ข่าวสาร
The original FortressCraft was one of the best-selling Indie games of all time. A unique blend of Voxel Landscapes, Tower Defense, Crafting, Logistics, Exploration, Combat and Assembly Lines.
บทวิจารณ์ล่าสุด:
ผสมกัน (43) - 62% จาก 43 บทวิจารณ์จากผู้ใช้ใน 30 วันล่าสุดนี้ เป็นแง่บวก
บทวิจารณ์ทั้งหมด:
แง่บวกเป็นส่วนมาก (1,917) - 75% จาก 1,917 บทวิจารณ์จากผู้ใช้สำหรับเกมนี้ เป็นแง่บวก
วันวางจำหน่าย:
9 พ.ย. 2015
ผู้พัฒนา:
ผู้จัดจำหน่าย:

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์นี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ ติดตาม หรือทำเครื่องหมายเป็นยังไม่สนใจ

ไม่รองรับภาษาไทย

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่รองรับภาษาท้องถิ่นของคุณ กรุณาตรวจสอบรายชื่อภาษาที่รองรับก่อนทำการสั่งซื้อ

ซื้อ FortressCraft Evolved!

 

อัปเดตล่าสุด ดูทั้งหมด (190)

20 กรกฎาคม

Patch 21 now live!

This month has been almost entirely focused on the new Freight Carts, and a complete, end-to-end playthrough of the entire game, networked, from the very start, right until the building, testing and firing of the new Rail Gun.

Note : The Freight Carts are not currently available. You can build the 'Scrap' tier of carts, but anything higher than that will currently, incorrectly, open up the Dapper DLC page! Sorry.TL;DR
 • New main UI!
 • Use Signs to name your rooms!
 • All T2 crafting completely reworked to be similar to T1, and much more understandable to boot!
 • Loads of Frozen Factory improvements and rebalances
 • Freight Carts!
 • Suit Inventory now auto-uses Ampules and BoostersAdventures Pack
 • Robot Herb Arms should now collect plants and hand them off to hoppers correctly.
 • Robots should now do a 180 degree turn after servicing Hydro Bays or Storage Hoppers.
 • Linked up all Orbital Railgun missions
 • Orbital Railgun no longer uses ~47,000 Alloyed Machines Blocks to make, but will instead make ~1,700 Ultimate Upgrade Modules. This is still around 700k bars of each of the sub-types, but should be much easier to actually manage.
 • Increased Ore Freighter carrying capacity by 4x, halved their speed, giving an effective 2x boost over previous.
  • Scrap Ore Freighters now carry 50
  • Basic Ore Freighters now carry 500
  • Fast Ore Freighters now carry 500
  • Large Ore Freighters now carry 1000
  • Bulk Ore Freighters now carry 1000
 • Ore Freighters now show their carried ore correctly. • Stations auto-name to the first freight item added if they don't have a name
 • Carts now turn around at one-ways if they approach them from the wrong side and properly trigger a nav refresh
 • SetErrorState now properly handles null interface case
 • FreightCart error colours are now more specific
  • Freight Cart error colours:
  • Yellow - Offloading Excess
  • Cyan - Parking at Depot
  • Magenta - Station Full
  • Red - Nav Error
 • Freight Cart Junctions of glory and win.Just remember, the Adventures Pack is planned to be released within 1-3 months, depending on things, but if you ABSOLUTELY CANNOT WAIT, then you can become a Patreon and get immediate access, as well as supporting development of the game.

Rebalancing
 • Added Titanium Housings and Titanium Housing Crafter
 • Added Gold Foil and Gold Foil Crafter
 • Added Secondary Upgrade Module Crafter and Secondary Upgrade Modules
 • Added Alloyed Upgrade Module Crafter and Alloyed Upgrade Modules
 • Added Ultimate Upgrade Module Crafter and Ultimate Upgrade Modules
 • Replaced all self-crafts that used Gold Wire with Gold Foil, 5 times less.
 • Replaced all self-crafts that used Titanium Plates with Titanium Housing, 6 times less.
 • Replaced all self-crafts that used Fortified PCBs with Secondary Upgrade Modules, 5 times less.
 • This should make things much simpler for T2 crafts. Everything should be 'about' the same cost.
 • Apologies that this may affect a few automation setups :(
 • Hid a number of items until slightly later in the game, so players can't research things they can't make.
 • Added Basic Conveyor Belt Crafting machines
 • Added Conveyor Belt Crafting machines
 • MK5 Induction kits are no longer used as a crafting ingredient. Instead you'll use UltimateUpgradeModules, each of which costs about 10% of the resources of a previous MK5 Induction Kit.
 • Titanium Housing Crafter PPS reduced to 25
 • Secondary Upgrade Module PPS increased to 150
 • Secondary Upgrade Module no longer required Primary PCBs (this reduces the cost of Alloyed Machine Blocks by 30 Tin bars per block)
 • Reduced Chrome and Moly cost in Chromed and Magnetic Block Assemblers
 • Reduced a number of RP costs for early-game items
 • Increased Research Value of Copper Ore
 • Added ScrapTrack Crafter
 • Added MinecartTrack Crafter
 • Many FF recipes now use the higher-tier Overclocked Clocks, which were sorely underused.New things!

  Improved things!
  • New 'heavy machine cracks the ground' effect  Quality of Life
  • Basic and Regular Conveyors can now be made immune to the effects of Cold and Toxic gases by building them inside an appropriately-classed room.
  • Signs next to Generic Room Controllers will now specifically name the room - you can use this to help newbies to your server understand things, or to remind you what on earth you had planned...
  • Many more optimisations to fluid
  • Players will no longer have a shadow when riding a minecart
  • Players should no longer clip into Stations whilst riding minecarts.
  • Decorative Blocks should no longer be cleared by WorkFloor Excavators.
  • Teleporting will now cause a clear-up of memory allocation and outdated texture loads.
  • Fixed issue where CompressDuringPlayOnly wouldn't submit folder for archival under certain circumstances
   (You can use CompressDuringPlay or CompressOnExit for now to ensure backups are made.)
  • Room Vaporators now support 256m^3, up from 192m^3  • Lancers and Melters are now 2x the speed on Rapid.
  • Massive rework of the threaded fluid system. Now substantially better!
  • Fluid Pipes can now change colour appropriately. This change was far harder than this sentence makes out.
  • Destroying an OSC will no longer leave the OET in a really broken state. You WILL lose all the power tho - be more sure before hitting BOOM.
  • Trenchers should now correctly page in target drill segment
  • Healing Ampules are no longer used if you're dead. #bitlate
  • Increased size of Organic Power Storage once more.
  • Melters should now correctly support Freezon Boosting
  • Freezon-Booster Ablators and Liquifiers now cover a much larger range.
  • Lancers and Melters now have double range (18/26) when Freezon Boosted, as well as the increased clearance rate.
  • Increased CryoMine radius by 25%
  • Logistics Falcors will no longer service adjacent beacons.
  • Overclocked Clocks now use 5 Clocks, not 1.
  • All Overclocked use now reduced to 20%
  • Added a new suit item that doesn't do anything other than have a really pretty drop object with a big light on it. Useful in Clumsy Mode, but not elsewhere.
  • Improved Lens Polisher readout - it takes ALL lenses, btw!
  • RayGun unlock now pushed before Labs
  • Power cost for Rail Checking on Cargo Lifts is massively reduced, and doesn't change, regardless of fitted lift.
  • Medbay range increased to 10 metres.
  • All Ampules and Power Boosters now fit into the Suit Inventory.
  • All items now droppable. ALL items now droppable.
  • Assembly Line Machines are now 3x faster on Rapid.
  • Ampules stored in your Suit inventory will automatically trigger when at <25% health
  • Power Boosters stored in your Suit inventory will automatically trigger when ARTHER is at <15% health
  • OET Charge now displayed with an ETA properly.  Known Issues
  • Directional Hoppers cannot offload to Multiblock machines. I can't work out a good fix for this.  Fix List
  • Ore Density fixed on non-Rapid modes
  • Mobs that move outside of a Client's loaded frustum should no longer get lost in the ether.
  • Ore Smelter no longer gives any tutorial once the player has completed the game in a previous playthrough
  • Fixed rare crash in Mass Storage crates
  • New UI should fade appropriately.
  • Massively improved 'progress' indicator in Research Panel.
  • Hooked up 'Just keep scanning' achievement to when you hit 400/457 items in progression. I may change this to be harder.
  • Mynocks in a farm will no longer soak up lots of CPU time! This change will mostly only affect dual and quad core PCs.
  • All of the modifiers to plant growth speed should now apply correctly.
  • Fixed a generic issue with machines interacting with Assembly Line machines via the generic interface.
  • Fixed typo in Cost of MK3 Storage Ports
  • Fixed rare crash in Manufacturing Plants and Accessory Modules.
  • Railgun can now be fired more than once.
  • Railgun average, peak, ongoing and total firing stored and displayed.
  • CargoLifts should no longer get stuck forever after suffering from CryoPlasm or Sand
  • CargoLifts should be much more responsive for network clients.
  • Raygun now part of the Care Package.
  • Fixed issue where Dazzler would sulk if it couldn't find anything. Fun fact : 256 doesn't fit into a byte
  • Substantial improvements to smartness of fluid
  • Substantial improvements to performance of fluid
  • Segments with Cryo in them that haven't moved in a substantial timeframe will now freeze.
  • Falcor Bomber Radar is network synced
  • Falcor Beacons are network synced
  • Fixed threaded timing issue with CryoMap.
  • LOIC should now move under all circumstances.
  • Some fixes to the mission readout for the OET
  • Some fixes to TourCarts
  • Magma Storage now animates to show fullness.
  • MagmaBore readout switches across to Inferno Readout appropriately. Includes clients!
  • Fixed CryoMap machine display
  • Fixed CryoSpawner exploit
  • Network Freight fixes
  • Added Current Ride Cart debug
  • Added a new client comms stream to send world-wide data, even with the target machine isn't nearby.
  • Dropped items should no longer end up being visually in the wrong place.
  • Plenty of MagmaBore polish and fixes.
  • New top-UI
  • Teleport Mods should no longer punish you with pink
  • Locked TrackReservations to prevent thread clashing
  • Carts at request only hopper stations will automatically leave at the loading step

  • Made StationFull error state take precedence over OffloadingExcess - this should stop spamming of carts that are trying to offload at a full station
  • Freight cart depots should no longer report stations asking for carts of unknown tier
  • Freight stations on mass storage should have a popup box again
  • Doubled the penalty for carts passing through stations other than the destination
  • Carried out a bunch of graphical tweaks to all of the T4 Particulate filtration systems
  • [FreightCart]Suppressed some client spam for track reservations for FreightCartMob
  • Cleaned up the network reservation update for client FreightCartMob
  • Disabled the network updates of cart stats as that would be handled on mob creation and isn't needed each network update
  • Client freight carts can no longer shoot past a depot and derail while awaiting the server removal of the cart
  • FreightCartStations now force a UI refresh when a MS crate is registered (so MS connection is recognized)
  • Adds the abstract TrackPiece object for use in generic track tracing applications
  • Adds all necessary child TrackPieces for each existing track type with full navigation rules
  • Adds support to the AutoUpgrader to upgrade Scrap Track into standard Minecart Track
  • Fixes power requirement for AutoUpgrader to properly consume power for each upgrade
  • Freight Stations now flash red if there's an error
  • Ore Carts now show which ore they're carrying.
  • Freight Carts now utilise the Mass Storage colouring and texturing scheme, to show what they are carrying.
  • Fixed Overmind Guts hitbox + accidental achievement
  • Added error when Directional Hoppers are connected to offload to Multiblock machines.
  • Hiveminds will no longer be able to over-build and saturate orders.
  • Hiveminds now inter-react more strongly.
  • The punishment for nuking a hivemind is now about 4x worse. I'm tempted to reduce the amount of RP out there, in order to persuade people to go blow up hiveminds. Remember - hiveminds drop RP when blown up!
  • Fixed a number of issues regarding Hiveminds placing Mynocks onto Conveyors, that should now be resolved and improved substantially. You may spend a little more power on keeping conveyors clear now, tho.
  • Usable Item code now supports Suit Items
  • Hotbar counts now support Suit items.
  • Ampules are now correctly colour-coded by tier, starting with White at T0
  • Fixed the 'blip' of HODOR rocket noise when it loads.
  • Solar Panels are now 32x more efficient over the network
  • Ablators and Liquifiers should now correctly aim as network clients.
  • All Freight Carts and Ore Carts of all tiers now modelled
  • Lots and lots of Freight fixes
  • Lots of Freight fixes and improvements
  • Improved HEIST networking usage
  • All Spiderbot missions will no longer trigger when all overminds are dead
  • Added low-pass filter to Crystal Resonance, reducing some of the high frequencies at distance.
  • Fluid focus rebalanced to give priority to fluid near the player. When player isn't present, all fluid will tick equally.
  • Signs will now render faster
  • Improved Minecart track rendering
  • Freight Mod now part of the Adventures Pack! New, improved and improved!


  20 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

  31 พฤษภาคม

  Loading Screens

  Just a reminder - all of the Loading Screens in FortressCraft are supplied by the community - got an amazing pic you want in there? Let me know!


  3 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

  เกี่ยวกับเกมนี้

  "This really isn't the same game that I originally purchased anymore. With all the changes that have been made over that duration the game is so much more fun
  now that there are machines to alleviate almost every large build annoyance that used to exist. The FALCORs, thieves, excavators, drills etc.. all did so much for
  automation it's almost hard to believe I ever did that stuff manually before."

  A Whole New Survival Experience...
  FortressCraft has undergone a radical visual alteration, completely reworking the surface, along with a brand-new rendering system. On top of that, there is an enormous amount of work to make the game more understandable and accessible for new players. The combination of these two things should work towards making it feel like a fresh, new experience. Prepare for a new exploration and survival experience!

  FortressCraft Evolved’s Survival Mode is a unique-blend of Voxel Landscapes, Tower Defense, Crafting, Logistics, Exploration, Combat and Assembly lines. Players begin by crash-landing on a strange alien world, left with only a small handful of starting machines. Using hand-held scanners they must locate ore resources, place down Ore Extractors and Conveyors to automate the raw material back to the Smelter; take the fresh ingots through multi-machine assembly lines, followed by researching new technologies that help them explore thousands of meters below the planet's surface.

  An advanced HoloBase allows players to keep an eye on their factory which they must defend against waves of alien attacks with multiple tiers of missile and energy turrets. To survive they must continue to develop new and unique power systems, from solar energy to Jet Turbines, culminating in crafting an Orbital Energy Transmitter thousands of cubic meters in size, to beam power off-planet, and start the next phase of the game.

  And all this with an enormous draw-distance, scalable gameplay engine that is equally at home on high-end or low-end computers, and full multiplayer support! This does not even factor in all that you can do in the Creative Mode whose only limits are your time and imagination. With an array of Super Build Tools and a high-resolution Custom Detail Block Workshop players can build anything and on a massive scale unseen in other games.

  • Experience the largest worlds ever seen in any computer game - ever!
  • Create a futuristic mining operation consisting of thousands of huge machines.
  • Full Tower-Defense style combat in a voxel universe.
  • Use hi-tech machinery to locate and process resources from thousands of meters away.
  • Explore thousands of metres vertically, overcoming ever-more difficult challenges.
  • Official Texture Pack and Mod Pack support
  • State of the art lighting and shadowing, utilising high resolution maps for machinery and environment
  • Innovative“Build to Me” Feature to facilitate rapid, accurate building
  • Super Build Tools allowing instant creation of primitive shapes

  "In a world where early access and indie usually means abandoned, unfinished garbage, this game's post-launch development is outpacing many AAA titles and companies."

  ความต้องการระบบ

  Windows
  Mac OS X
  SteamOS + Linux
   ขั้นต่ำ:
   • ระบบปฏิบัติการ: XP and up
   • หน่วยประมวลผล: Dual-Core 1.6ghz CPU
   • หน่วยความจำ: แรม 4096 MB
   • กราฟิก: Intel HD Graphics 3000/Nvidia G285/Radeon HD 5450 with 512mb of RAM
   • DirectX: เวอร์ชัน 9.0
   • เครือข่าย: การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบบรอดแบนด์
   • หน่วยบันทึกข้อมูล: พื้นที่ว่างที่พร้อมใช้งาน 5000 MB
   • หมายเหตุเพิ่มเติม: Additional features are available with 8 or 16 GB of RAM
   ขั้นต่ำ:
   • ระบบปฏิบัติการ: 10.7 and up
   • หน่วยประมวลผล: Dual-Core 1.6ghz CPU
   • หน่วยความจำ: แรม 4 GB
   • กราฟิก: Intel HD Graphics 3000/Nvidia G285/Radeon HD 5450 with 512mb of RAM
   • เครือข่าย: การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบบรอดแบนด์
   • หน่วยบันทึกข้อมูล: พื้นที่ว่างที่พร้อมใช้งาน 5 GB
   • หมายเหตุเพิ่มเติม: Additional features are available with 8 or 16 GB of RAM
   ขั้นต่ำ:
   • ระบบปฏิบัติการ: Ubuntu 14.04
   • หน่วยประมวลผล: Dual-Core 1.6ghz CPU
   • หน่วยความจำ: แรม 4096 MB
   • กราฟิก: Intel HD Graphics 3000/Nvidia G285/Radeon HD 5450 with 512mb of RAM
   • หน่วยบันทึกข้อมูล: พื้นที่ว่างที่พร้อมใช้งาน 5000 MB
   • หมายเหตุเพิ่มเติม: Additional features are available with 8 or 16 GB of RAM

  สิ่งที่ผู้แนะนำกล่าว

  ผู้แนะนำ 50 รายได้เขียนบทวิจารณ์ผลิตภัณฑ์นี้ คลิก ที่นี่ เพื่อดูบทวิจารณ์
  บทวิจารณ์จากผู้ซื้อ
  ตรวจพบบทวิจารณ์ปริมาณมาก:
  ละเว้น  หรือ  ดูเฉพาะ
  ประเภทบทวิจารณ์


  ประเภทการสั่งซื้อ


  ภาษา


  ช่วงวันที่
  ในการดูบทวิจารณ์ตามช่วงวันที่ กรุณาคลิกและลากการเลือกบนกราฟด้านบน หรือคลิกบนแท่งที่กำหนด

  แสดงกราฟ  แสดงผลเป็น:
  บทวิจารณ์ช่วงเบต้า ใหม่!
  เมื่อเปิดการใช้งาน จะจัดเรียงบทวิจารณ์ตามคะแนนความเป็นประโยชน์ใหม่ล่าสุด อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเบต้านี้ได้ใน โพสต์บล็อก
  แสดงกราฟ
   
  ซ่อนกราฟ
   
  ตัวกรอง
  เปิดการใช้งานบทวิจารณ์ที่เป็นประโยชน์ช่วงเบต้า
  ไม่มีบทวิจารณ์ใดเลยที่ตรงกับตัวกรองที่กำหนดไว้ด้านบน
  ปรับแต่งตัวกรอกด้านบนเพื่อดูบทวิจารณ์อื่น ๆ
  กำลังโหลดบทวิจารณ์...