Steam правилник за поведение на линия

STEAM™ ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА ЛИНИЯ


Като Steam потребител, Вие се съгласявате да спазвате следните правила за поведение.

Вие няма да:

  • Качвате или в противен случай предоставяте файлове, съдържащи изображения, фотографии, софтуер или други материали, защитени от законите за интелектуална собственост. Това включва, но не е ограничено до законите за авторски или търговски права (както и споразумения за поверителност или публичност), освен ако притежавате, разпореждате се с тези правомощия или сте получили необходимите съгласия за съответните;
  • Използвате материали или информация, включително изображения или фотографии, по никакъв начин посредством Steam, който нарушава някакви авторски права, търговски марки, патенти, търговски тайни или други права на собственост на дадена юридическа страна;
  • Качвате файлове, съдържащи вируси, троянски коне, червеи, както и друг подобен софтуер или програми, които вероятно могат да увредят работоспособността на нечий компютър или друга собственост;
  • Учредявате нападения срещу Steam сървър, както и по никакъв друг начин няма нарушавате работата на Steam;
  • Използвате Steam във връзка с проучвания, конкурси, пирамидни схеми, верижни писма, нежелана е-поща, спам, както и всякакъв вид дублиращи се или неизискани съобщения (независимо дали са търговски или не);
  • Клеветите, оскърбявате, тормозите, следите, заплашвате, както и по никакъв друг начин няма да нарушавате законовите права (като например правата за поверителност и публичност) на другиго;
  • Ограничавате или възпрепятствате някой друг потребител при използването или наслаждаването на услугите, софтуера или съдържанието в Steam;
  • Придобивате, както и по никакъв начин няма да събирате информация относно други потребители, включително и е-пощите им;
  • Създавате фалшива самоличност с цел въвеждане на останалите в заблуда:
  • Нарушавате никакви приложими закони или разпоредби.