Serious Sam 3 VR: BFE is a virtual reality action shooter, a glorious throwback to the golden age of first-person shooters where men were men, cover was for amateurs and pulling the trigger made things go boom.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (302) - 88% trên 302 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
9 Thg11, 2017
Nhà phát triển:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Xem qua toàn bộ franchise Croteam Official trên Steam
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chú ý: Cần một bộ thực tế ảo. Xem mục hỗ trợ VR để biết thêm thông tin.
Chỉ VR

Mua Serious Sam VR: BFE

 

Về trò chơi này

Serious Sam 3 VR: BFE is a virtual reality action shooter, a glorious throwback to the golden age of first-person shooters where men were men, cover was for amateurs and pulling the trigger made things go boom.

Serving as a prequel to the original indie and Game of the Year sensation, Serious Sam: The First Encounter, Serious Sam 3 VR: BFE takes place during the Earth’s final struggle against Mental’s invading legions of beasts and mercenaries.

Key Features


 • Now available in glorious VR! - "basically the same game but the devs just ticked a magical checkbox for VR"
 • Serious Sam Fusion 2017 integration - play cross-platform with players of the pancake version to find out what's the ultimate combo: hi-tech motion controllers or good old keyboard & mouse
 • True locomotion support - teleport, instant teleport, blink teleport, classic full locomotion (with or without comfort mode).
 • Dual-wield the Destructive Arsenal – A scoped assault rifle or a double-barreled shotgun? Automatic shotgun or the punishing minigun? Why not use both!? Unleash the almighty barrage of flaming cannonballs!
 • Frantic Arcade-Style Action – Hold down the trigger and lay waste to a never-ending onslaught of attackers or face being overrun by Mental’s savage beasts. No cover systems, no camping – it’s just you against them. All of them!
 • Steam Workshop – Submit your content creation or download new player-created content and modifications using Serious Sam Fusion 2017
 • Multiplayer – Fight against each other or other teams in various multiplayer versus modes like Deathmatch, Team Deathmatch, Capture the Flag, Last Man Standing, Last Team Standing and Instant Kill. Or, you know, play nice and game together in Standard Co-Op, Classic Co-Op and Coin-Op Co-Op. Op op!

Yêu cầu hệ thống

Windows
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 7 64bit
  • Bộ xử lý: Intel Core i5 - 4590 equivalent
  • Bộ nhớ: 6 GB RAM
  • Đồ họa: AMD R9 290 or NVIDIA GTX 970
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Ghi chú thêm: HTC Vive or Oculus Rift VR headset plus hand controllers. Internet connection required for product activation. After that, a persistent connection is not required to the game.
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 10 64bit
  • Bộ xử lý: Intel Core i7-6800 equivalent
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: AMD Fury or NVIDIA GTX 1070
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Ghi chú thêm: HTC Vive or Oculus Rift VR headset plus hand controllers. Internet connection required for product activation. After that, a persistent connection is not required to the game.
  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Ubuntu 14.04
  • Bộ xử lý: Intel Core i5 - 4590 equivalent
  • Bộ nhớ: 6 GB RAM
  • Đồ họa: AMD R9 290 or NVIDIA GTX 970
  • Lưu trữ: 10 GB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: HTC Vive or Oculus Rift VR headset plus hand controllers. Internet connection required for product activation. After that, a persistent connection is not required to the game.
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Ubuntu 14.04
  • Bộ xử lý: Intel Core i7-6800 equivalent
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: AMD Fury or NVIDIA GTX 1070
  • Lưu trữ: 10 GB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: HTC Vive or Oculus Rift VR headset plus hand controllers. Internet connection required for product activation. After that, a persistent connection is not required to the game.

Xem thêm từ Croteam Official

Thẩm định viên nói gì

24 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...