Explore a ruined open world of caverns and settlements. Hack and slash your way through missions: patrol, repair, scavenge - choose your quests and dialogue. Or go fishing, forage mushrooms, and race the clock! The old world is gone - the future is up to you.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (68) - 94% trên 68 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
11 Thg01, 2023
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Mua Kandria

Mua Swiss Metroidvanias BỘ (?)

Bao gồm 2 vật phẩm: Kandria, Ginsha

-10%
$32.38

Mua Kandria + OST BỘ (?)

Bao gồm 2 vật phẩm: Kandria, Kandria (Original Game Soundtrack)

-10%
$28.78
 

Join our Discord

Về trò chơi này


Ever been caught backtracking for ages, trying to figure out where to go next? In Kandria there's no risk of that -- wherever you want to go, you can, right from the start.Following a narrow tunnel among the rubble you are lead to a large underground lake, brimming with rare fish. With your trusty sword-turned-fishing-rod, you'll have your encyclopedia filled out in no time. And better yet, with the right merchant, you'll be swimming in riches, not just water!Right from the start you're pulled into a conflict between two of the remaining factions in the valley. Despite your strength and abilities, this is not something you can solve on your own, and being an outsider trust is hard to come by. • Explore over 2'100x1'200m of gameplay area
 • Beat 250 individual, hand-crafted rooms
 • Experience 50 quests that lead you through the world
 • Immerse yourself in the world with more than 2 hours of unique music
 • Choose your look from 33 different outfits
 • Discover secrets and lore from the old world
 • Craft your own levels with the integrated editor and share them with the community


Content Warnings

This game contains content that may make people uncomfortable. Please use your own discretion.
 • Swearing (can be censored through in-game options)
 • References to drugs and alcohol
 • Cartoon violence
 • Suffering
 • Abuse

Yêu cầu hệ thống

Windows
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH *: Windows 7
  • Bộ xử lý: Intel i5
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • DirectX: Phiên bản 10
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
* Bắt đầu từ 01/01/2024, phần mềm Steam sẽ chỉ hỗ trợ từ Windows 10 trở lên.
  Tối thiểu:
  • HĐH: Linux 3.13
  • Bộ xử lý: Intel i5
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: OpenGL 3.3
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:

  Thẩm định viên nói gì

  19 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

  Đánh giá của khách hàng

  Loại đánh giá


  Phương thức mua


  Ngôn ngữ


  Khoảng ngày
  Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

  Hiện đồ thị  Thời gian chơi
  Lọc theo thời gian chơi của người dùng khi đánh giá được viết:  Không có tối thiểu đến Không có tối đa
  Hiển thị:
  Hiện đồ thị
   
  Ẩn đồ thị
   
  Bộ lọc
  Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
  Thời gian chơi:
  Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
  Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
  Đang tải đánh giá...