Hey. My name is *&#!$. Today I will tell you a little story of my life. I will tell about my fears, experiences. You will see many beautiful places I visited. You will have to solve many mysteries and secrets that are in my subconscious.
Đánh giá chung:
5 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
2 Thg04, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Black Flashlight

 

Cập nhật gần đây Xem tất cả (1)

31 Thg05

Discounts in honor of the onset of summer!

Today we give you a discount of 45% for 2 weeks!
1 bình luận Đọc thêm

Về trò chơi này

Hey. My name is *&#!$.
Today I will tell you a little story of my life.
I will tell about my fears, experiences. You will see many beautiful places I visited.
You will have to solve many mysteries and secrets that are in my subconscious.

In the game SNUSE a small number of locations, but each of them is done in its own way well.
In the game SNUSE a good soundtrack due to which a feeling of complete immersion appears.
There is no text in the game, this decision was made to create a feeling of complete immersion in the game.

The game has terrible moments, this is not recommended for players under 16 years of age, pregnant women, and people with epilepsy.

Thank you for your attention, good game.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows
  • Bộ xử lý: intel core i5
  • Bộ nhớ: 6 GB RAM
  • Đồ họa: GeForce 920M
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

6 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...