today, we’re launching a second major update that addresses some issues that you’ve raised, such as gameplay speed, AI improvements, gameplay rebalancing, and bugfixes.

As many of you have asked, one of the main highlights of this update is the gameplay speed. We’ve adjusted the speed of each option, and added 2 additional animation speeds - fast and very fast - to give you a better experience during the game. From now on, the fast speed allows you to play the game more fluidly, while the normal one provides you a more immersive game experience.

Also included in this update are AI improvements. We’ve already improved the AI in a first major update, and we’ve continued to work on additional AI improvements.

Last but not least, the game now provides up to 30 mini skirmish maps that improve the variety of mini skirmish objectives in the Terminator campaign..

You can find below the change list of this update.

Change Log

Features
 • Added 2 additional animation speeds for the game: Fast and Very Fast. Speed is locked to "Very Fast" in Quick Match and can be changed in the lobby for other multiplayer modes, and can be changed in-game for single player games (R key by default). Default speed can be changed in the options menu.
 • "Next tutorial" default key changed from R to N to avoid conflict with changing speed
 • Added campaign new mini Skirmish maps (30 total)
 • The name of the map is now displayed when opening the extended map and objectives in Skirmish
 • The turret description now fully explains its behavior
 • Added new dialogue during Genestealer Mission 5, Mission 6 , Mission 8, Mission 9, and Terminator Mission 13 and Secret Relic Mission
AI Improvements
 • [AI] Improved the AI handling of locked doors
 • [AI] Fixed a number of edge cases not being supported by the AI
 • [AI] Made the Genestealers more aggressive
 • [AI] Fixed a case of Genestealers not attacking Terminators in melee
 • [AI] Fixed a case of Genestealer AI not attacking a Terminator when starting next to it
 • [AI] Fixed the Genestealer AI not handling rubbles in diagonals
 • [AI] Genestealer AI should now commit more when it decides to launch a suicide attack
 • [AI] Fixed a case of Terminator AI stopping when a Genestealer objective is failed
 • [AI] Fixed the Terminator AI spreading too thin when it has to survive
 • [AI] Improved the behavior of Terminator AI when it has to survive and protect a console
 • [AI] The Terminator AI should place its Force Barriers in better locations
Bugfixes
 • Fixed a case of Overwatch overlay not disappearing at the beginning of the next Terminator turn
 • Fixed the AP counter not updating after unjamming
 • Fixed ammunition and psy points counter not refreshing properly
 • Fixed the Jam icon not refreshing immediately after unjamming
 • Fixed the AP counter for Genestealers not refreshing properly with the special rule “slow start”
 • Fixed the leaderboard not displaying properly
 • Fixed the Terminator Campaign "clues" icon being in low resolution
 • Fixed a graphical issue during the cinematic if the sergeant was planting the bomb during Terminator Mission 5.
 • Fixed the first Terminator Mission secondary objective not giving its reward
 • Fixed text error for several campaign events
 • Fixed the view not switching to Isometric when using a warp bubble in FP view
 • Fixed the Reaperfex not being able to cross a diagonal blocked by an obstacle
 • Fixed an issue where activating cards would cancel sustained fire
 • Fixed consoles being indestructible by default
 • Fixed emblems not displaying properly if the Terminator was too far away
 • Fixed a graphical glitch with a Space Wolf emblem
 • Fixed an issue with emblems on Stormbolters
 • Fixed some vanilla customization options not being available due to the preorder DLC
 • Fixed various typos and text mistakes throughout the game
 • Fixed several crashes related to the AI
 • Fixed various crashes
 • Fixed a roster desync if the host changed his roster before the client joined
 • Fixed a case of sounds not playing after loading a save
 • Fixed a case where rank points were not gained after a victory
 • The Scorpion turret Overwatch colour now update immediately when being changed by activating the linked console
 • Fixed Genestealer Biomorphs playing the wrong animation when being killed in melee
 • Mouse cursor now disappears during cinematics
 • Alt+Tab during a cinematic should no longer make the cursor disappear
 • Tweaked the hitbox on several UI icons
 • Fixed the extended map legend being displayed behind the map
 • Playing a card no longer removes the free shot after a movement
 • We can no longer cancel a bomb deployment by toggling “move and shoot”
 • Removed an obsolete reward when losing a “samples” optional mission
 • Fixed wrong flow when exiting the campaign screen
 • Fixed an issue when trying to exit the leaderboard screen
 • Fixed a case where the player could get stuck in an invalid state during the tutorial
 • [AI] Fixed a crash related to the Assault Cannon
 • Fixed several crashes
Balance changes
 • We can no longer place a rubble inside the line of sight of a Terminator. The card cost has been decreased from 2 to 1 CP.
 • It’s no longer possible to stack card effects that give CP or Psy Points per kill.
 • Genestealer Mission 5 is now a bit easier
 • Increased the threat of flames during Terminator mission 13
 • The Wolflord in Genestealer Mission 9 is now immune to flames
 • Range modifier cards don't stack anymore: only 1 shoot range modifier and 1 overwatch range modifiers are allowed on a single Terminator
 • Changed the "slash" special attack to a 4+ test (instead of specific 1D6>1D6 roll)
 • Increased the effect of cards that reduce genestealer AP: reduction increased by 2 AP (3->5 and 4->6)
 • Increased required distance for spawning blips from the broodlord by 1 (6->7)
 • Removed the distance limitation for vanishing the broodlord close to an extract point
 • You can now choose any of the 4 tiles adjacent to the Broodlord when using it to spawn a blip, but can still spawn only 1 blip.

As always, we look forward to your feedback. Please don’t hesitate to give us any feedback you may have regards to these changes.

The Space Hulk: Tactics Team
14 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

เกี่ยวกับเกมนี้

Space Hulk: Tactics is a faithful adaptation of the board game Space Hulk, set in the Warhammer 40,000 universe, bringing a unique twist to the cult classic formula. Engage in bloody battles through an immense Space Hulk - a twisted mass of asteroids, wrecked star ships, and debris – as either a squad of Terminator Space Marines or the deadly alien Genestealers. Which side will you choose?

Battle through two distinct, narrative-driven campaigns: lead a Blood Angels squad, which you will customise and upgrade as you progress, or take control of the Genestealers for the first time in a Space Hulk game!

Space Hulk: Tactics is based on the rules of the popular board game, given a fresh new spin in the form of the unique Card system. Cards provide more ways to customize your squad and allow you to turn the tide of battle with powerful abilities that trigger game-changing effects when used at the right moment.

Test your skills against other players in the expansive online competitive multiplayer. Command a swarm of Genestealers or a custom squad of different unit types from one of four Space Marine Chapters available – the Blood Angels, the Space Wolves, the Ultramarines, and the Dark Angels. The game includes a built-in intuitive map creation tool, to design your own original maps with custom objectives, and share them with other players!

 • A faithful adaptation of the Warhammer 40,000 board game Space Hulk, with a fresh twist to the classic rules
 • Engage in bloody tactical battles aboard a gigantic Space Hulk
 • Play through two campaigns from the point of view of the Blood Angels, and for the first time in a Space Hulk game, the deadly Genestealers!
 • Customize your units of Dark Angels, Ultramarines, Blood Angels, Space Wolves, and even Genestealers with hundreds of cosmetic items, cards, and equipment.
 • Challenge players online, playing either Genestealers or one of four Space Marines Chapters
 • Create and share your own missions with an intuitive map creation tool

คำอธิบายเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่

ผู้พัฒนาอธิบายเนื้อหาในลักษณะนี้:

เกมนี้อาจบรรจุเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมสำหรับทุกวัย หรืออาจไม่เหมาะสมหากดูในที่ทำงาน: ความรุนแรงหรือมีเลือดบ่อยครั้ง, เนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ทั่วไป

ความต้องการระบบ

  ขั้นต่ำ:
  • ต้องการหน่วยประมวลผลและระบบปฏิบัติการแบบ 64 บิต
  • ระบบปฏิบัติการ: Windows 7/8/10 (64 bits)
  • หน่วยประมวลผล: Intel Core i3-3220 (3.3 GHz)/AMD FX-4200 (3.3 GHz)
  • หน่วยความจำ: แรม 8 GB
  • กราฟิก: 2 GB, GeForce GTX 660/Radeon R7 370
  • หน่วยบันทึกข้อมูล: พื้นที่ว่างที่พร้อมใช้งาน 5 GB
  • หมายเหตุเพิ่มเติม: INTERNET CONNECTION REQUIRED FOR GAME ACTIVATION AND ONLINE GAME
  แนะนำ:
  • ต้องการหน่วยประมวลผลและระบบปฏิบัติการแบบ 64 บิต
  • ระบบปฏิบัติการ: Windows 7/8/10 (64 bits)
  • หน่วยประมวลผล: Intel Core i5-4690K (3.5 GHz)/AMD FX-8300 (3.3 GHz)
  • หน่วยความจำ: แรม 8 GB
  • กราฟิก: 4 GB, GeForce GTX 960/Radeon R9 380
  • หน่วยบันทึกข้อมูล: พื้นที่ว่างที่พร้อมใช้งาน 5 GB
  • หมายเหตุเพิ่มเติม: INTERNET CONNECTION REQUIRED FOR GAME ACTIVATION AND ONLINE GAME

สิ่งที่ผู้แนะนำกล่าว

ผู้แนะนำ 32 รายได้เขียนบทวิจารณ์ผลิตภัณฑ์นี้ คลิก ที่นี่ เพื่อดูบทวิจารณ์

บทวิจารณ์จากผู้ซื้อ

ตรวจพบบทวิจารณ์ปริมาณมาก:
ละเว้น  หรือ  ดูเฉพาะ
ประเภทบทวิจารณ์


ประเภทการสั่งซื้อ


ภาษา


ช่วงวันที่
ในการดูบทวิจารณ์ตามช่วงวันที่ กรุณาคลิกและลากการเลือกบนกราฟด้านบน หรือคลิกบนแท่งที่กำหนด

แสดงกราฟแสดงผลเป็น:
บทวิจารณ์ช่วงเบต้า ใหม่!
เมื่อเปิดการใช้งาน จะจัดเรียงบทวิจารณ์ตามคะแนนความเป็นประโยชน์ใหม่ล่าสุด อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเบต้านี้ได้ใน โพสต์บล็อก
แสดงกราฟ
 
ซ่อนกราฟ
 
ตัวกรอง
เปิดการใช้งานบทวิจารณ์ที่เป็นประโยชน์ช่วงเบต้า
ไม่มีบทวิจารณ์ใดเลยที่ตรงกับตัวกรองที่กำหนดไว้ด้านบน
ปรับแต่งตัวกรอกด้านบนเพื่อดูบทวิจารณ์อื่น ๆ
กำลังโหลดบทวิจารณ์...