Dash, evade, and smash your way to the truth as the corporate spy, Asaru; or the reckless CIA agent, Amelia! Uncover the dark secrets of the Negabot mega corporation as you save the company from a hostile takeover. Assault Spy is a stylish, fast paced, pure-action game with a dash of comedy.
Đánh giá gần đây:
Rất tích cực (11) - 100% trên 11 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (714) - 92% trên 714 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
2 Thg10, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:
Theo nhãn

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Mua Assault Spy

Mua Assault Spy Elite Spy Edition (Game + Soundtrack) BỘ (?)

Bao gồm 2 vật phẩm: Assault Spy, Assault Spy - Digital Soundtrack

-5%
$22.78
 

Về trò chơi nàyThe self-proclaimed elite corporate spy Asaru and his deadweight partner Kanoko are hired for a new job in a dreary world dominated by corporations. Their mission? Infiltrate the mega corporation, Negabot. Dash, evade, and smash your way to the truth in this fast paced action game. No secret is safe from THIS bombastic spy duo!

Key FeaturesStylish Spy Action Comedy
Blast through an army of security robots and save a company that was taken over by terrorists!


High Speed Dash Combat
Dodge bullets with a dash, and finish off enemies with fancy combo moves!


Dynamic Action
Defeating enemies unlocks new moves, which can be used to chain together insane combos with stylish finishing moves!


One Story with Two Sides
Play through the game as the professional, yet hapless spy, Asaru; or the rowdy and reckless CIA agent, Amelia! Each character has a unique playstyle, and a story that intertwines with each other!

Story


Asaru:
Asaru Vito is a self-proclaimed elite company spy.
However, because he always ends up paired with the clumsy Kanoko Yotsuba, most of his missions are failures. His performance hit rock bottom…
Just when things couldn’t get any worse, he was assigned to spy on the global mega corporation, Negabot. Even with the worst partner ever, he now has to work at a major company, so the worst has yet to begin for Asaru!

Amelia:
The company has been taken over by terrorists!?
OK, let me take a swing at them!!!

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH *: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
  • Bộ xử lý: Intel Core i3-6100 | AMD FX-8350
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA Geforce GTX 750 Ti | AMD Radeon R7 360
  • DirectX: Phiên bản 10
  • Lưu trữ: 5 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH *: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
  • Bộ xử lý: Intel Core i5-6600 | AMD Ryzen 5 1600
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA Geforce GTX 960 | AMD Radeon R9 280
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 5 GB chỗ trống khả dụng
* Bắt đầu từ 01/01/2024, phần mềm Steam sẽ chỉ hỗ trợ từ Windows 10 trở lên.

Thẩm định viên nói gì

41 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc theo thời gian chơi của người dùng khi đánh giá được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...