Detta spel kan innehåll material som inte är lämpligt för alla åldrar
eller för visning på jobbet.

Utvecklarna beskriver innehållet så här:

“This Game may contain content not appropriate for all ages, or may not be appropriate for viewing at work: Frequent Violence or Gore, General Mature Content.”