ข่าวสาร
Product Update - Valve
1 มี.ค. 2010
Updates to Portal have been released. The updates will be applied automatically when your Steam client is restarted.

Portal
  • Changed radio transmission frequency to comply with federal and state spectrum management regulations

ค้นหาข่าว
ข้อมูลที่เก็บไว้
ข้อมูลที่เก็บไว้ตามปี
2017   2016   2015   2014   2013  
2012   2011   2010   2009   2008  
2007   2006   2005   2004   2003  
2002