ข่าวสาร
Tabletop Simulator is the only simulator where you can let your aggression out by flipping the table! There are no rules to follow: just you, a physics sandbox, and your friends. Make your own games and play how YOU want! Unlimited gaming possibilities!
บทวิจารณ์จากผู้ใช้:
ล่าสุด:
แง่บวกเป็นอย่างมาก (210 บทวิจารณ์) - 93% จาก 210 บทวิจารณ์จากผู้ใช้ใน 30 วันล่าสุดนี้ เป็นแง่บวก
โดยรวม:
แง่บวกเป็นอย่างมาก (5,191 บทวิจารณ์) - 93% จาก 5,191 บทวิจารณ์จากผู้ใช้สำหรับเกมนี้ เป็นแง่บวก
วันวางจำหน่าย: 5 มิ.ย. 2015

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์นี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ ติดตาม หรือทำเครื่องหมายเป็นยังไม่สนใจ

ไม่รองรับภาษาไทย

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่รองรับภาษาท้องถิ่นของคุณ กรุณาตรวจสอบรายชื่อภาษาที่รองรับก่อนทำการสั่งซื้อ

ซื้อ Tabletop Simulator

เทศกาลลดราคาฤดูร้อน! ข้อเสนอจะจบลง 5 กรกฎาคม

ซื้อ Tabletop Simulator 4-pack

เทศกาลลดราคาฤดูร้อน! ข้อเสนอจะจบลง 5 กรกฎาคม

เนื้อหาดาวน์โหลดสำหรับเกมนี้

 

อัปเดตล่าสุด ดูทั้งหมด (126)

23 มิถุนายน

Update v9.4 Steam Sale, New DLC: Cavern Tavern, & Revamped TurnsIn case you haven’t heard (ha ha), the Steam sale has arrived, and with that, Tabletop Simulator and most of our DLCs are on sale 20-60% off! Get it while it’s smokin’ hot!

http://store.steampowered.com/app/286160/Tabletop_Simulator


Our latest DLC is Cavern Tavern, created by Final Frontier Games, now available in Tabletop Simulator!
In a war torn land, a magical land of heroic feats and epic quests, there is a place that has never felt the wrath of the ongoing and everlasting war between the five realms. Hidden in the hills of Strongcliff, deep in the shadows of a cavern lies the best kept secret for many years.

We also made some great improvements to the Turns Menu. You can customize your turn orders, disable interactions and enable players to pass turns to another!DLC - Cavern Tavern
http://store.steampowered.com/app/610691/Tabletop_Simulator__Cavern_Tavern
 • Created by Final Frontier Games
 • Now available for $7.99 with a 20% launch discount!
 • Only the host needs to own the DLC for everyone else to play.
 • Can be played solo or with up to 6 players.
 • If playing solo, just press the Start button for auto setup and follow the instructions on page 18 of the rulebook.
 • For multiplayer, each player must select a character first, then press start for the automated setup.Turns Improvements
 • Updated the menu to match the rest of the UI.
 • You can now create custom turn orders.
 • You can now Disable Interactions for players when it’s not their turn.
 • Moved end turn button higher up, so it doesn't block broadcast messages.
 • Pass turns from the player names (if box is checked).
 • Player names are ordered the same way as turn order on the top right.
 • You can change the turn order by moving the color circles in the menu after choosing Custom.

Scripting Improvements
 • Documentation on github: https://github.com/Knils/Tabletop-Simulator-Lua-Documentation
 • Feel free to make pull requests to improve the documentation.
 • Cast now returns the table as a hit object.
 • Player class:
  Added getSpectators()

 • BBCode now works on creatButton().
 • Fixed getBoundsNormalized() center being wrong.

UI Improvements
 • SAVE & EXIT removed from Grid, Lighting & Hands Menus as it will now automatically save each setting.
 • Updated Hands menu to match the rest of the UI.
 • Reset button added to Grid, Lighting & Hands menu.
 • Smooshed thumbnail images instead of cutting them off in the Games Menu.
 • Lots of miscellaneous improvements throughout.

Improvements
 • Improved player contextual options to match what is available.
 • Alt Zoom doesn’t clip super wide objects offscreen.

Fixes
 • Fixed issue with not being able to see Rotation Snap points when placed.
 • Fixed issue with custom infinite bags spawning objects with the wrong rotation.

Stay up to date on development by following us on Twitter and Facebook!

19 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

9 มิถุนายน

Update v9.3 New DLC: Abraca...What?, Lighting Menu, & Scripting Improvements!

Our latest DLC is by GARYKIMGAMES and published by Korea Boardgames, Abraca...What? is a family game of deduction and spellcasting. Now available in Tabletop Simulator with a 15% launch discount!

An exciting new feature that a lot of you have asked for is the ability to adjust the lighting! You no longer have to rely on the 8 different backgrounds for the only light source. You can customize your own and combining that with Assetbundles, you can create some pretty nifty things. We can’t wait to see what you come up with!

Thanks to all of your feedback, we made a lot of improvements as well as additions to scripting and we’ve added the much requested hotkeys to scripting (so keybinds had to be reset - sorry!).  http://store.steampowered.com/app/468739/Tabletop_Simulator__AbracaWhat
 • Designed by GARYKIMGAMES and published by Korea Boardgames.
 • Now available for $5.99 with a 15% launch discount!
 • Only the host needs to own the DLC for everyone else to play.
 • The dealing of spellstones is automated through the clicking of the relevant spell scroll, as is temporary blindfolding when taking a secret spellstone.
 • The health tokens can also be added/removed by buttons, and will be refilled at the start of every new round.
 • This is a game where you aren’t supposed to see your own pieces. To prevent pieces from getting knocked out of your hidden zones, the host should set the physics to either semi-lock or locked.Lighting
 • You can now adjust the lighting by going to Options -> Lighting.
 • You can adjust the intensity of the light shining from above.
 • The color of the light shining from above can be changed with the color picker.
 • Choose between ambient light from the default backgrounds or gradient with 3 colors.
 • Choose how strong you want reflections on shiny objects to be.
 • You can load lighting from a save file by expanding it.
 • You can read all about Lighting in our Knowledge Base: http://berserk-games.com/knowledgebase/lighting

Scripting Improvements
  Doocumentation:
 • Added type Color and Vector to documentation to cleanup all duplicate documentation.

 • Event:
  fixedUpdate()
  onScriptingButtonDown(int index, string player_color)
  onScriptingButtonUp(int index, string player_color)

 • Player:
  Transform getHandTransform()
  bool setHandTransform(Transform)

 • Object:
  BoundsTable getBounds()
  BoundsTable getBoundsNormalized()
  Vector(Direction) getTransformForward()
  Vector(Direction) getTransformRight()
  Vector(Direction) getTransformUp()
  Vector positionToLocal(Vector)
  Vector positionToWorld(Vector)

 • Bounds Table:
  Vector center
  Vector size
  Vector offset (transform offset from bounds)

 • New Class Lighting:
  float light_intensity
  Table getLightColor()
  setLightColor(Color)
  float ambient_intensity
  int ambient_type
  Color getAmbientSkyColor()
  setAmbientSkyColor(Color)
  Color getAmbientEquatorColor()
  setAmbientEquatorColor(Color)
  Color getAmbientGroundColor()
  setAmbientGroundColor(Color)
  float reflection_intensity
  apply()

 • New Class Physics:
  HitTable cast(Table Cast)
  Vector getGravity()
  setGravity(Vector)

 • Cast Table:
  Vector origin
  Vector direction
  Vector size (Box and Sphere)
  Vector orientation (Only Box)
  float max_distance
  int type (1 Ray, 2 Sphere, 3 Box)

 • Hit Table:
  Vector point
  Vector normal
  float distance
  Object hit_object

 • Fixed:
  Improved erroring when trying to Json.Encode() a table with string and number keys.
  Editing a button not changing its color.Cloud Manager Improvements
 • Revamped cloud manager menu to match the rest of the UI.
 • You can now see previews of your cloud images.
 • To see previews of the OBJ files, click the triple dot icon and choose "preview".
 • Clicking on the file will copy the URL to the clipboard.

Blocked Menu Improvements
 • Updated the block menu to match rest of the UI.
 • Added ability to block people manually with a name and steam id.
 • You can find the Steam ID in Steam by going to View -> Players -> Recent.

UI Improvements
 • Scrolling the games menu with your middle mouse now properly scrolls on the background/dot icon not just on the buttons.
 • DPI works in non auto scaling mode.
 • Added help and knowledge base articles to missing menus, as well as updating old ones.
 • Fixed miscellaneous blurry parts of the UI.
 • Fixed some click colliders to be more accurate.
 • Fixed some UI glitches on high resolution screens.
 • Fixed jittering when removing blindfold.

Improvements
 • Moving objects around should feel much more smooth.
 • Chip stack alt zoom will always look down from the top.
 • Saved object will no longer be automatically unlocked when spawned.
 • Grouping cards while holding them will now hold the deck created from that grouping.
 • DLC - Indonesia: Set the point tokens to not be sticky for easier player movement.
 • Fixed table & objects disappearing when using gizmo tool & top down camera.

Fixes
 • Fixed AssetBundles or obj files in bags having colliders.
 • Fixed Rotation in bags being bugged.
 • Fixed AssetBundles that are loaded in hidden zones not being hidden.
 • Fixed issue with Hand Zone creating card copies when grouping them.
 • Fixed Custom Token collider issues.
 • Fixed issue with clients getting stuck loading when rewinding.

Stay up to date on development by following us on Twitter and Facebook!

29 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

บทวิจารณ์

“Tabletop Simulator makes me so happy!”
Rock, Paper, Shotgun

“The ingenuity that went into making this [Tabletop Simulator] is pretty impressive.”
Polygon

“It’s just a really nice way to play and experiment with new board games.”
Nerd³

Now with VR Support!

Take your tabletop gaming to a whole new level in virtual reality with the HTC Vive! And what's more, both VR and non-VR players alike can play together in the same game room!

เกี่ยวกับเกมนี้

Create your own original games, import custom assets, automate games with scripting, set up complete RPG dungeons, manipulate the physics, create hinges & joints, and of course flip the table when you are losing the game. All with an easy to use system integrated with Steam Workshop. You can do anything you want in Tabletop Simulator. The possibilities are endless!

Endless Games


Tabletop Simulator has it all. The base game includes 15 classics like Chess, Poker, Jigsaw Puzzles, Dominoes, and Mahjong. Additionally, there are thousands of community created content on the Workshop. If you’re the tabletop gaming type, we include an RPG Kit which has tilesets & furniture, as well as animated figurines that you can set up and battle with your friends, with even more options in the Chest. There’s even an option for Game Masters so they can control the table!

Create Games


If you’re into creativity and prototyping, you can easily create your own games by importing images onto custom boards & tables, create custom decks, import 3D models, create scripts, and much more. You can choose to upload your creations on the Steam Workshop or share them privately with your friends.

Fun For All Ages


Everyone can play Tabletop Simulator! Play a classic board game with grandma, have poker night with the guys, or start your epic RPG adventure with your crew. Play almost any tabletop game you can think of! Being a multiplayer-focused game, up to 10 players can play at any given time.

DLCs


Our downloadable content (DLCs) are different from other games, as we partner with developers and publishers to bring their games into Tabletop Simulator. Each DLC is custom created with high quality assets and special themes that match their games. And best of all, only the host needs to own the DLC for everyone at the table to play.Key Features:

 • Online sandbox with unlimited games to play how you want.
 • Multiplayer physics with objects that collide and interact just how you would expect.
 • Create your own mods easily with full Steam Workshop support and 3D model importing.
 • Take games to the next level with Lua scripting support.
 • Play just like you do in real life; pick up, rotate, shake, and throw any object.
 • Up to 10 people can play together on the same table.
 • Team system with voice and text chat.
 • Save & load individual objects and complete games.
 • Hotseat allows you to play locally on the same computer with your friends.
 • Browse the internet, listen to music, and watch videos in multiplayer, in-game on a tablet.
 • Perfect for RPGs - build your very own roleplaying dungeons with our modular tileset, RPG Kit, Multiple States and Tablet (useful for character sheets).
 • Great admin tools to enable or disable player permissions and to eliminate griefing in public games.
 • 360° panoramic backgrounds that change the lighting and atmosphere.
 • Included games: Backgammon, Cards, Chess, Checkers, Chinese Checkers, Custom Board, Dice, Dominoes, Go, Jigsaw Puzzles, Mahjong, Pachisi, Piecepack, Poker, Reversi, RPG Kit, Sandbox, Solitaire, and Tablet.

ความต้องการระบบ

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  ขั้นต่ำ:
  • ระบบปฏิบัติการ: Windows XP SP2
  • หน่วยความจำ: แรม 4 GB
  • กราฟิก: Integrated
  • เครือข่าย: การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบบรอดแบนด์
  • หน่วยบันทึกข้อมูล: พื้นที่ว่างที่พร้อมใช้งาน 4 GB
  ขั้นต่ำ:
  • ระบบปฏิบัติการ: OSX 10.8
  • หน่วยความจำ: แรม 4 GB
  • กราฟิก: Integrated
  • เครือข่าย: การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบบรอดแบนด์
  • หน่วยบันทึกข้อมูล: พื้นที่ว่างที่พร้อมใช้งาน 4 GB
  ขั้นต่ำ:
  • หน่วยความจำ: แรม 4 GB
  • กราฟิก: Integrated
  • เครือข่าย: การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบบรอดแบนด์
  • หน่วยบันทึกข้อมูล: พื้นที่ว่างที่พร้อมใช้งาน 4 GB
บทวิจารณ์จากผู้ซื้อ เรียนรู้เพิ่มเติม
ล่าสุด:
แง่บวกเป็นอย่างมาก (210 บทวิจารณ์)
โดยรวม:
แง่บวกเป็นอย่างมาก (5,191 บทวิจารณ์)
ประเภทบทวิจารณ์


ประเภทการสั่งซื้อ


ภาษา


แสดงผลเป็น:


(นี่คืออะไร?)
9 บทวิจารณ์ที่ตรงกับตัวกรองด้านบน
ไม่มีบทวิจารณ์ใดเลยที่ตรงกับตัวกรองที่กำหนดไว้ด้านบน
ปรับแต่งตัวกรอกด้านบนเพื่อดูบทวิจารณ์อื่น ๆ
กำลังโหลดบทวิจารณ์...