ซื้อ Hammerwatch

ซื้อ Hammerwatch 4-Pack

อัปเดตล่าสุด ดูทั้งหมด (3)

Desert Expansion Beta

21 สิงหาคม 2014

There's now the possibility to beta test the desert campaign and some tweaks for the upcoming patch, like that the Thief won't use money for his skills and hits with both his daggers, for more information, go here:

http://steamcommunity.com/app/239070/discussions/0/35221584350690979/

Make sure you read the top two notes, they are important.

/Hipshot

2 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

Patch Notes for 1.23 (July 2014)

1 กรกฎาคม 2014

Misc:

 • Added priest class
 • Added workshop support
 • Added auto fire
 • Added double lives crutch
 • Added directional marker to minimap to see where other players are
 • Bosses now drop upgrades
 • Certain enemies in act 2 and 4 now drop banners that buff or heal enemies, or drain player mana
 • Replaced glare with bloom
 • Added new particle effects for when enemies die
 • Added timer to statistics screen
 • Fixed crash at the end of hero defense
 • Fixed crash when refreshing server list


Balance:
 • The beginning of the game is now slightly easier
 • Ranger now slowed 50% while shooting
 • Lowered the range of the ranger
 • Paladins heal now only heal players within a small range
 • Increased thief attack speed
 • Increased thief starting health
 • Improved paladin starting shield
 • Increased wizard starting health


Editor features:
 • Added Checkpoint script node for setting spawn points and saving the game
 • Added PlayGibs script node for displaying particle effects
 • AnnounceText script can now show pickup texts
 • Editor can now take large screenshots of an entire level
 • HUD elements can now be shown and hidden from level scripts via the GlobalFlag system
 • DangerAreas can now heal if they have negative damage

35 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

Steam Greenlight

ข้อมูลเกม

A hack and slash action adventure, set in a fantasy pixel art environment. Play solo or co-op in this adventure from bottom to top of Castle Hammerwatch. Kill hordes of enemies with varied looks and features through four unique environments with traps, hidden secrets and puzzles.

Key Features

 • 6 different classes, with unique features and skills
 • Character development through unlocks and upgrades
 • Hard, medium and easy of course
 • Customize difficulty with several different modifiers
 • Controller support, supports various different gamepads
 • Multiplayer COOP, for up to four players, online, LAN and local
 • PC, MAC and Linux support
 • Mod and editing support, make your own levels and change other things to your liking

ความต้องการระบบ (PC)

  Minimum:
  • OS: Windows XP / Vista / 7 / 8
  • Processor: 1.8 GHz
  • Memory: 1 GB RAM
  • Graphics: OpenGL 1.4 Compatible
  • Hard Drive: 300 MB available space
  Recommended:
  • OS: Windows XP / Vista / 7 / 8
  • Processor: Any dual core
  • Memory: 1 GB RAM
  • Graphics: OpenGL 2.0 Compatible
  • Hard Drive: 300 MB available space

ความต้องการระบบ (Mac)

  Minimum:
  • OS: 10.8
  • Processor: 1.8 GHz
  • Memory: 1 GB RAM
  • Graphics: OpenGL 1.4 Compatible
  • Hard Drive: 300 MB available space
  Recommended:
  • OS: 10.8
  • Processor: Any dual core
  • Memory: 1 GB RAM
  • Graphics: OpenGL 2.0 Compatible
  • Hard Drive: 300 MB available space

ความต้องการของระบบ (Linux)

  Minimum:
  • Processor: 1.8 GHz
  • Memory: 1 GB RAM
  • Graphics: OpenGL 1.4 Compatible
  • Hard Drive: 300 MB available space
  Recommended:
  • Processor: Any dual core
  • Memory: 1 GB RAM
  • Graphics: OpenGL 2.0 Compatible
  • Hard Drive: 300 MB available space
บทวิจารณ์จากผู้ใช้ที่เป็นประโยชน์
27 จาก 27 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
85 ผลิตภัณฑ์ในบัญชี
3 บทวิจารณ์
57.6 ชั่วโมงในบันทึก
If you're looking for a retro style, dungeon-crawler game with roguelike elements, then Hammerwatch is the game for you. Either solo or with a 2-4 member party you hack and slash your way through 4 unique acts which have levels (and bonus levels) within them. New enemies are progressively introduced as well as having a boss level at the end of each act. There are five character classes for you to choose from (Knight, Wizard, Ranger, Warlock and Thief) and each character has its own unique trait specific to its class.

With all of the above being said, the game can be quick to get repetitive unless you switch it up often with the characters and the pre-game options. (Such as, shared mana pools, no hp pick ups, no extra lives etc.) I found the game to be most fun when at its most challenging. However, even though the game is repetitive, you can definitely burn quite a good few hours with it: I've played around 60 hours and I still plan on playing more.

Another problem I encountered is more of a community issue. Unless you have friends who want to play with you already or if you happen to be lucky at a certain time of day, jumping into a random game doesn't often get you very far. People are quick to just kick you instantly - which once or twice isn't so bad but I've actually given up on playing the game completely on a number of occasions because everyone that was online just kicked me. However it's not all bad, as I have made quite a few good friends that I wouldn't have had before without this game.

I recommend this game to anyone wanting a fun dungeon-crawler to play that you can enable or disable the roguelike feature at will.
โพสต์: 28 มิถุนายน 2014
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
17 จาก 19 คน (89%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
96 ผลิตภัณฑ์ในบัญชี
23 บทวิจารณ์
17.4 ชั่วโมงในบันทึก
If you've ever played Gauntlet for the NES and miss the days of battling creatures and collecting loot, then this is the game to pick up! Team up with 3 other players as your favorite class (mine is the Paladin) and make your way through the castle battling horrible monsters and skeleton knights.
โพสต์: 4 กรกฎาคม 2014
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
8 จาก 8 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
219 ผลิตภัณฑ์ในบัญชี
42 บทวิจารณ์
7.6 ชั่วโมงในบันทึก
Hammerwatch has a lot of content. With three game modes and Steam Workshop support with custom maps and campaigns, there's always something new to play. Hammerwatch run on Windows, Mac or Linux, so everyone can join the action.

The game feels amazingly epic, with charming 16 bit graphics and one of the best soundtracks of the genre. Levels aren't randomized but are extremely well made, with a lot of secrets to discover.

Keep in mind that this isn't a mindless hack and slash, and it's hard. You'll need to fend a lot to survive, but that's good, 'cause it encourages the player to plan the attacks and fight with strategy, not blindly.

The game it's great to play solo or with friends, and has classes different enough to please everyone. Also, the devs are active in the forums and are always listening to the players and releasing new content.

You don't need to wait for a discount. Hammerwatch is worth the full price!
โพสต์: 5 กรกฎาคม 2014
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
6 จาก 6 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
534 ผลิตภัณฑ์ในบัญชี
102 บทวิจารณ์
449.3 ชั่วโมงในบันทึก
This is one of the best games on Steam right now, Lots of fun with friends, great replay value and all round great artwork. Highly reccomend.
โพสต์: 25 สิงหาคม 2014
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
8 จาก 10 คน (80%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
47 ผลิตภัณฑ์ในบัญชี
1 บทวิจารณ์
9.1 ชั่วโมงในบันทึก
This game reminds me so much of Gauntlet, dungeon crawler with 4 different classes. A ton of power ups can be purchased, just started playing today and I'm already hooked and want to play more.
โพสต์: 19 มีนาคม 2014
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
4 จาก 5 คน (80%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
821 ผลิตภัณฑ์ในบัญชี
9 บทวิจารณ์
25.5 ชั่วโมงในบันทึก
เล่นสนุกมากครับ แนะนำเปิดเพลง 4 คนของ แหยมด้วยจะสนุกมากยิ่งขึ้นครับผม
โพสต์: 27 พฤศจิกายน 2013
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่