Pravidla chování online ve službě Steam

PRAVIDLA CHOVÁNÍ ONLINE VE SLUŽBĚ STEAM™


Jako uživatel služby Steam souhlasíte s dodržováním níže uvedených pravidel.

Prohlašuji, že nebudu:

  • nahrávat nebo jakkoli jinak poskytovat soubory obsahující obrázky, fotografie, software nebo jiný materiál chráněný právy duševního vlastnictví, zejména, nikoli však výlučně, právem autorským a právy k ochranným známkám, ledaže bych byl sám vlastníkem těchto práv nebo by mi oprávněný vlastník udělil k takovému konání výslovný souhlas;
  • používat ve službě Steam materiály nebo informace, včetně obrázků a fotografií, způsobem, který by porušoval autorská práva, ochranné známky, patenty, obchodní tajemství nebo jiná majetková práva jakékoli osoby;
  • nahrávat soubory obsahující viry, trojské koně, červy nebo ostatní podobné programy, které mohou poškodit počítače nebo jiný majetek ostatních uživatelů;
  • inscenovat útoky vůči serverům služby Steam nebo jakýmkoliv jiným způsobem narušovat chod služby Steam;
  • používat službu Steam v souvislosti s průzkumy, soutěžemi, podvodnými obchodními modely, řetězovými zprávami, nevyžádanou poštou, spamem nebo s jakýmikoli duplicitními či nežádoucími zprávami (komerčními nebo jinými);
  • pomlouvat, zneužívat, obtěžovat, pronásledovat a vyhrožovat ostatním uživatelům či jakýmkoli jiným způsobem zasahovat do jejich osobnostních práv (jakými jsou například právo na soukromí nebo svobodu projevu);
  • omezovat nebo bránit jakémukoli jinému uživateli v užívání služby Steam, jejího softwaru či jiného obsahu;
  • jakýmkoli způsobem sbírat informace o ostatních uživatelích, včetně jejich e-mailových adres;
  • vytvářet falešné identity za účelem klamání jiných uživatelů;
  • porušovat jakékoli zákony, nařízení či jiné právní předpisy.