Be the last Champion standing in Realm Royale! Loot deadly weapons and powerful abilities to create your own Champion. Explore a fantasy world from horseback while outrunning the deadly fog. Can you survive the first 100-person fantasy Battle Royale?
Đánh giá gần đây:
Rất tích cực (953) - 82% trên 953 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Khá tích cực (41,473) - 72% trên 41,473 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
5 Thg06, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Trò chơi truy cập sớm

Truy cập và bắt đầu chơi ngay lập tức; tham gia vào quá trình phát triển trò chơi khi chúng đang được hoàn thiện.

Chú ý: Trò chơi truy cập sớm này chưa hoàn thành và có thể sẽ có sự thay đổi. Nếu bạn không cảm thấy hứng thú với trạng thái hiện tại của trò chơi, bạn nên chờ đợi để theo dõi tiếp quá trình phát triển của trò chơi. Tìm hiểu thêm

Điều nhà phát triển muốn nói:

Tại sao Truy cập sớm?

“Hi-Rez Studios strongly believes in building games alongside our community. As seen in Paladins and SMITE, our games evolve dramatically over the course of Early Access because of feedback we receive from our players. We want players to be a part of Realm Royale’s development from the earliest possible moment so we can make the game you want to play.”

Trò chơi này sẽ ở trạng thái truy cập sớm trong khoảng bao lâu?

“This Early Access is just that -- Early. We want to do so much more with this game, and we intend to remain in Early Access until Realm Royale is finished.”

Phiên bản đầy đủ sẽ có sự khác biệt thế nào so với phiên bản truy cập sớm?

“Our primary focus in Early Access is polishing the core gameplay experience. We also will add a number of features and systems allowing players to level up and unlock cosmetic content, such as skins, before launch.”

Tình trạng hiện tại của phiên bản truy cập sớm là gì?

“Realm Royale is in Early Access Alpha.

Players can experience five classes, 17 weapons, and 25 abilities. They will drop into a massive fantasy-inspired map featuring and play a last-man-standing, 100-player Battle Royale. All core gameplay is implemented (though we still intend to polish it). Out-of-game features, such as player levels and unlockable cosmetics, have yet to be introduced.”

Liệu trò chơi sẽ có giá khác nhau giữa và sau khi Truy Cập Sớm?

“Realm Royale is currently free-to-play in Early Access, and will remain free-to-play after launch.”

Bạn có kế hoạch tương tác với cộng đồng trong quá trình phát triển của mình như thế nào?

“Our developers are very involved with our community. We are fully embracing Steam’s community tools and plan to be most active in the Steam discussion forums and news feed. We also read comments and engage with players on social media, conduct surveys, and watch streamers. And our community team collects formal feedback from players which is discussed in planning meetings every week.”
Đọc thêm
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chú ý: Want to participate in the Realm Royale Public Test? Click here to install it now.

Chơi Realm Royale

Chơi miễn phí
 
Xem toàn bộ thảo luận

Báo cáo lỗi và để lại phản hồi cho trò chơi này trên bảng thảo luận

Về trò chơi này


Explore a fantasy world in Realm Royale, the new Battle Royale sensation. Choose your class, loot fantastic weapons and magical abilities, and work with your squad to win. Stay ahead of the deadly fog by mounting up and moving out. Will you be the last Champion standing?


Call your friends: It’s time to squad up. Help your team by dropping a Healing Totem, or fire a Flare into the sky to reveal incoming enemies. By working together as a team the crown royale could be yours.


Discover powerful abilities scattered across the Realm. Soar through the skies slinging spells while your team deploys deadly turrets and shields. Flank the enemy with the stealthy Ghost Walk, leaving behind a proximity mine for them to discover when it’s too late. Customize your Champion each game with the abilities best suited for the battle at hand.


Go traditional with shotguns and snipers, or embrace the fantasy with ice staffs, swords, and crossbows. If you want to win, you’ll need to use the Forges scattered across the Realm to craft powerful Runes, epic Gear, or bring back your fallen teammates. But be careful: While you’re crafting, your enemies may attack.


Journey through the lush jungle of Jaguar’s Claws and the scorched sands of Goblin Gulch. Visit frigid Everfrost and iridescent Fungal Forest. The best part: you don’t have to walk around this massive Realm. Just summon your mount to outrun the fog and ride into your next glorious battle!

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: Intel(R) Core(TM) i5-2320 CPU @ 3.00 GHz (4 CPUs), ~3.0GHz
  • Bộ nhớ: 6 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce GTX 555
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 5 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: DirectX compatible sound card
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...