ข่าวสาร
Product Release - Valve
5 เม.ย. 2013
Pre-Purchase Metro: Last Light and receive and upgrade to the Limited Edition for Free!

Includes:

- Ranger Mode - Experience complete immersion. No HUD. Less bullets. Brutal Combat. Hardcore.
- Modified Russian Rifle - A compact but deadly Russian assault rifle, perfect for claustrophobic combat.
- Extra Military Grade Bullets - Coveted for their ability to kill, these bullets are also the currency of the Metro. Will you use them in battle or purchase precious resources? The choice is yours.
- Metro Last Light Digital Comic - Created by Dmitry Glukhovsky

Also, owners of Metro 2033 will save 10% during the pre-purchase period!

About the game:

It Is the Year 2034.

Beneath the ruins of post-apocalyptic Moscow, in the tunnels of the Metro, the remnants of mankind are besieged by deadly threats from outside – and within. Mutants stalk the catacombs beneath the desolate surface, and hunt amidst the poisoned skies above.

But rather than stand united, the station-cities of the Metro are locked in a struggle for the ultimate power, a doomsday device from the military vaults of D6. A civil war is stirring that could wipe humanity from the face of the earth forever.

As Artyom, burdened by guilt but driven by hope, you hold the key to our survival – the last light in our darkest hour…ค้นหาข่าว
ข้อมูลที่เก็บไว้
2018
ม.ค.  
ข้อมูลที่เก็บไว้ตามปี
2018   2017   2016   2015   2014  
2013   2012   2011   2010   2009  
2008   2007   2006   2005   2004  
2003   2002