Věrnostní obchod Novinky Laboratoře

Tento produkt může zahrnovat obsah nevhodný pro některé věkové kategorie nebo pro prohlížení v zaměstnání.

Vývojáři popsali obsah tohoto produktu jako:

“This Game may contain content not appropriate for all ages, or may not be appropriate for viewing at work: Frequent Violence or Gore, General Mature Content.”