รายการแนะนำ ข่าวสาร
สำหรับคุณ
The latest standalone expansion for Mount & Blade!
บทวิจารณ์จากผู้ใช้:
ล่าสุด:
แง่บวกอย่างมาก (145 บทวิจารณ์) - 89% จาก 145 บทวิจารณ์จากผู้ใช้ใน 30 วันล่าสุดนี้ เป็นแง่บวก
โดยรวม:
แง่บวกอย่างมาก (3,787 บทวิจารณ์) - 85% จาก 3,787 บทวิจารณ์จากผู้ใช้สำหรับเกมนี้ เป็นแง่บวก
วันวางจำหน่าย: 3 พ.ค. 2011

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์นี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ ติดตาม หรือทำเครื่องหมายเป็นยังไม่สนใจ

ซื้อ Mount & Blade: With Fire & Sword

แพ็กเกจที่บรรจุเกมนี้

ซื้อ Mount & Blade Full Collection

มี 5 ผลิตภัณฑ์: Mount & Blade, Mount & Blade: Warband, Mount & Blade: Warband - Napoleonic Wars, Mount & Blade: Warband - Viking Conquest Reforged Edition, Mount & Blade: With Fire & Sword

 

เกี่ยวกับเกมนี้

In an open sand box world you choose your allies, your enemies, what provinces to conquer, what castles to siege and what quests to embark on. With Fire & Sword builds and expands upon the highly regarded combat system from Mount & Blade: Warband. Firearms have been introduced to the battlefield. Additionally, muskets and pistols can now be used as sidearms in hand-to-hand combat to quickly drop your foes. In addition to the enhanced singleplayer mode, With Fire & Sword also provides a host of original multiplayer content including the new game mode: Captain.

Key Features:

 • A storyline based on the cult novel, "With Fire and Sword", from Nobel-prize winning author Henry Sienkiewicz.
 • A new century of warfare that brings pistols, muskets, grenades, and other advanced weaponry to the battlefield.
 • Fully customizable armies; players can outfit their soldiers with each piece of weaponry & armor.
 • Additional quest types. More political intrigue with colorful factions. More adventure in a new land.
 • Multiple endings to increase re-playability.
 • Deeply researched historical component encompassing every aspect of the game's assets.
 • Ferocious new multiplayer action, bringing players the thrill of pitting old technology against the looming threat of firearms.
 • 3 Main Story-driven quest-lines for the player to delve into once they've become known in a particular faction.
 • Additional quest types.
 • Implementation of firearms, adds a whole new layer of strategic depth to the franchise's proven combat model.
 • New Siege options to choose before besieging a town or castle.
 • New multiplayer Maps and new multiplayer mode, “Captain Team Deathmatch”

ความต้องการระบบ

  • OS: XP/Vista/Windows 7
  • Processor: 2.1Ghz or higher
  • Memory: 1.2 GB
  • Hard Disk Space: 900 MB
  • Video Card: 128 MB+
  • Sound: DirectX Compatible Sound Card
  • DirectX®: 9.0c
บทวิจารณ์จากผู้ซื้อ
Customer Review system updated! Learn more
ล่าสุด:
แง่บวกอย่างมาก (145 บทวิจารณ์)
โดยรวม:
แง่บวกอย่างมาก (3,787 บทวิจารณ์)
โพสต์ล่าสุด
DragonHaert
( 60.8 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 23 พฤษภาคม
Honestly, this is my favorite game and in WFAS it just gets better. Not Only are you getting a hands on experience about a certain period in time, but you also get to make your own character, build you own army however you please, and become a lord of your own nation. If that doesn't suit you, you can become in kind to a bandit and raid "innocent" villages and reap to rewards. Or you may wish to be a merchant, learn the arts of trade, what sells for good where and how to make money quick. Feeling lonely playing by yourself? You can play online with friends and pplay through different scenarios. Ever wanted to besiege a castle, or fight alongside up to 200 men? you ccan do all that here in a quick battle, too. The point is, this game is great in most fields and live up to more than its expectations. Mount & Blade in general is a great series and WFAS keeps the trend goiing. 10/10. Besides graphics, I believe this is one of the best games and you will not be dissapointed by getting it. GG no re. Hope to see you online soon!
Super-Luminous Supernova
( 3.3 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 22 พฤษภาคม
What are you looking at reviews for this for?

BANNERLORDBANNERLORDBANNERLORDBANNERLORDBANNERLORDBANNERLORDBANNERLORDBANNERLORDBANNERLORDBANNERLORDBANNERLORDBANNERLORDBANNERLORDBANNERLORDBANNERLORDBANNERLORDBANNERLORDBANNERLORDBANNERLORDBANNERLORDBANNERLORDBANNERLORDBANNERLORDBANNERLORDBANNERLORDBANNERLORDBANNERLORDBANNERLORDBANNERLORDBANNERLORDBANNERLORDBANNERLORDBANNERLORDBANNERLORDBANNERLORDBANNERLORDBANNERLORDBANNERLORDBANNERLORDBANNERLORDBANNERLORDBANNERLORDBANNERLORDBANNERLORDBANNERLORDBANNERLORDBANNERLORDBANNERLORDBANNERLORDBANNERLORDBANNERLORDBANNERLORDBANNERLORDBANNERLORDBANNERLORDBANNERLORDBANNERLORDBANNERLORDBANNERLORDBANNERLORDBANNERLORDBANNERLORDBANNERLORDBANNERLORDBANNERLORDBANNERLORDBANNERLORDBANNERLORDBANNERLORDBANNERLORDBANNERLORDBANNERLORDBANNERLORDBANNERLORDBANNERLORDBANNERLORDBANNERLORDBANNERLORDBANNERLORDBANNERLORDBANNERLORDBANNERLORDBANNERLORDBANNERLORDBANNERLORDBANNERLORDBANNERLORDBANNERLORDBANNERLORDBANNERLORDBANNERLORDBANNERLORDBANNERLORDBANNERLORDBANNERLORDBANNERLORDBANNERLORDBANNERLORDBANNERLORDBANNERLORDBANNERLORDBANNERLORDBANNERLORDBANNERLORDBANNERLORDBANNERLORDBANNERLORDBANNERLORDBANNERLORDBANNERLORDBANNERLORDBANNERLORDBANNERLORDBANNERLORDBANNERLORDBANNERLORDBANNERLORDBANNERLORDBANNERLORDBANNERLORDBANNERLORDBANNERLORDBANNERLORDBANNERLORDBANNERLORDBANNERLORDBANNERLORDBANNERLORDBANNERLORDBANNERLORDBANNERLORDBANNERLORDBANNERLORDBANNERLORDBANNERLORDBANNERLORDBANNERLORDBANNERLORDBANNERLORDBANNERLORDBANNERLORDBANNERLORDBANNERLORDBANNERLORDBANNERLORDBANNERLORDBANNERLORDBANNERLORDBANNERLORDBANNERLORDBANNERLORDBANNERLORDBANNERLORDBANNERLORDBANNERLORD
RahCorgi
( 0.7 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 22 พฤษภาคม
Named myself as Putin in-game and took Crimea
HeatedIceBerg
( 35.4 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 20 พฤษภาคม
Mount and Blade: With Fire and Sword is an RPG based game with the freedom to do whatever you want. In Fire and Sword their are five factions: The Polish Commonwealth, The Crimean Khanate, The Muscovite Tsardom, The Cossack Hetmenate, and The Kingdom Of Sweden. All four factions are based off of real kingdoms in the past and all have the same government type.
When playing Fire and Sword for the first time I was not sure what to do so, naturally, I did't do what I was told to and decided to travel to Moscow. Long story short that campaign was short and I gave up. So instead I started attacking looters and doing favors for villages and slowly drifted to joining the Cossack Hetmenate who I ended up being a Mercanary for.
In terms of gameplay this game is incredibly fun and addictive, however I was constantly running into graphical glitches and sometimes bugs that would just stop the game from working this sometimes made the game frustrating but a simple reboot solved the problems.
Lee
( 3.8 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 19 พฤษภาคม
I love Warband so it's impossible for me to dislike Warband with muskets, which is exactly what this is. But honestly, with a setting like, the game feels like it should be more. The map feels huge yet empty.

The game experience is very dated. I can't help but think were I playing this in 2011 at release I would be much more impressed, an ancient time before large-scale Warband mods really hit their stride.
lavenderer10
( 24.1 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 18 พฤษภาคม
TL DR version:

Buy if you like:

70 musketeers firing their guns all at once


Avoid if you dislike:

Buggy quests
No right to rule system
Lack in variety of weapons


Long Version:

I've played Mount and Blade Warband with Floris Mod and before.

The only epic thing in Fire and Sword is the ALL FIRE NOW command you give to all your musket-holding soldiers and watching the enemies fall as your volleys pierces through every armor in the game.

Other than that, the game and current mods don't allow you to be a ruler (no right to rule system like in warband), the soldiers can only be upgraded into a better version of themselves, unlike in warband where a simple militia can be upgraded into a pikeman, a crossbowman, a horse archer, a lancer or throwing axeman.

The weapons choice in this game is very poor as well and lack in variety. There's only four ranged weapons - Pistol, Carbine, Musket and Bow, where Musket is the only ranged powder weapon that can't be used on horseback. The melee weapons lack the cosmetic appeal they need.

Oh, and many of the quests are bugged as well to the point that you will have to consult a walkthrough in order to avoid the bugs. There is also a lack of ways to increase your renown in the game where there are only small groups of bandits and you'll be forced to fight the lords of one nation if you want to increase your renown faster than escorting caravans to towns and picking off small bands of bandits.
[63e] ZauberVonMozart
( 238.6 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 17 พฤษภาคม
If you have companions, they are like kids, constantly get into fights or accusing each other of touching them or saying something mean to them. Overall it's a great game, for me I like it because it's during the era of when the two nations of my background prospered (Polish-Lithuanian Commonwealth). The aspect of employing prisoners is great, especially if you want to create a force of all German soldiers or all Polish Żołniers or Husaria. But what becomes annoying is running your own kingdom, and the constant encounters with brigands and rebels who think they have even a chance to defeat you.

My tip, forget infantry or cavalry, just employ musketeers and during battles or sieges line them up in 2 rows so when the enemy charges, you can just mow them down. The Crimeans are the easiest to beat since they mostly use archers instead of musketeers.
Zaert21
( 27.9 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 17 พฤษภาคม
As a history buff I do prefer this game not many wars cover the wars during the renaisance/ wars of reformation / Gustav vs. eastern europe vs Turkey kind of stuff. It is considerably harder than Warband in that Sweeden is very much like if Swadia got gunpowder and their knights used pistols to become pretty dam tanky. the Khannate is like the warband khanate in that it's cavalry archers with terrible infantry/ranged units. Polands hussars are terrifying, the cossacks are your average joe faction and Russia, well basiclly great gunpowder cavalry, terrible infantry etc etc etc. Money is easier to get as other people will tell you, quests are a little buggy, the main edgy quest is a bit like a needle in a hahstack *maybe because I went with the cossacks, who knows* I accidently ended up breaking the mainquest by putting the khanate pretender on the throne which attracted Russia and Sweedens attention after I pratically wiped out the old khanate and now ♥♥♥♥♥ hit the fan. if the quests weren't buggy and battles where you have 50 musket armed troops in a war waggon *historically accurate* with infantry/cavalry guarding the one way in weren't so game breaking XD (you litterally just watch your troops masscare the ai charging at you in the typical AI fashion. Muskets, on a hill, in formation with some melee buffer nearby just wins most battles. So yeah, historical accuracy great, gameplay a little broken, troops are period accurate but lvling them up is kinda dull.

History buffs will love this. (if you are into 1500-1600 warafare)

Warband players will like how the gunpowder aspect is put in, almost like a napoleonic single player campaign mixed with warband bows and melee. Gunpowder can be OP if used in line formations, but that is hard to build up to and merc heavy for most of the factions *Sweeden could easily do it, but the others would struggle*

anyone else, might not like the buggy quests but if you don't care about story and want to kill and conqour etc and like a bit of gun in your life, this might be a good alternative to warband where a dlc that relies on multiplayer (a very conservative, gotta be 100% accurate with lines and ♥♥♥♥♥♥♥t community) etc etc

8/10 out of sale

9/10 on sale, the price drops to like 2-3 quid. *British English slang for pounds sterling*

Yung D
( 112.3 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 17 พฤษภาคม
Like Mount & Blade with guns
reitohl
( 123.7 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 16 พฤษภาคม
Now i know from what I've read - a large percentage of players tend to prefer Warband. The fact that whenever I googled Wfas I got warband pages and the extremely limited modding community left me with the feeling that I'm playing a game that isn't as liked as the previous title. As somone who never played either warband nor original M&B I thought the game was really good. I have played M&B 1 for about five mins to check the map and graphics. Wfas is definately looking better than M&B1 and the historical setting made me choose it over the other titles for my first play. I think the game is great and If you have a fascination with history then this game is a lot of fun. I have a russian film called "1612" which features very similar themes. The polish winged Hussar's taking the russian lands that they seek to reclaim in this game are taken in that film and when making my character I looked into a wiki page called "Women at War" I found a russian woman who led 600 men in a rebelion who worked with a character in the game called Stephan Razin who you can start a rebellion with. It made me feel very immersed in my character and the history of the time. This game is excellent really, and maybe I will enjoy the earlier titles more but I don't regret choosing this game as my first play of M&B. The Lacking of a real assortment of mods like on the earlier titles leaves me thinking they'll have more longevity. But the older don't seem to have a story quest chain. this game does and since i found that out it's made me want to finish this before starting on the older 2 games. This game is a challenge and enjoyable one at that. But I found the soundtrack a little dull and I think some of the weapon's and armour are oddly priced. On occassion I'd see a pair of gloves for 300 denars that was worth less than a pair with less defence and a higher cost and similar things that I feel needed Ironing out.I havnt played multiplayer so I can't comment on it. I'd also like to add that the player reception to this game seemed almost harsh and a majority of people choose to keep on playing warband. It also apparently has a lot of features removed between this and warband but if you compare it to Just M&B classic which it is what it's meant to be a standalone expansion of It's a decent game. I hope the original Dev Duo continue to try and make other titles bringing new features to the games and keep this unique and wonderful series alive and reminding people of forgotten times which to some cultures are extremely important to them. I hope they continue the historical themes as it's a great way to learn a bit more aabout time periods you may or may not be interested in, assuming the devs do proper research as they seem to have done with this. If you want magic and elves i suggest an older M&B as they have mods for that as well as historical setting mods so I will deffinately be playing M&b classic and warband but for now I'm really enjoying this game and will continue with it. This game has about 5 mod packs in total on the taleswords forum and they are all decent from what i've read. kengeki mod. gesia mod rule your own kingdom mod. They seem good but have yet to really play them properly. I will say that I felt the game also needed a bit more in terms of caareer. you can be a mercenary / up and coming lord / vassal or you can be a merchant. I would have liked to have seen some other jobs like working in a mine, blacksmith, raising horses. working a shop or starting a market stall But for what it is I give it 8/10 well worth a go.

Thanks for Reading
J.C.Dalzell
Wungle
( 3.1 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 16 พฤษภาคม
Can trade or fight. A big enough party can just roam around making money until you feel ready to fight. Can also let your soldiers do the fighting with a big enough, strong enough party. So possible to play without being a dexterity champion.

OK. Out of courtesy to developer, rating up.
kickasskiller
( 2.4 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 15 พฤษภาคม
I purchased this but did not recieve a code and now I can only play trial mode. Please help
Kodyd194
( 8.2 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 12 พฤษภาคม
Mount & Blade: With Fire & Sword is a game many fans don't view in a positive light, and while I cant say exactly why, I can make a few guesses. The biggest to me is probably the introduction of firearms into Mount and Blade, its pretty powerful. early on, and I myself never had any problems just riding into huge battles alone on horseback just to shot dead most enemies before finishing off any stragglers. That being said I feel like it is also missing some of the broader features of Warband, thus losing some of the variation in gameplay.

I have not spent as much time with the game, on or off Steam as I have with the other two Mount and Blade games so I don't have as much experience with Mount and Blade with Fire and Sword. That being said, I myself Still really like the game and recommend Mount and Blade fans try it.
SnowY road to HELL
( 217.7 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 10 พฤษภาคม
Napadita hra ktora neprestava bavit...perfektny obchodny sistem,ai su pomerne inteligentny .... 200hodin zabavy a pokracujeme
บทวิจารณ์ที่เป็นประโยชน์ที่สุด  ใน 30 วันที่ผ่านมา
10 จาก 14 คน (71%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
2 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
แนะนำ
51.6 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 5 พฤษภาคม
As always TaleWorlds made a good job :D it's true the game doesn't look better than Warband, and I hesitated before buying it <3 i also took a little adaptation's time *.* but all is right now :D the game is just perfect, i've more 100 hours in warband then... i think i'm not a total noob :D! this game is great and yes some peoples don't like it and won't like it, but it's the life :D try this game! you will have no regret my friend <3
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
6 จาก 8 คน (75%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
83.5 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 6 พฤษภาคม
Amazing game, it captures the steppe/eastern style of warfare perfectly in the 17th century. I love this game and have enjoy it immensely a thousands times more than Warband. The line battles in Napoleonic Wars don't even match up to this game. TaleWorlds Entertainment is ripping themselves off by offering this standalone for 10$. I do not lie when I say if I could do it all over again, I would have purchased this at full price, not on sale and never picked up Warband. Its obvious more people like Warband because it's medieval theme, but for people like me, Fire and Sword is a little trip to gamer's heaven. While the loyal fanbase is moving on to Bannerlord, I'll still be on my little island, riding my war horse, bow in hand, leading Khan styled hoards, charging straight for an army of Polish Winged Hussars, while arquebus and wheelock muskets can be heard in the distance.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
3 จาก 3 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
8.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 12 พฤษภาคม
Mount & Blade: With Fire & Sword is a game many fans don't view in a positive light, and while I cant say exactly why, I can make a few guesses. The biggest to me is probably the introduction of firearms into Mount and Blade, its pretty powerful. early on, and I myself never had any problems just riding into huge battles alone on horseback just to shot dead most enemies before finishing off any stragglers. That being said I feel like it is also missing some of the broader features of Warband, thus losing some of the variation in gameplay.

I have not spent as much time with the game, on or off Steam as I have with the other two Mount and Blade games so I don't have as much experience with Mount and Blade with Fire and Sword. That being said, I myself Still really like the game and recommend Mount and Blade fans try it.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
2 จาก 2 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
2 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
แนะนำ
6.0 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 6 พฤษภาคม
Not as good as Warband since guns can one shot you even if you have a major advantage in a battle. Kind of reduces the skill on one aspect. You also can't create your own kingdom so some people might find that less enjoyable. There also isn't a workshop on steam for mods.

But it's also better than Warband BECAUSE IT HAS ♥♥♥♥ING GUNS. Making money through trade is also a lot easier (but early game battles give ♥♥♥♥ cash).

You should also get this if you prefer historical scenarios to historical fantasy.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
3 จาก 4 คน (75%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
4 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
แนะนำ
112.3 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 17 พฤษภาคม
Like Mount & Blade with guns
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
35.4 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 20 พฤษภาคม
Mount and Blade: With Fire and Sword is an RPG based game with the freedom to do whatever you want. In Fire and Sword their are five factions: The Polish Commonwealth, The Crimean Khanate, The Muscovite Tsardom, The Cossack Hetmenate, and The Kingdom Of Sweden. All four factions are based off of real kingdoms in the past and all have the same government type.
When playing Fire and Sword for the first time I was not sure what to do so, naturally, I did't do what I was told to and decided to travel to Moscow. Long story short that campaign was short and I gave up. So instead I started attacking looters and doing favors for villages and slowly drifted to joining the Cossack Hetmenate who I ended up being a Mercanary for.
In terms of gameplay this game is incredibly fun and addictive, however I was constantly running into graphical glitches and sometimes bugs that would just stop the game from working this sometimes made the game frustrating but a simple reboot solved the problems.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
แนะนำ
238.6 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 17 พฤษภาคม
If you have companions, they are like kids, constantly get into fights or accusing each other of touching them or saying something mean to them. Overall it's a great game, for me I like it because it's during the era of when the two nations of my background prospered (Polish-Lithuanian Commonwealth). The aspect of employing prisoners is great, especially if you want to create a force of all German soldiers or all Polish Żołniers or Husaria. But what becomes annoying is running your own kingdom, and the constant encounters with brigands and rebels who think they have even a chance to defeat you.

My tip, forget infantry or cavalry, just employ musketeers and during battles or sieges line them up in 2 rows so when the enemy charges, you can just mow them down. The Crimeans are the easiest to beat since they mostly use archers instead of musketeers.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
แนะนำ
0.7 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 22 พฤษภาคม
Named myself as Putin in-game and took Crimea
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
แนะนำ
52.9 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 18 พฤษภาคม
You got guns.


and an army.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
5 จาก 10 คน (50%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
4 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
แนะนำ
11.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 24 เมษายน
taught me how to behead my mum

10/10
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
3 จาก 6 คน (50%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
ไม่แนะนำ
24.1 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 18 พฤษภาคม
TL DR version:

Buy if you like:

70 musketeers firing their guns all at once


Avoid if you dislike:

Buggy quests
No right to rule system
Lack in variety of weapons


Long Version:

I've played Mount and Blade Warband with Floris Mod and before.

The only epic thing in Fire and Sword is the ALL FIRE NOW command you give to all your musket-holding soldiers and watching the enemies fall as your volleys pierces through every armor in the game.

Other than that, the game and current mods don't allow you to be a ruler (no right to rule system like in warband), the soldiers can only be upgraded into a better version of themselves, unlike in warband where a simple militia can be upgraded into a pikeman, a crossbowman, a horse archer, a lancer or throwing axeman.

The weapons choice in this game is very poor as well and lack in variety. There's only four ranged weapons - Pistol, Carbine, Musket and Bow, where Musket is the only ranged powder weapon that can't be used on horseback. The melee weapons lack the cosmetic appeal they need.

Oh, and many of the quests are bugged as well to the point that you will have to consult a walkthrough in order to avoid the bugs. There is also a lack of ways to increase your renown in the game where there are only small groups of bandits and you'll be forced to fight the lords of one nation if you want to increase your renown faster than escorting caravans to towns and picking off small bands of bandits.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
บทวิจารณ์ที่เป็นประโยชน์ที่สุด  ใน 90 วันที่ผ่านมา
2 จาก 2 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
19.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 25 กุมภาพันธ์
Despite what people may say.. I personally think it's really good.


Some of the Pros is that they have firearms. Outfits look really nice, HUGE map, and have a few story modes you can partake in (I believe it's Sweden, Russia, Commonwealth, and Crimea). Plus you can actually feel like you're in a line and if you know the commands.. Can win a battle in a single volley. Just as Carolus Rex, I was outnumbed in this battle against Russians. -4 Battle advantage. Didn't look promising for me. But I had a strong musket infantry line. And as Cavalry charged, most went down. And then the infantry came. Took out a large portion of them in two volleys.


Now there is cons.. You can't create your own kingdom. Apparently the economics are bad(I haven't noticed, looks the same to me), can't recruit from villages(as far as I can tell), the huge map makes you look like an ant. So if you zoom out, you're gonna lose yourself. Or where you're trying to find.

Though overall, I love the game. Very fun and unlike the Custom Battles for Napoleonic Wars of M&B, the AI can actually shoot their guns. The rating I give is Recommend and a 7/10. I think they could've done more to Fire and Sword. But it's still a good game. Don't buy into the negative "The economy is ♥♥♥♥♥♥" or "Glitches everywhere". Because I haven't found a single glitch yet. Or at least one I haven't noticed.

EDIT - After playing for WAY more, I'll edit the review some more.

The Story modes are The Polish Commonwealth, Russia, and The Cossaks.

And you can technically "own" a kingdom. You just can't name it, or be for one paticular side. The fief you capture will be called the land you took it from with "Rebels" at the end. (For example, if you conquered Warsaw, it would be "The Polish Commonwealth(Rebels)". Though, unfortunately, you can't do anything with it besides own having it for yourself. Regardless, it's still very fun.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
2 จาก 2 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
128.9 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 10 เมษายน
Good about warband: Your pc doesn`t have to be from nasa to use it on the best settings.
You can spend much time on it before it gets boring, then you have the mods.
Cheap.

Bad about warband:
Old
Lack of realism sometimes
Bugs ( not gamebreaking, but there are some)
Everything is small /holdings armies) compared to reality.

Mount and blade warband compared to fire and sword:

Mount and blade:
Much more worked on
More active servers
More and frequent updates

Fire and sword:
HUSSARS!!!
Cheaper

If you prefer to play in a fairytale world , there you go.
But I think that it is much funnier playing in a historical world, with real troops and factions.

The idea of fire and sword is really cool, but they haven`t worked on it enough, and the developers have left it to it`s own fate. If fire and sword had been worked on for as much as warband was, it would be epic. It lack the features warband has, and the graphic.

Fire and sword has guns, this is a +. But can be frustrating gettin randomly one shot, and killed.

If you are: Polish, Lithuanian, Russian, Crimean, mongol, ukrainian, swedish. Or you syphatize with any of them, You will love fire and sword (for a time)

บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1 จาก 2 คน (50%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
9.4 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 6 มีนาคม
Its not as good as mount & blade warband but it is like mount & blade warband with guns and bombs
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
2 จาก 4 คน (50%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
แนะนำ
8.7 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 9 มีนาคม
Start playing the original one (Mount & Blade), got addicted.
Now with guns.

The cons of this game was no arena just like the first one (where you can bet or join yourself).

*Seriously rip english*
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1 จาก 2 คน (50%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
66.4 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 13 เมษายน
Amazing game would reccommend
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
บทวิจารณ์ที่เป็นประโยชน์ที่สุด  ใน 180 วันที่ผ่านมา
155 จาก 166 คน (93%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
32 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
แนะนำ
27.8 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 3 ธันวาคม 2015
Mount and Blade is the secret handshake between PC gamers in the know. It's the last revelation of a secret society. Everything that makes PC gaming great is here. Unique gameplay that would never sell on a console, History nerd heaven, MODS out the Kaiser, and fun mulitplayer.

With Fire and Sword is also an amazing entry in the series. The new weapon types shake up gameplay in wonderful ways. The setting is unique for players too. If you are not playing any of the Mount and Blade series, you aren't living properly.

I would say that With Fire and Sword may not be the perfect introduction to the series for a new player. Warband, then Napoleonic Wars will acclimate you to this game.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
60 จาก 71 คน (85%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
9 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
แนะนำ
1,044.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 27 ธันวาคม 2015
You know, i dont know how many reviews says get Warband instead.

I wanted to begin with With Fire and Sword, and do Warband later.

But if you are looking for modding directly. Then go Warband directly.

Just make sure first to play With Fire and Sword if you like the time period, atmosphere and nations, if you like those, this can be the best of MB serie for you,

with true to life Euro-asian nations and etnicities. Whole game is very ethno...

Interesting and funny wars. Also challenging achievements.. All broken.

This game is little buggy. But most bugs can be overcome

with enough persistance and patience. Persistance and patience, are key to its gameplay too,

as 90% of the game, you will travel as a courier, riding around with foods.

If you have patience for all that, you will never give up on this game,

you will enjoy it even more. It is a personal preference.

11/10
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
38 จาก 41 คน (93%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
5 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
แนะนำ
444.7 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 6 มกราคม
This game is fantastic. I've put hundreds of hours into it, and I'll likely put hundreds of house more into it. Takes place in the real world in mid-17th century Eastern Europe. There's 5 factions; Muscovite Tsardom (Russia), Sweden, Poland, Crimean Khanate (Crimea, which is a location in the game), and the Cossacks. You'll meet people from these areas as well as Spaniards, Frenchmen, Germans, and even Scotsmen. There are muskets, and because of the time period, they come in a variety of flavours. Home made, matchlock, wheel lock, and Miquelet (flintlock) are the main ones, in order of quality. Accuracy is in short supply of course, but I do believe there are some rifled muskets in the game, however they are VERY expensive, and not something you can give normal soldiers. Only your own character, and heroes.

You amass your own Army, there are many different endings, and there are many different ways to fight. Personally I like to position my cavalry to the side, while my infantry takes 10 paces in front of my marksmen to defend them from enemy cavalry, while my own cavalry does the same. If the enemy bowmen/musketmen get too close for my liking, I'll send in my infantry to charge them, make them switch from ranged attack to melee, so that my own musketman can help quell them while they're busy with my infantry and cavalry.

Works very well for me so far, as you can tell it's all basically revolving around my musketmen, but the infantry and cavalry certainly have their place. Without one or the other, I would feel vulnerable. You can cavalry if you like, or perhaps just stick with infantry and musketmen, or even exchange the musketmen for bowmen but you best have some DAMN strong bowmen with some DAMN strong bows because as troops come with heavier armour, those arrows quickly start doing less and less damage, however muskets will always do a lot of damage... when the shots hit. Thick shields and thick armour combined can really lessen a musket's effectiveness however.

There's lots of quests, lots of cities and towns, lots of different methods to take in order to secure victory, the replay value is VERY MUCH present, and as many battles as I take part in, it never seems to get old. The tutorial is entertaining enough, complete with voice acting, but it's not something that drags out annoyingly long. It puts you in the action quite quickly, and then you're free to go, Eastern Europe is yours to explore! Though there are some muskets that are so accurate you'd think them rifled, there's always bullet drop, so you'll have to learn to compensate for that. It just adds to the gameplay however, which though simple, is difficult to master, and I'd have it no other way. Like Call of Pripyat with Misery mod (and The Armed Zone if you REALLY want to be overloaded with firearm selection), and like Red Orchestra II/Rising Storm, I expect to ultimately end up with 1000+ hours in this game as the years go by. Sure it doesn't look particularly pretty, but there's a unique appeal to it that I've yet to find in any other game or mod. An experience in and of itself.

The process of leveling up, improving my various aspects, getting better gear, customizing ther Mercenaries available for hire at Mercenary Camps, training them up from Recruit, to Experienced, to Veteran, to Elite... it's so much fun that I've lost count of how many time I've restarted the game. A clean slate starting at day 1, my current playthrough is over 450 days in-game, over a year's worth, my Army is at a max of about 87-88 troops, however when I put the coin down for Mercenaries with ALL the best equipment I can give them, then train them together with a few of my heroes to work them up to Veterans and Elites, my less than 90 soldiers feels more like 150-200 or more, usually depending on how many muskets the enemy is bringing to the battlefield. If none, it feels like I've got 300 troops, might even be gutsy enough to take on 350 if all they have is bowmen, but that might be reaching a bit too far. All the same, there's such a wide range of armour, melee weapons, bows, muskets, horses, troops, and so on... the variety is amazing. Ultimately though, we all know that muskets would come to rule the battlefields in the 18th and early-mid 19th centuries, so although most of the muskets in the game are primitive matchlocks, it can only be expected that they'd ultimately be superior.

That said however... armoured, well trained, and well equipped bowmen vs unarmoured, untrained, and ill-equipped musketmen? I'd put my money on the bowmen any day of the week. You don't pick up a musket and you're suddenly invincible. If you see a hussar barreling at you on horseback with lance couched, as of yet untouched on the battlefield, a single musket ball will likely do little more than ♥♥♥♥ him off, you'll want a second one to finish the job, but if he gets you with that lance, musket or no, you're equally dead both ways. Some say that cavalry with muskets is all you need, but cavalry can only use carbines of pistols, and not only that, firing on horseback isn't as accurate as firing on the ground, so not only does fool soldiers with muskets have more accurate firearms that cause more damage, they also have the advantage of firing on the ground.

However once they have to be forced to use melee, the shooting stops, and if the enemy is still shooting or firing arrows, then you're at a heavy disadvantage, which is where the infantry comes into play. Troops trained in melee combat, often given better melee weaponry, have them positioned to protect your musketmen, just as pikemen had done before the advent of the bayonet. If the fighting becomes stagnant though, with the musketmen a mere 50m away, sending in volley after volley, order the infantry to charge, get up in their faces so they can't keep their muskets spitting, but keep your men firing lead balls into them. Yes, just like chess, there are many ways to attain victory. Find your own way, your own troops, your own tactics, and take 17th century Eastern Europe for your own! HUZZAH!
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
18 จาก 21 คน (86%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
2 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
แนะนำ
5.5 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 4 ธันวาคม 2015
Not as good as original game, but if you liked the original and wished for more content this game is for you.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน