Live the life of a medieval lord online in Stronghold Kingdoms, the world’s first Castle MMO. Farm peacefully, engage in political mind games or lay siege to sworn enemies.
บทวิจารณ์จากผู้ใช้: แง่บวกเป็นส่วนมาก (5,258 บทวิจารณ์)
วันที่วางจำหน่าย: 27 ก.พ. 2012

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์นี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ ติดตาม หรือทำเครื่องหมายเป็นยังไม่สนใจ

เล่น Stronghold Kingdoms

เนื้อหาที่ดาวน์โหลดได้สำหรับเกมนี้

 

แนะนำโดยผู้แนะนำ

"Live the life of a medieval lord in Stronghold Kingdoms, the world’s first persistent Castle MMO."
อ่านบทวิจารณ์แบบเต็ม ที่นี่

อัปเดตล่าสุด ดูทั้งหมด (14)

21 พฤษภาคม

New Europe World

Now Live! Conquer Your Enemies in 'Europe 3'

My Lord, have you ever wondered what shape Europe might have taken had the middle-ages played out differently? Had you been a mighty warlord alive during these times, ruling over the sun kissed shores of Spain or the harsh icy tundra of Siberia? Wonder no more… For ‘Europe 3’ has opened its gates!

 • Grand Strategy – Do battle across 33 medieval countries in one game world.
 • New Politics – Assume positions of power across Europe with numerous Stewards, Sheriffs, Governors and Kings.
 • Fresh Start – Fight on a level playing field with no established Houses or power structures to contest with.
 • Epic Scale – 'Europe 3' is one of Stronghold Kingdoms' largest game worlds ever.

Europe 3 has just this second opened its gates, inviting anyone willing and worthy of the eternal glory it holds. Use this time wisely, make the right moves and secure our people a head start in the race for each vital throne. A total of 33 different countries await you in one massive game world, reconstructed from the current day map of Europe and ready to be conquered by your mighty armies and political silver tongue. Settle near your home town, forge unbreakable alliances with your neighbours and set out to take control of the lands of Europe, one throne at a time!

3 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

5 มีนาคม

Rise of The Wolf Update

PvE Gameplay, Improved AI and Classic Stronghold Characters

https://www.youtube.com/watch?v=_JDtG181TbA

Sire, the time has come to don your armor, gather our forces and ally with our countrymen. Let us challenge The Wolf and his officers, undo their evil deeds and finally put an end to their savage reign! Our scouts have spotted several stretches of uninhabited land which have not yet fallen to The Wolf and his subordinates: The Pig, The Snake and The Rat. We must join our fellow Lords and populate these deserted lands, growing our collective forces until we are powerful enough to push back our new enemies. We must fight tooth and nail, capturing and razing their villages one by one and driving them from each Parish we move into. Alone we are weak, but together we can regain control over political positions and finally rid this world of the dark and brutal tyranny that it has already endured for far too long:

 • PvE Gameplay – Experience completely new player-versus-environment gameplay.
 • New Challenges – Do battle with classic Stronghold characters including The Wolf, The Pig, The Snake and The Rat, holding back their invasion of medieval England.
 • Improved AI – The Wolf and his cronies are able to raze and capture villages, vote for themselves in elections, repair its castles, scout resources and more!
 • Co-Op – Team up to defeat a common enemy, with the hardcore PvP gameplay of Stronghold Kingdoms turned on its head and players forced to cooperate to survive.
 • Better Loot – Raze and capture AI villages, uncover resources stashes and win Glory rounds for the chance to receive powerful in-game items.

Heed my words, the four AI Lords of this new world are more dangerous and aggressive than the ones we remember from our homeland. Invading their territory will not go unpunished, with each village we capture becoming a target to be taken back by force. Never underestimate the vindictiveness of a foul tempered evildoer such as The Rat or The Snake, especially after losing a strategically positioned village and seeing his friends dispossessed of their mighty castles!

Should you withstand the AI's bid for power and hold back their advance, know that further dangers await you on the horizon. With their armies surrounding us the AI will launch invasions from the sea, constantly looking to reclaim power and gain a foothold in vulnerable parts of the isles. Only by working together and consolidating defensive positions across the country can we hope to win…

8 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

บทวิจารณ์

“Stronghold Kingdoms is probably one of my top favorite MMORTS titles”
Massively (Quick Look)

“A level of depth that goes beyond the normal Stronghold games”
Hooked Gamers (Review)

“It's truly NOT a pay to win game”
ZAM (Quick Look)

เพิ่งอัปเดต

'Rise of The Wolf' PvE UpdateThe Wolf has returned! Unite with thousands of other players and do battle with classic Stronghold characters in ‘Rise of The Wolf’, the latest expansion for Stronghold Kingdoms:

 • PvE Gameplay – Experience completely new player-versus-environment gameplay.
 • New Challenges – Do battle with classic Stronghold characters including The Wolf, The Pig, The Snake and The Rat, holding back their invasion of medieval England.
 • Improved AI – The Wolf and his cronies are able to raze and capture villages, vote for themselves in elections, repair castles, scout resources and more!
 • Co-Op – Team up and defeat a common enemy, with the hardcore PvP gameplay of Stronghold Kingdoms turned on its head and players forced to cooperate to survive.
 • Better Loot – Raze and capture AI villages, uncover resources stashes and win Glory rounds for the chance to receive powerful in-game items.

In Stronghold Kingdoms: Rise of The Wolf players are assigned a location on a medieval map of the British Isles. Holding back a tide of attacks from The Wolf, The Snake, The Pig and The Rat, who have returned to exact their revenge after the events of the original Stronghold, players must unite to survive. Only by engaging enemy troops to take back villages and winning votes in the political arena can they hope to succeed. Rise of The Wolf is a faster, more challenging game world designed for large numbers of players working together in pursuit of a common goal, fighting for lost land and the support of the people.

Please Note: To join the new 'Rise of The Wolf' game world players will need to log in, click on the blue 'Select World' button followed by 'Select AI Worlds'.

เกี่ยวกับเกมนี้Live the life of a medieval lord in Stronghold Kingdoms, the world’s first persistent castle MMO. A unique PC Strategy game, Stronghold Kingdoms brings together online interactivity and community, with a richly-depicted medieval world and thousands of real world players.

Besiege the castle that’s never been taken, overthrow ruthless tyrants, bankroll your faction’s war effort, pillage your neighbour’s resources, peacefully raise cattle or do it all! A range of stats, rankings and achievements gives every player something to aim for, from ‘Banquet King’ and ‘Peacebringer’ to 'Besieger of the Month' and ‘Lionheart'! Factions, elections, liege lords and their vassals all provide a real sense of structured community, with many different ways to chat with other players, discuss strategies and build allegiances.While an impregnable castle should be at the heart of any lord or lady's domain, you can also specialise with a vast research tree. Starting as a humble peasant, each promotion brings with it valuable research points to spend on trading, diplomacy, warfare, farming, religion and more. Be aware though, as your power grows so does your responsibility. Your vassals and parishioners will look to you for guidance and leadership. You may find yourself fighting for the crown itself! • Build Your Online Stronghold - Crush the invading hordes with impenetrable castle defences. Then launch a counterattack!
 • Plot the Perfect Village - Plan your village layout, arrange buildings for maximum productivity and watch it come to life.
 • Explore a Vast Research Tree - Are you a farmer, trader, diplomat or warlord? Research new technology to specialise and gain the edge.
 • Fight For Your Faction - Join a faction, attack its enemies and return triumphant with their captured banners!
 • Play for Free! - Stronghold Kingdoms is free to play, so no subscription or upfront payment is required.

ความต้องการระบบ

  • OS: Windows XP SP2, Windows Vista SP1 or Windows 7 (Windows Update Recommended)
  • Processor: 1GHz or Faster
  • Memory: 512Mb RAM for Windows XP (1GB for Windows Vista & 7)
  • Hard Disk Space: 150 Mb of Hard Drive Space
  • Video Card: DirectX 9 Compatible Graphics Card
บทวิจารณ์จากผู้ใช้ที่เป็นประโยชน์
56 จาก 70 คน (80%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
1,927.3 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 2 มกราคม
Don't even get started on this game. Firefly does not take cheating seriously, which gives your enemies unfair advantages. Just take my 20,000 hours of gameplay as a fair warning from an expert. It's addictive, a money pit, a pay-to-win game, and everyone knows it.

Lately, Firefly has even stopped taking third-party support tickets that point out suspected cheaters. Where was my money going to then? If not support, it must be lining the pockets of Firefly executives.

Run. Run away fast. That's my best $0.02
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
53 จาก 69 คน (77%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
1,056.7 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 12 มกราคม
Ugh 1,000+ hours of my life gone.... Life is to precious to waste on such a horrible pay to win game.. >.<
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
32 จาก 36 คน (89%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
3,640.6 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 6 กุมภาพันธ์
I'll skip listing personal experiences and simply offer a quick list of pros and cons.

Pros:
- Throwback to Stronghold Crusader's glory days.
- Brilliant combination of casual Farmville and more modern RTS games.
- Endless depth.
- Strategy genre enthusiasts will be amused.

Cons:
- Obvious freemium business model. FireFly is apathetic to its drawbacks.
- Plan to play with family? Don't. You'll need to spend significant amounts of money to interact in-game, aside from joining the same faction and/or engaging in chain messages.
- FireFly doesn't screen for alt accounts. As long as they get their money, players are essentially free to do whatever they please, which leads to an awful lot of treachery and deception (in turn offering unfair advantages).
- Bans and suspensions are extremely infrequent. One player, reported by me, spammed several parish message boards with profanity, hate speech, and other vulagr material. He hasn't missed a day since.
- This game takes an inane amount of time to progress and is far too reliant on cash investment or alliances for sustainability.
- Speaking of alliances, players will find themselves thrust into the middle of warring factions or houses early on, unless they are fortunate enough to align themselves with well-off, high-ranking neutral players (who are far and few between).
- Politics can be fun, but it ultimately leads to drama and senseless wasting of time. You think Facebook is dramatic? Try SHK on for size.
- As each World progresses into a new Age, those worlds waste away into agonizing oblivion, later to be controlled by players who were previously shunned or spent far too long on the bottom rung and now desire to be worshipped.

After investing over 3,600 hours into this game, I feel qualified enough to offer a resounding "No" to the question of whether or not I would recommend this game. While I cannot deny the amount of fun I've had, in SHK, the bad most assuredly outweighs the good. If you have ample cash to spend, time to invest, and love persistent drama, this is the game for you. Otherwise, grab yourself a copy of Stronghold Crusader and put together a LAN party with some friends.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
37 จาก 46 คน (80%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
1,043.7 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 28 มีนาคม
I have played this game much more than 800+ hours in total. . I am rank 22 (prince). I have played in 3 ingame worlds with my friends and now i am playing on mir 1,also i am creator of Stronghold Kingdoms Georgian Community on Facebook. It have more member than other Stronghold Kingdom (world) groups. I think Stronghold Kingdoms is one of the best online strategy game, its realy fun,(2x fun with friends ^-^ ) but... BUT its P2W. There is a card system, u need to buy cards couse the more cards you have, u are faster, stronger and e.t.c
So cant recommend it (yet).
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
18 จาก 22 คน (82%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
1,085.8 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 9 มีนาคม
This game is not the worst, the player is the worst.
I played this game for three years, 1044 hours. World 5
Now I tell you!
Do not touch this game! Old players will deliberately tortured of new players.
Because the game has a "snatch Castle" this feature.
Novice just give these old players free land only.
I've decided not to play this game.
Clan discrimination, dictator, hypocritical peace.
Almost like a fascist world.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน