The Talos Principle VR is a virtual reality version of Croteam's critically acclaimed first-person puzzle game in the tradition of philosophical science fiction.
Đánh giá gần đây:
Rất tích cực (22) - 81% trên 22 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (467) - 86% trên 467 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
17 Thg10, 2017
Nhà phát triển:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Xem qua toàn bộ franchise Croteam Official trên Steam
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chú ý: Cần một bộ thực tế ảo. Xem mục hỗ trợ VR để biết thêm thông tin.
Chỉ VR

Mua The Talos Principle VR

 

Đánh giá

“The calm, contemplative, non-linear nature of this game is an inherently good fit for VR”
Destructoid

“The Talos Principle VR Shows a Serious Approach to VR Development”
Hardcore Gamer

“Best HTC Vive Games of E3 2017”
UploadVR

Về trò chơi này

The Talos Principle VR is a virtual reality version of Croteam's critically acclaimed first-person puzzle game in the tradition of philosophical science fiction.

As if awakening from a deep sleep, you find yourself in a strange, contradictory world of ancient ruins and advanced technology. Tasked by your creator with solving a series of increasingly complex puzzles, you must decide whether to have faith, or to ask the difficult questions: Who are you? What is your purpose? And what are you going to do about it?

Features:

 • Road to Gehenna included - explore a brand new narrative through four episodes that will challenge you with some of the most advanced puzzles in The Talos Principle.
 • True locomotion support - teleport, instant teleport, blink teleport, classic full locomotion (with or without comfort mode). Explore the game's non-linear world, solving puzzles your way. Go with the safe built-in teleportation system or tweak and adjust the way you jump through the VR space to best suit your playing style.
 • Use your hands to divert drones, manipulate laser beams and even replicate time to prove your worth - or to find a way out.
 • Roomscale support - Explore the game world as if you were actually there! (But mind your real furniture)
 • Overcome numerous puzzles in an immersive and stunning VR world.
 • Explore a story about humanity, technology and civilization. Uncover clues, devise theories, and make up your own mind.
 • Choose your own path through the game's non-linear world, solving puzzles your way.

Yêu cầu hệ thống

Windows
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 7 64bit
  • Bộ xử lý: Intel Core i5 - 4590 equivalent
  • Bộ nhớ: 6 GB RAM
  • Đồ họa: AMD R9 290 or NVIDIA GTX 970
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 6 GB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: HTC Vive or Oculus Rift VR headset plus hand controllers. Internet connection required for product activation for the first time. After that, a persistent connection is not required to play the game.
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 10 64bit
  • Bộ xử lý: Intel Core i7-6800 equivalent
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: AMD Fury or NVIDIA GTX 1070
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 6 GB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: HTC Vive or Oculus Rift VR headset plus hand controllers. Internet connection required for product activation for the first time. After that, a persistent connection is not required to play the game.
  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Ubuntu 14.04
  • Bộ xử lý: Intel Core i5 - 4590 equivalent
  • Bộ nhớ: 6 GB RAM
  • Đồ họa: AMD R9 290 or NVIDIA GTX 970
  • Lưu trữ: 10 GB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: HTC Vive VR headset plus hand controllers. Internet connection required for product activation for the first time. After that, a persistent connection is not required to the game.
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Ubuntu 14.04
  • Bộ xử lý: Intel Core i7-6800 equivalent
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: AMD Fury or NVIDIA GTX 1070
  • Lưu trữ: 10 GB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: HTC Vive VR headset plus hand controllers. Internet connection required for product activation for the first time. After that, a persistent connection is not required to the game.

Xem thêm từ Croteam Official

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...