ข่าวสาร
Product Update - Valve
22 ธ.ค. 2011
- Active lobby games are now join-able
- Options such as game mode can now be switched inside the lobby.
- Performance optimization for race maps.
- Fixed car tuning bug in multiplayer.
- Misc. (multiplayer) fixes.
- Brand New Christmas character
- All NEW 'Moscow battle' map.

ค้นหาข่าว
ข้อมูลที่เก็บไว้
ข้อมูลที่เก็บไว้ตามปี
2017   2016   2015   2014   2013  
2012   2011   2010   2009   2008  
2007   2006   2005   2004   2003  
2002