ข่าวสาร
Client Update - Valve
31 ต.ค. 2003
A new Steam update has been released. Restarting Steam will cause your Steam client to automatically update. Here are the changes:
  • Fixed "Cache read error" some user are experiencing

  • Steam now checks for invalid CD keys immediately on game launch

  • Optimized content server load balancing

  • Change banner to always show the most recently connected content server

  • Fixed "No config servers online" state error

  • Steam now handles simultaneously logging in to multiple machines better

  • Fixed forced disconnections happening too often - this will now only happen if Steam's filesystem is lost

  • Fixed several cases where the 'ticket has expired' error could occur without displaying the refresh login dialog

  • Fixed all cases of the #Steam_Roo missing string problem

  • Added support for ATI "Rebate" product keys


ค้นหาข่าว
ข้อมูลที่เก็บไว้
2018
ม.ค.  
ข้อมูลที่เก็บไว้ตามปี
2018   2017   2016   2015   2014  
2013   2012   2011   2010   2009  
2008   2007   2006   2005   2004  
2003   2002