ข่าวสาร
Product Update - Valve
22 ธ.ค. 2010
Christmas Present for You

World of Goo ball now playable, type ballgoo at the character selection screen

Christmas Present for Me

Now when your game crashes, it makes a mini-dump and sends it to me.

ค้นหาข่าว
ข้อมูลที่เก็บไว้
ข้อมูลที่เก็บไว้ตามปี
2017   2016   2015   2014   2013  
2012   2011   2010   2009   2008  
2007   2006   2005   2004   2003  
2002