ข่าวสาร
Announcement - Valve
26 ธ.ค. 2009
It's Day Four of the Holiday Sale here at Steam headquarters, and those new servers we mentioned earlier in the week are humming a pleasant harmony we've momentarily confused with the sweet sound of an angelic choir. That and most people are out of the office today, it being a Saturday, so we're feeling a bit nostalgic for company.

On sale at the following discounted rates, TODAY ONLY,* December 26th are:

Lumines™ and the Lumines™ Base+Advance Pack - 80% Off
Torchlight - 75% Off
Star Wars Premier Pack - 50% Off
Universe at War: Earth Assault - 75% Off * For the duration of the Holiday Sale!
Prototype™ - 50% Off, plus
Dragon Age: Origins and its Digital Deluxe Edition - 25% Off

ค้นหาข่าว
ข้อมูลที่เก็บไว้
ข้อมูลที่เก็บไว้ตามปี
2018   2017   2016   2015   2014  
2013   2012   2011   2010   2009  
2008   2007   2006   2005   2004  
2003   2002