Poengbutikken Nyheter Laben

Dette produktet har muligens innhold som ikke er passende for alle aldre,
eller å se på arbeidsplassen.

Utviklerne beskriver innholdet slik:

“This Game may contain content not appropriate for all ages, or may not be appropriate for viewing at work: Frequent Violence or Gore, General Mature Content.”