Get a taste of prison life! Become a prison guard and deal with dangerous convicts. Prison management, lots of daily activities. Will you become the best guard in history? Or maybe you'll turn into the worst scumbag this Prison has ever seen?
Đánh giá gần đây:
Rất tích cực (35) - 88% trên 35 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (1,743) - 87% trên 1,743 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
4 Thg11, 2021
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Xem qua toàn bộ franchise PlayWay S.A. trên Steam
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Tải xuống Prison Simulator Demo

Mua Prison Simulator

Mua Contraband and Prison BỘ (?)

Bao gồm 2 vật phẩm: Prison Simulator, Contraband Police

-10%
$44.98

Mua Farming in Prison BỘ (?)

Bao gồm 2 vật phẩm: Prison Simulator, Farming Life

-10%
-37%
$29.98
$18.88

Mua Bum in Prison BỘ (?)

Bao gồm 2 vật phẩm: Prison Simulator, Bum Simulator

-10%
-33%
$37.98
$25.27
 

Về trò chơi này

https://store.steampowered.com/app/1983910/Prison_Survival_Architect_of_Crime_Simulator/- Experience life in prison in the comfort of your own home. Without any real-life consequences!- As a prison guard, your job is to maintain order behind the prison walls. But on the other hand - you're in charge here. So who the hell is gonna tell you what to do? Are you gonna be the role model CO or a total a-hole? It's up to you, dude.- Simulate the hell of a prisons guard's life. Look for contraband (you don't want to know where...), gun maintenance, or shoot some hoops during your break. Not enough? My dude, there's so much more!- Check out our reeeeeally cool prisoner creator. But guys, please - no celebrities or politicians, okay?- Experience the thrilling prison story (missing your fav prison TV shows? We've got you covered)- This game is really fun for streaming on Twitch/Youtube. Srsly - give it a go if you're into that kind of thing.

Mô tả nội dung người lớn

Nội dung theo lời tả của nhà phát triển:

Violence on human characters.
Mature language.
Reference of drugs.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH *: Windows 7 64 bit
  • Bộ xử lý: Intel Core i3
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: GeForce GTX 960 / AMD R9-380
  • Lưu trữ: 6 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 10 64 bit
  • Bộ xử lý: Intel Core i5
  • Bộ nhớ: 12 GB RAM
  • Đồ họa: GeForce GTX 960 / AMD R9-380 or better
  • Lưu trữ: 6 GB chỗ trống khả dụng
* Bắt đầu từ 01/01/2024, phần mềm Steam sẽ chỉ hỗ trợ từ Windows 10 trở lên.

Xem thêm từ PlayWay S.A.

Thẩm định viên nói gì

87 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc theo thời gian chơi của người dùng khi đánh giá được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...