Cửa hàng điểm Tin tức Labs
Co-operative multiplayer game and complete code base available for free.
Đánh giá gần đây:
Rất tích cực (91) - 92% trên 91 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (20,137) - 94% trên 20,137 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
19 Thg07, 2010
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Chơi Alien Swarm

Trò chơi miễn phí

Miễn phí
 

Về trò chơi này

Alien Swarm is a game and Source SDK release from a group of talented designers at Valve who were hired from the Mod community.
Available free of charge, the game thrusts players into an epic bug hunt featuring a unique blend of co-op play and squad-level tactics. With your friends, form a squad of four distinct IAF Marine classes. Plan your attack using an unlockable arsenal of weapons with countless loadout configurations against a wide variety of aliens. Blaze your way through an overrun, off-world colony, eradicating the alien infestation in environments ranging from the icy planet's surface, to a subterranean lava-flooded mining facility.
Along with the game get the complete code base for Alien Swarm that features updates to the Source engine as well as the SDK. Alien Swarm adds 3rd person camera, depth of field, improved dynamic shadows and a wide variety of gameplay additions to the Source engine.
 • Tactical, 4 player co-op action game with a top-down perspective
 • Complete game code and mod tools
 • Unlock persistent items by gaining levels
 • Over 40 weapons and equipment with countless loadout configurations
 • 4 unique classes and 8 unique characters
 • Matchmaking, Steam Cloud, Steam Stats
 • 64 achievements
 • Tile-based map generation tool
 • Powered by Source and Steam

Yêu cầu hệ thống

  Minimum:
  • OS: Windows® 7 / Vista / Vista64 / XP
  • Processor: Pentium 4 3.0GHz
  • Memory: 1 GB for XP / 2GB for Vista
  • Graphics: DirectX 9 compatible video card with 128 MB, Shader model 2.0. ATI X800, NVidia 6600 or better
  • Hard Drive: At least 2.5 GB of free space
  • Sound: DirectX 9.0c compatible sound card
  Recommended:
  • OS: Windows® 7 / Vista / Vista64 / XP
  • Processor: Intel core 2 duo 2.4GHz
  • Memory: 1 GB for XP / 2GB for Vista
  • Graphics: DirectX 9 compatible video card with Shader model 3.0. NVidia 7600, ATI X1600 or better
  • Hard Drive: At least 2.5 GB of free space
  • Sound: DirectX 9.0c compatible sound card

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...