Physics based combat game where you design a robot and fight in the arena. Crush, flip, pierce, burn and cut your opponents till the last part. Create superior fighting machines and dominate the arena.
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
Q4 2024
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Trò chơi này chưa có trên Steam

Ngày dự kiến phát hành: Q4 2024

Bạn quan tâm?
Hãy thêm trò chơi vào danh sách ước và nhận thông báo khi nó ra mắt trên Steam.
Thêm vào danh sách ước
 

Về trò chơi này

Physics based combat game where you design a robot and fight in the arena. Crush, flip, pierce, burn and cut your opponents till the last part. Create superior fighting machines and dominate the arena.

DESIGN YOUR BOT

 • Chassis Shaping is first step to create your robot. During combat chassis can be deformed and ripped apart exposing vital internal parts.
 • Component placement is next step. Part types are, but not limited to: structural beams, motors, pistons, wheels, blunt, sharp & other weapons, energy supplies, main-board and cosmetic parts.
 • Input Control Setup allows to bind various actuator actions using keyboard, mouse and game-pad controllers.
 • Bot Painting can be done both in-game and using your favorite painting software. Once your chassis shape is final, use implemented basic painting tools to paint bot. For more advanced designs just export & import bot texture using ".png" format.

COMBAT AGAINST OTHER BOTS

Participate in matches against other bots in various game modes.
Fight alone or with friends.
Cripple enemy machines by destroying key components such as wheels, motors, energy supplies, and main-board.
Use your weapons to shred your opponents apart. You can completely destroy bots as all chassis sections and parts are destructible.
Fighting arenas have hazards that may affect outcome of combat. Use them to your advantage. And avoid the pit at all cost.
Arena environments are diverse. Each arena might contain different hazards or none at all. Prepare your bot accordingly.

GAME IS STILL IN DEVELOPMENT

More features are in the development. Current features are not final and are subject to change.

RELEASE DATE

Game is still in development and is not ready for release.
Demo version will be available before release.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH *: Windows 7 64bit
  • Bộ xử lý: Dual-Core
  • Đồ họa: Integrated Graphics Card
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 10 64bit
  • Bộ xử lý: Quad-Core
  • Đồ họa: RX 580/GTX 1060 (1440p@60fps)
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
* Bắt đầu từ 01/01/2024, phần mềm Steam sẽ chỉ hỗ trợ từ Windows 10 trở lên.

Thẩm định viên nói gì

3 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.