Create a hero from one of four classes to save Etheria in this 4-player coop Tower Defense Action-RPG. Includes Steam exclusive Portal gun & TF2 familiars!
Κριτικές:
ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ:
Πολύ θετικές (93 κριτικές) - 83% από τις 93 κριτικές των χρηστών στις τελευταίες 30 ημέρες είναι θετικές.
ΣΥΝΟΛΙΚΑ:
Πολύ θετικές (9,853 κριτικές) - Το 92% από τις 9,853 κριτικές των χρηστών για αυτό το παιχνίδι είναι θετικές.
Ημερομηνία κυκλοφορίας: 18 Οκτ 2011

Συνδεθείτε για να προσθέσετε αυτό το αντικείμενο στη λίστα επιθυμιών σας, να το ακολουθήσετε ή να το σημειώσετε ως μη ενδιαφέρον

Αγορά Dungeon Defenders

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ! Λήγει 4 Ιουλίου

Αγορά Dungeon Defenders 4-Pack

Περιλαμβάνει τέσσερα αντίγραφα του παιχνιδιού - Στείλτε τα επιπλέον αντίγραφα σε φίλους.

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ! Λήγει 4 Ιουλίου

Πακέτα που περιέχουν αυτό το παιχνίδι

Αγορά Dungeon Defenders Collection (Summer-Winter 2012)

Συμπεριλαμβάνει 25 αντικείμενα: Dungeon Defenders, Dungeon Defenders - Quest for the Lost Eternia Shards Part 4, Dungeon Defenders - Etherian Holiday Extravaganza, Dungeon Defenders - Karathiki Jungle Mission Pack, Dungeon Defenders - President's Day Surprise , Dungeon Defenders - Quest for the Lost Eternia Shards Part 1, Dungeon Defenders - Quest for the Lost Eternia Shards Part 2, Dungeon Defenders - The Tinkerer's Lab Mission Pack, Dungeon Defenders Anniversary Pack, Dungeon Defenders Halloween Costume Pack, Dungeon Defenders Halloween Mission Pack, Dungeon Defenders Lucky Costume Pack, Dungeon Defenders New Heroes DLC, Dungeon Defenders The Great Turkey Hunt! Mission & Costumes, Dungeon Defenders Warping Core Challenge Mission Pack, Dungeon Defenders: Assault Mission Pack, Dungeon Defenders: Barbarian Hero DLC, Dungeon Defenders: City in the Cliffs Mission Pack, Dungeon Defenders: Etherian Festival of Love, Dungeon Defenders: Jester Hero DLC, Dungeon Defenders: Penny Arcade Character Pack, Dungeon Defenders: Quest for the Lost Eternia Shards Part 3, Dungeon Defenders: Series EV Hero DLC, Dungeon Defenders: Summoner Hero DLC, Dungeon Defenders: Talay Mining Complex Mission Pack

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ! Λήγει 4 Ιουλίου

Περιεχόμενο προς λήψη για αυτό το παιχνίδι

Αγορά Dungeon Defenders Lost Eternia Shards Complete DLC

Συμπεριλαμβάνει 6 αντικείμενα: Dungeon Defenders - Quest for the Lost Eternia Shards Part 4, Dungeon Defenders - Karathiki Jungle Mission Pack, Dungeon Defenders - Quest for the Lost Eternia Shards Part 1, Dungeon Defenders - Quest for the Lost Eternia Shards Part 2, Dungeon Defenders: Assault Mission Pack, Dungeon Defenders: Quest for the Lost Eternia Shards Part 3

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ! Λήγει 4 Ιουλίου

 

Πρόσφατες ενημερώσεις Προβολή όλων (136)

15 Μαΐου

CDT Update 2 Now in Beta!A message from the Community Development Team:

Greetings Defenders!! After working through many obstacles, it has finally arrived!!

The Community Development Team is proud to announce that our second content update is ready for Public Beta testing! There are lots of new features, content and improvements made at the request of the community. So please take some time to look through the changes and enjoy testing.

To join in on the fun and provide us your valuable feedback, follow these simple steps!

 1. Right-click on Dungeon Defenders in your Steam Library
 2. Click on the "Betas" tab
 3. Select "community_beta_branch" from the list.
The download should begin automatically or at least get queued for download. Note that you can not change this setting while the game is running.New Content
 • Embermount Volcano campaign map with Phoenix Boss
 • Embermount Tavern Theme
 • Phoenix feather plaque when beating Embermount
 • New enemy - The Harbinger
 • 4 New weapons (1 for each class)
 • Two new pets in Embermount Survival
 • Moon Pet added to Moonbase Survival
 • 3 New accessories - Brooch, Mask and Bracers
 • Steam Trading Cards (will be released when Update 2 goes live)
 • Cosmetic Accessory Set Bonuses: Crystal, Embermount and Palantir
 • News page updated

Improvements
 • Electric auras can damage the tavern dummy
 • Items rated as transcendent or above have a “god beam” showing over the item to make picking them out of the pile easier. Beam only shown on items not filtered from the minimap by quality
 • The highest damage dealt to a target by chained proximity mines will be dealt instead of the first to deal the damage
 • Maximum starting wave is now set per map (23 on 25 wave maps, 28 on 30 wave maps, 33 on 35 wave maps, 38 on 40 wave maps)
 • Camera rotation is locked when in top down placement mode (building / repairing / upgrading)
 • New Setting - Can move while building (disables movement while in top down placement)
 • New Setting -Enable tower dynamic lighting (significant performance benefits when disabled.) Affects traps and projectile towers (most notably inferno traps and fireball towers) Requires restarting DD after enabling to take effect. Disabling requires a new tower of that type to be built.
 • Cursor placed relative to the hero in the placement casting state
 • Removed slight frame rate dependency from many damaging towers. All projectile towers, Lightning Tower, Slice’n Dice, and Proton Beam. Every point in tower rate counts. There are no breakpoints.
 • New item comparison calculation for armour and accessories
 • Items can be renamed when at their maximum upgrade level at the cost of one upgrade
 • Item naming character limit has been increased to 36
 • Added a report issue button to the pause menu
 • Palantir, Greater Turkey Hunt, CD, Temple of Love, Winter Wonderland, and Silent Night accessory multipliers now match those awarded by lab assault
 • Moonbase now has a survival mode
 • Added confirmation message when hitting 42 on Moonbase DDR machine
 • Initiate Enemy Drain ability, Spider Minion web, and Wheel of Fortuna buff/debuff enemies resistance factor applied to the training dummy
 • Jester’s Move Tower and Wheel abilities can be used in the tavern
 • Trap/Aura selection priority is identical for repairing. Selection will be based only on current health percentage.
 • Trap/Aura upgrade priority favours traps when upgrades are equal, otherwise whichever tower has the least upgrades.
 • Instant upgrade will favour towers that can be upgraded over repairing towers that are at their maximum upgrade level.
 • Traps and auras can overlap spawns and show a warning when doing so
 • BucBay - Repositioned the hero spawn points to face the main crystal and open area instead of the dead end.
 • Golding an enemy (by Djinn / Wheel) increases its power by a percentage so the power boost scales into higher level games
 • Djinn ability casting durations depend on difficulty (enemy gold beam and tower desummon). That is to say, buffing/desummoning takes more time on a lower difficulty
 • Summoner minions can move sensibly over short distances with no pathfinding mesh present (ie. when placed on walls, they won’t always jump off before moving along)
 • On Nightmare difficulty, the 50% of loot that was not receiving wave/difficulty multipliers has been replaced with fully scaled items
 • Party Popper tower animation scaling reduced so it doesn’t spaz out with only a few points in tower rate
 • EV beam collision is now much more consistent between pre/post placement
 • Armour vs. weapon comparison skewed more in favour of armour to bias the drop removal priority
 • Traps on uneven terrain can now trigger on any walking enemy inside its radius
 • Slow ogre spawns on some maps on NM difficulty are much improved in many cases
 • Armour type drops rates boosted by 25% for random equipment drops.
 • Character health over 1 million is displayed using the high value format to 4 significant figures (eg. 1.234 M) to prevent the health value running off screen
 • Excess equipment removal function has been rewritten. Fixed an unconfirmed issue which removed many more items than intended under some circumstances, and it is much faster.
 • Excess mana removal function rewritten. Introduced a biasing system to keep tokens with a larger value around for longer. Large tokens will still be deleted eventually. This is not a bug, but a design decision that was made to prevent players waiting until the end of the round to collect mana and not being significantly penalised for doing so.
 • Multiple upgrades can be applied to an item in a single click when using “pro mode”. No key down - 1 upgrade per click. Shift down - Applies up to 9 upgrades per click. Ctrl down - Applies up to 50 upgrades per click
 • Predicted stat value will account for the number of upgrades to be applied
 • Invasion shows the current phase number in the UI
 • Inferno trap damage and attack rate updates for (de-)buffs in real time

Bug Fixes
 • Proton beams and inferno traps with high attack rates now deal damage every tick. Multiple proton beams can also damage the same target because of this fix
 • Public games being played on a different version no longer visible in matchmaking
 • Items with all negative stats no longer show as an upgrade if no equipment is present to compare to
 • Large auras (>18 units in radius) are always picked up immediately when entering upgrade/repair/sell casting modes
 • Fix lightning tower not being able to chain off an enemy if it kills it in the same tick
 • Fix for semi-random interval between first and second shot after reloading a gun
 • Fix for other heroes banked mana being displayed incorrectly in the pause menu
 • Fixed ghost pillars in Hall of Court
 • Palantir no longer warns of fish wyverns
 • Old One’s belly crystal can be attacked by all weapons
 • Instant upgrade will no longer attempt to repair towers that have health above the normal repair threshold
 • Fixed south west doors on Buccaneer Bay that wouldn’t animate on wave start..
 • Fixed unintended increase in high level armor dropping
 • Fixed Ogres dropped by Goblin Copters damaging crystals in CD and WW.
 • Fixed Djinn casting time being accelerated by ensnare auras
 • Enemies set to golden state don’t retrigger the Wave 10 and Wave 20 survival difficulty spikes
 • Prevented any item spawning with negative damage, upgrades, or ammunition (observed as 1/1 upgrades, 10 damage, or 1 ammunition spawning too frequently)
 • Summoner minion collision on client games now matches the host (no more rising out of defences)
 • Phase shifted summoner can no longer be killed by explosive attacks exceeding 100,000 damage
 • Fix apprentice / squire / huntress weapons spawning with incorrect (high) quality ratings
 • Fix items with 8 negative stats being evaluated as godly
 • Possible fix for a wave skipping bug
 • Fix double multiplication bug causing items in the tavern shop to show up with much higher than intended prices
 • Mix mode skeletons will now always timeout if they get stuck in an unrevived state
 • Moonbase gravity is not dependant on frame rate
 • Tavern XP bonus doesn’t award a “score”
 • In Local/Open game modes, having the mod missions selected will not lock out the Shards and Lost quests buttons
 • Loot multiplier scaling now increases with every wave of a map (integer division…)
 • Fix stretched Squire masks
 • Fix for wyverns, djinn, and goblin copter pathfinding logic stalling and appearing stuck. Fixes the infamous CD wyvern along with almost every other stuckage for these three enemy types
 • Fix floating damage numbers disappearing offscreen when attack rates continuously exceed 10 times per second
 • Fix health decay rate for proton beam depending on the attack rate
 • Possible fix for goblin copters forgetting to drop their ogre when the drop zone is reached
 • Possible fix for DEW / Spider targeting when there are no targetable players on larger maps
 • Jester “Move Tower” ability now uses the same placement rules as when the tower is being built.
 • Fix mapname not being visible to clients in the tavern in some circumstances
 • Fix accented ‘U’ in Uber maps being incorrectly formatted and not showing as an accented ‘U’
 • Fix projectile speed multipliers on Moonbase Quietus reward being unexpectedly low
 • Fix issue preventing item particle effects showing up correctly while dropped on the floor (to be used for new items)
 • Fix weapons equipped to the series EV not always hiding all particle effects correctly
 • Fix map selection UI jumping to Deeper Well if a player joins the game when looking at the Lost Quests maps
 • (Partial) Fix for repair/upgrade auto selection finding a tower out of range
 • Fix for minimap quality filter breaking for qualities above Ultimate

Balance Updates
 • Tower Buff Beam - Base boost values increased while upgrading effectiveness has been reduced. Fully upgraded buffs are nearly identical, but unupgraded beams are significantly more powerful and the scaling with stats is much more noticeable
 • Slice’N Dice and Lightning Tower - Higher damage output. Damage per tick now increases with the attack rate stat so that damage output continues to scale into lategame (including buffs and debuffs). Scaling revised to account for this.
 • Bowling Ball Tower - Faster attacks. Animation time exponent increased from 0.8 to 1.0 (significant increase in high end attack rate). Bowling ball tower damage had fallen well behind at high levels due to it’s below average animation duration scaling. Increasing the scaling exponent to 1.0 brought the damage up to comparable levels and makes it easier to compare across towers for future changes.
 • Deadly Striker Tower - Slightly slower, more powerful attacks. Animation time exponent increased from 0.67 to 1.0. Attack Rate exponent reduced from 0.77 to 0.6. Damage scaling exponent increased from 1.1 to 1.36 Base damage decreased from 350 to 300. An even worse case than the bowling ball tower for the attack rate being restricted by the firing animation. Overall attack rate scaling was reduced to compensate for the faster animation and keep the tower in it’s niche (slow, high damage). Damage scaling increased to bring it closer to other towers at high stats (because of a quirk in how damage is calculated, base damage remains the same even though it was decreased)
 • Magic Missile Tower - More powerful attacks. Damage scaling exponent increased from 1.105 to 1.15. Single target towers need to do more damage than multi target towers. The MMT wasn’t, so it gets a small buff.
  Darkness, Inferno, and Gas traps - Base charges increased to 3 from 1/2/2. Trigger radius scaling reduced to match cloud radius scaling
 • Ethereal Spike Trap - Base charges increased from 2 to 4. Attack radius now scales with trigger radius so it can always hit the enemy that triggered the trap. Damage now scales much, much faster, starting off at ~3.5x a proximity mine trap, and ending up around 10x the same trap
 • Proximity Mine Trap - Base charges increased from 2 to 4
 • Mana Bomb and Purity Bomb - Significant increase in damage scaling. Blocked in assault challenges due to combination of absurdly high damage and long range

We look forward to hearing your feedback!

- Acen

20 σχόλια Περισσότερα

23 Απριλίου

New DD1 Community Event: Dark Elf Hunting!The Community Development Team is hosting a brand-new community event this weekend! For more details, check out the official thread!

9 σχόλια Περισσότερα

Κριτικές

“…raises the bar for downloadable titles.”
9.5/10 – Destructoid
“...countless hours of entrancingly addictive gameplay”
85/100 – http://pc.ign.com/articles/121/1211303p1.html
“Blend DotA-style crystal defending with the strategic building of a tower defense title and the loot-whoring aspect of a Diablo-like action-RPG and you have a genre fusion that will keep you coming back.”
4.5/5 – GamePro

Μόλις ενημερώθηκε

Steam Exclusive Offer

 • The Aperture Science Handheld Portal Device for the Huntress hero class. Constantly consuming energy when active, this device allows it’s user to open portals from one location to another and can be used to greatly extend a trap’s range, quickly teleport across the map, or confound enemies!
 • Four Team Fortress 2 Familiars:
  • The Heavy: Uses his Gatling gun to shoot at enemies from afar.
  • The Engineer: Repairs groups of nearby towers while you’re on the offensive.
  • The Medic: Heals a group of nearby allies amidst battle.
  • The Pyro: Uses a flame-thrower to set your foes on fire.

Σχετικά με αυτό το παιχνίδι

Dungeon Defenders is a Tower Defense Action-RPG where you must save the land of Etheria from an Ancient Evil! Create a hero from one of four distinct classes to fight back wave after wave of enemies by summoning defenses and directly participating in the action-packed combat!
Customize and level your character, forge equipment, gather loot, collect pets and more! Take your hero through multiple difficulty modes and challenge/survival missions to earn more experience & even better treasure. Join your friends with 4-player online and local (splitscreen) co-op to plan your strategies together or compete in PvP Deathmatch.

Key Features

 • 4-player Online and Local Co-Op - Team-up with up to 3 friends to defend cooperatively, with character classes that support each other’s strengths and weaknesses. Dynamically combine local (splitscreen) and online players and leave/join any time, so that the game’s always full.
 • Tower-Defense Meets Action-RPG - Choose your class, customize your character & equipment, strategically assemble your defenses, and participate directly in action-packed battle to preserve your castle against the invading horde!
 • 4 Distinct Character Classes - Each character class has a different skill tree, set of towers, and even basic attacks! You can choose if you want to play stealthy, turn invisible, and plant traps behind enemy lines with the Huntress or go all out, block off choke points, and brutally beat your foes into submission with the Squire!
 • Loot and Level-Up - Grab the mounds of money and items that your defeated foes drop and trade them or store them for later use in your Item Box! Getting kills and completing waves earns you experience points, which can be used to upgrade your characters, skills, equipment, and towers on a per-statistic basis. Do you want to enhance Hit Points, Attack Rate, Damage, etc? The choice is yours... Store your massive overflow of money in the 'Mana Bank' and then spend it to improve your equipment or trade with other players. Proudly show off your best equipment in your own 'Adventurer’s Tavern', without fear of item theft!
 • Tons of Enemies and Huge Boss Fights - Over 100 simultaneous enemies will attempt to tear through your defenses and gigantic Boss Monsters will appear to rain down havoc upon everyone. Only by employing the most effective defensive strategies, teamwork, and strong characters will you defeat such devilish foes! Many enemy types run the gamut from big dumb Orcs swinging huge axes, to lithe Dark Elves that strike from the shadows, to crazy kamikaze goblins! Can you defeat the epic boss battles and collect the special loot while still defending your crystals?
 • Mission & Game Play Variety - Each level has a different visual setting, layout, enemy types, traps, and distinct surprises. To collect all the loot and reach the highest levels you must take your character through 4 difficulty modes, survival missions, challenge maps, and more! Some maps force you to have mobile defenses, guarding a crystal which warps around the map. Others have YOU attacking enemy encampments!
 • Collect and Trade Pets Online - A variety of pets exist to assist you in the land of Etheria, each with distinct behaviors. These pets can be leveled-up and customized to match your unique play-style. They can even be traded online with other players!
 • Secure Trading System - Afraid another player won't live up to their word? Use our secure trading system to trade your precious weapons, armor, and pets with other players online! Watch your name and fame spread online, as people seek out the best pet raisers or item forgers!
 • A Mountain of Stats - Every shot you take, kill you make, and defense you build is logged and recorded for posterity. Pore over the voluminous charts and graphs at the end of each session to analyze your team’s performance, quickly review your best statistics for each level, and compare your data online with other players to see who is the greatest hero of all. Furthermore, your Achievements are visible for all to see within your very own Adventurer’s Tavern, and the highest scores for each of your heroes are ranked on the worldwide leaderboards!
 • Dungeon Defenders Development Kit - Dungeon Defenders includes a free development kit where you can create and edit new Dungeon Defenders missions and more utilizing all of the existing Dungeon Defenders assets. Download and share these user created levels via Steam Workshop for an endless Dungeon Defenders experience!

Απαιτήσεις συστήματος

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Minimum:
  • OS: Windows XP
  • Processor: 1 Ghz Dual-Core CPU
  • Memory: 1 GB RAM
  • Hard Disk Space: 2GB
  • Video Card: Graphics Card with Shader Model 3 support, 256 MB video memory
  • DirectX®: 9.0c
  • Sound: DirectSound-compatible sound device
  Recommended:
  • OS: Windows 7
  • Processor: 2Ghz Dual-Core CPU
  • Memory: 2GB RAM
  • Hard Disk Space: 2GB
  • Video Card: Graphics Card with Shader Model 3 support, 512 MB video memory
  • DirectX®: 9.0c
  • Sound: DirectSound-compatible sound device
  • Additional:
  • OS: OS X version Snow Leopard 10.6.3, or later.
  • Processor: 1.3 GHz Intel CPU
  • Memory: 2 GB RAM
  • Hard Disk Space: 3 GB
  • Video Card: Open GL 2.1 / Shader Model 3 capable graphics card with 256 MB video RAM
  • OS: Ubuntu 12.04 LTS
  • Processor: 2 GHz CPU
  • Memory: 2 GB
  • Hard disk space: 6 Gb
  • Video Card: ATI Radeon HD 2400 or NVIDIA GeForce 7600, equivalent or greater
  • OpenGL: 2.1
Κριτικές πελατών
Το σύστημα κριτικών πελατών ενημερώθηκε! Μάθετε περισσότερα
ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ:
Πολύ θετικές (93 κριτικές)
ΣΥΝΟΛΙΚΑ:
Πολύ θετικές (9,853 κριτικές)
Πρόσφατα αναρτημένες
EvaPilot1
( 39.4 ώρες στο μητρώο )
Αναρτήθηκε: 29 Ιουνίου
It's OK if you're playing with a bunch of friends around about the same level but this game has a problem with levelling and weapon stats. Any level can be beaten with a strong enough weapon and as a result if you play online you'll inevitably come across somebody with a hacked or stupidly overpowered weapon which removes the strategy/ tower defence element from the game. It would be much more fun if there were limitations.
tyguytoo
( 4.0 ώρες στο μητρώο )
Αναρτήθηκε: 28 Ιουνίου
Pretty sweet game that doesnt get old.
CoolyGuy
( 12.8 ώρες στο μητρώο )
Αναρτήθηκε: 28 Ιουνίου
BUY THIS GAME NOWWWWWW
xXBruteMouseXx
( 8.7 ώρες στο μητρώο )
Αναρτήθηκε: 28 Ιουνίου
Dungeon Defender is a very nice game it has 4 classes for usual, Apprentice, Squire, Huntress and Monk. Apprentice is a magic man, that uses towers that shoot magical energy and fire while his some defenses are floating magic shields. Squire is a sword type, that uses spiked barricades and Boucers to bouce enemy back from the crystals. Huntress is a stalking spotted leopard that can go invisble to the enemy eye and set down trap like mines that detonate when enemys come in its blast range. Monk is an Aura man that uses Aura to defend the Eternia Crystals, like electric auras tat shock the enemys then they get inside of the aura and helpful auras like his Healing Aurato heal himself and his teammates. You also have a storage that is called your Heros Forge. Items alike armor and weapons are stored in there and you can sell these items from there to gain more money, or Mana, which is also used to build defenses(youll get it once you play it). There are also some funny referances like Light Saber from Star Wars:D. You can color the clothes of your Hero and name your Hero when you properly make them, but while in battle, you can quickly make anoher character with its name and color already done. You can also decorate your own crystal when you first play and you can change it by going to options i think at the main menu. This game is a very good game i really recommend this game and i hope more players play this game there is also a second one it is free right now if you want to play that too(though im not gonna have a summary there most likely xD). And i also recommend that you get the DLC to get even more characters like the summoner that can summon minions that will help you, and fyi they move.
Made:6/28/2016 time 1:09 Thank you for reading this summary!!!
Alphacranberries
( 358.8 ώρες στο μητρώο )
Αναρτήθηκε: 28 Ιουνίου
This is the perfect game to play with a regular group. Get three friends, meet up regularly, defend all the dungeons!
Biski
( 48.7 ώρες στο μητρώο )
Αναρτήθηκε: 27 Ιουνίου
Excellent co-op game with even 1 other person.
gerti baliklio
( 78.8 ώρες στο μητρώο )
Αναρτήθηκε: 27 Ιουνίου
when this game came out for free on the xbox, I played the living crap out of that game. I probably put over 600 hours into it within a year. I saw it on sale for pc some time ago and I thought I would get it. Let me just say, it is so much more enjoyable on the pc. Love playing this game, but there are a scarce amount of people online these days. But when you get into a lobby with people, it is SUPER fun.
9/10 overall :)
{Foxkit} Rain
( 10.5 ώρες στο μητρώο )
Αναρτήθηκε: 27 Ιουνίου
Better than the console version. This game is extremely fun and cool I suggest this to anyone who wants tower defence.
Πιο χρήσιμες κριτικές  ΣΤΙΣ 30 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ
85 από 93 άτομα (91%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
112 άτομα βρήκαν αυτή την κριτική αστεία
Προτείνεται
4,540.2 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 9 Ιουνίου
Played a bit.

It seems like a good game.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
7 από 8 άτομα (88%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
Προτείνεται
29.1 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 10 Ιουνίου
For me?
-The best tower defense I've seen
-You can play in 4 players
-Bosses,different mobs and PVP mode!
-4 classes and more in DLC!
-Game Really cool!
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
5 από 5 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
Προτείνεται
157.5 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 17 Ιουνίου
Buy the dungeon defenders collection because if you dont, you really will be missing out on the fun and a HUGE chunk of the game. Multiplayer is great, better with friends. But if you ever get this game, play ranked because if you play open, it will be full of hackers and modders ruining the game experience.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
7 από 9 άτομα (78%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
Προτείνεται
3,637.0 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 24 Ιουνίου
When thinking of how to review this game, my friend said it best " pew pew pew: I think that a 5 years old game which is still running and played by the players is a #^@&!$% good reason to call the game very good overall"
Cheers!
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
1 από 1 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
Προτείνεται
386.2 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 3 Ιουνίου
It is a very nice aspect the game has approached with a 3rd person tower defence game: which really stood out to me, I like being able to walk between my defences and see how they interact with each other.

I was able to collect loot at my own pace, grinding isn't as much of a bore as some other games and can actually be fun when in a party.

Another key aspect of the game is leveling up different statistics of your defences in four different ways: being Map Difficulty, Character Stats and abilities and gear that you and your party can equip and obviously leveling up the towers themselves.

The maps are very well made with barely any bugs that can be abused and the maps all have a couple nice challenge counterparts that give you more of a challenge, variety and better gear.

Nice variety of characters to choose from each with their own unique play styles, abilities and specialties and when combined with other classes via coop or just switching out your character mid rounds give you the necessary boost in possibilities.

Would definitely recommend to someone new to tower defences and anyone one else really. 8.5/10
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
1 από 1 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
Προτείνεται
133.7 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 23 Ιουνίου
Beautiful game that is fun to play casually and for days upon days. The early campaign is fun and easy to play, whereas later on good strategy, the use of multiple heroes and great loot is required to beat the hardest nightmare levels.

I would highly recommend it over Dungeon Defenders eternity and Dungeon Defenders 2. Quite a pricy game so try to pick it up when it's on sale.

10/10 defenitly one of my favorite gaems of all time. You did good with this one trendy!
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
1 από 1 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
Προτείνεται
358.8 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 28 Ιουνίου
This is the perfect game to play with a regular group. Get three friends, meet up regularly, defend all the dungeons!
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
1 από 1 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
Δεν προτείνεται
39.4 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 29 Ιουνίου
It's OK if you're playing with a bunch of friends around about the same level but this game has a problem with levelling and weapon stats. Any level can be beaten with a strong enough weapon and as a result if you play online you'll inevitably come across somebody with a hacked or stupidly overpowered weapon which removes the strategy/ tower defence element from the game. It would be much more fun if there were limitations.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
1 από 2 άτομα (50%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
Προτείνεται
99.7 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 25 Ιουνίου
I used to play this daily and then it just disappeared from my games list. I loved playing it, added another friend I met through it (moneynmathew), and then poof. B.T.W. this happened over 6 months ago it just popped into my head that i should do this.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
Πιο χρήσιμες κριτικές  Συνολικά
1 από 1 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη