Roll your dice and cleverly use them to build up your civilization from its humble homeworld, growing to create a Federation spanning countless star systems.
Đánh giá chung:
Tích cực (12) - 91% trên 12 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
27 Thg07, 2023
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:
Theo nhãn

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Trò chơi truy cập sớm

Truy cập và bắt đầu chơi ngay lập tức; tham gia vào quá trình phát triển trò chơi khi chúng đang được hoàn thiện.

Chú ý: Trò chơi truy cập sớm này chưa hoàn thành và có thể sẽ có sự thay đổi. Nếu bạn không cảm thấy hứng thú với trạng thái hiện tại của trò chơi, bạn nên chờ đợi để theo dõi tiếp quá trình phát triển của trò chơi. Tìm hiểu thêm

Điều nhà phát triển muốn nói:

Tại sao Truy cập sớm?

“Handelabra Games has released games in Early Access for several titles in the past. The feedback we can get from players through the process is invaluable, especially in the realms of user interface and user experience. This feedback makes our games the best they can be upon release.”

Trò chơi này sẽ ở trạng thái truy cập sớm trong khoảng bao lâu?

“It is our goal for One Deck Galaxy to be in early access for roughly 6 months.”

Phiên bản đầy đủ sẽ có sự khác biệt thế nào so với phiên bản truy cập sớm?

“The full release version of One Deck Galaxy is currently planned to have more polished features and UI, completed and mastered music and more:
 • Card library screen
 • Steam achievements
 • 2P support on screens with narrow aspect ratio (less than 1.7)

Tình trạng hiện tại của phiên bản truy cập sớm là gì?

“The Early Access version has much of the content from the tabletop game:
 • 5 Adversaries (Neeble-Woober Colony Fleet, The Hungry Nebula, The Optimization Calibrator, Dark Star Syndicate, and The Preservation Authority)
 • All 5 Homeworlds and 5 Societies
 • All of the Galaxy Deck and Starbases
 • Campaign Mode
 • It is fully playable solo and pass & play with 1 or 2 players. You can play online using Steam Remote Play Together.
 • A fully interactive Tutorial and a digital rulebook are included.
  Note: 2P is currently supported on screens with wide aspect ratio (1.7 or wider)

Liệu trò chơi sẽ có giá khác nhau giữa và sau khi Truy Cập Sớm?

“The price of One Deck Galaxy is not planned to change after retail release.”

Bạn có kế hoạch tương tác với cộng đồng trong quá trình phát triển của mình như thế nào?

“The game includes a Help & Feedback button for you to send us feedback directly from within the game. We're happy to take bug reports and feature requests alike. We also encourage players to discuss the game on the Steam Community forum and our Discord server.”
Đọc thêm
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Mua One Deck Galaxy

 
Xem toàn bộ thảo luận

Báo cáo lỗi và để lại phản hồi cho trò chơi này trên bảng thảo luận

Về trò chơi này

One Deck Galaxy is the spacefaring successor to the hit roguelike One Deck Dungeon from Asmadi Games and Handelabra Games.

Roll your dice and cleverly use them to build up your civilization from its humble homeworld, growing to create a Federation spanning the countless star systems of Insula, a distant corner of our galaxy.

Each time, build a new civilization (or two) by combining a Homeworld and Society. Each Homeworld has a unique ability, starting tech, and milestone. Each Society has a unique ability, 3 milestones, and a unique tech that powers up the more milestones you achieve.

 • 5 Homeworlds: Elemens, Felisi, Plumplim, Timtillawinks, and Zibzab
 • 5 Societies: Botanists, Explorers, Guardians, Mathematicians, and ScientistsYou’ll need to:
 • Establish colonies to gain more resources and most importantly: more dice!
 • Develop techs that grant you powerful new abilities.
 • Study locations and launch probes to further your scientific research.
 • Build fleets to extend your influence throughout the galaxy.
 • Achieve milestones that signify the growth of your civilization.

All of these goals are accomplished by effectively managing and using your dice, focusing your efforts on what you deem most important. All of your dice will be useful in some way, regardless of the roll, so One Deck Galaxy is a game more of strategy than luck!

Standing between you and your cosmic destiny each game is one of several Adversaries (3 Adversaries available in Early Access):

 • Neeble-Woober Colony Fleet - Sentient cephalopods with a simple belief: They're the best!
 • The Hungry Nebula - A mysterious space phenomenon that seems to swallow everything in its path.
 • The Optimization Calibrator - An Interstellar Social Media Entity that knows you, what you want to do, and what you should do.
 • Dark Star Syndicate - A mysterious, scientific organization that wishes to dark all the stars.
 • Currently in Development: Preservation AuthorityYou’ll have to split your efforts between growing your own strength and confronting them directly. Every Adversary has its own set of rules and abilities, and you’ll need to come up with different plans and tactics to defeat each one!

With hundreds of possible setups, One Deck Galaxy is a different experience every time you play!

One Deck Galaxy is an officially licensed product of “One Deck Galaxy” from Asmadi Games.

Yêu cầu hệ thống

Windows
macOS
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH *: Windows 7 SP1+
  • Bộ xử lý: x64 architecture with SSE2 instruction set support
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: DX10, DX11, DX12 Capable
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Hardware vendor officially supported drivers
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
* Bắt đầu từ 01/01/2024, phần mềm Steam sẽ chỉ hỗ trợ từ Windows 10 trở lên.
  Tối thiểu:
  • HĐH: High Sierra 10.13+
  • Bộ xử lý: Apple Silicon, x64 architecture with SSE2
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Metal capable Intel and AMD GPUs
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Apple officially supported drivers
  Khuyến nghị:
   Tối thiểu:
   • HĐH: Ubuntu 20.04, Ubuntu 18.04, and CentOS 7
   • Bộ xử lý: x64 architecture with SSE2 instruction set support
   • Bộ nhớ: 2 GB RAM
   • Đồ họa: OpenGL 3.2+, Vulkan capable
   • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng
   • Ghi chú thêm: Gnome desktop environment running on top of X11 windowing system
   Khuyến nghị:

   Thẩm định viên nói gì

   1 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

   Đánh giá của khách hàng

   Loại đánh giá


   Phương thức mua


   Ngôn ngữ


   Khoảng ngày
   Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

   Hiện đồ thị   Thời gian chơi
   Lọc theo thời gian chơi của người dùng khi đánh giá được viết:   Không có tối thiểu đến Không có tối đa
   Hiển thị:
   Hiện đồ thị
    
   Ẩn đồ thị
    
   Bộ lọc
   Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
   Thời gian chơi:
   Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
   Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
   Đang tải đánh giá...