Steams riktlinjer för uppförande online

STEAM™ ONLINERIKTLINJER


Som Steam-användare går du med på att följa våra regler och riktlinjer kring uppförande.

Du skall icke:

  • Ladda upp eller på annat sätt tillgängliggöra filer som innehåller bilder, fotografier, programvara eller annat material som är skyddat av immateriell egendom, inklusive, som exempel men inte begränsat till upphovsrätts- eller varumärkeslagar (eller efter privata eller offentliga rättigheter) såvida du inte äger eller kontrollerar dessa rättigheter eller har erhållit samtycke och/eller tillstånd.
  • Använda material eller information, inklusive bilder eller fotografier, via Steam som på något sätt gör intrång på upphovsrätt, varumärke, patent, affärshemligheter eller annan äganderätt av någon part.
  • Ladda upp filer som innehåller virus, trojanska hästar, maskar, eller någon annan liknande programvara eller program som kan skada funktionen hos en annan dator eller annans egendom.
  • Inrätta/inleda ett angrepp på en Steam-server eller på annat sätt störa Steams verksamhet.
  • Använda Steam i samband med undersökningar, tävlingar, pyramidspel, kedjebrev, skräppost, spam eller på något sätt duplikativa eller oönskade meddelanden (kommersiella eller på annat sätt).
  • Förtala, missbruka, trakassera, förfölja, hota eller på annat sätt kränka andras rättigheter (t.ex. rätten till integritet och publicitet).
  • Begränsa eller hindra andra användare från att använda och glädjas åt Steams tjänster, program eller annat innehåll.
  • Samla in, på ett eller annat sätt, information om andra, inkluderat dess e-post adresser.
  • Skapa en falsk identitet med avsikt att missleda andra.
  • Bryta mot gällande lagar eller förordningar.