ข่าวสาร
Product Update - Valve
14 พ.ย. 2012
Patch 1.2.1
“Fixed an issue causing bank slots to be capped at 14 instead of 16.
Fixed a crash when loading a character that had the "Mighty Morphin" mission active in the "Collect 4 samples" state.”

ค้นหาข่าว
ข้อมูลที่เก็บไว้
ข้อมูลที่เก็บไว้ตามปี
2017   2016   2015   2014   2013  
2012   2011   2010   2009   2008  
2007   2006   2005   2004   2003  
2002