Escape Lizards is simple: Tilt the platforms to roll your lizard egg from the start point to the finishing bell at the end of the level. However, things are never as simple as they seem...
Đánh giá chung:
8 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
10 Thg04, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:
Theo nhãn

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Mua Escape Lizards

 

Về trò chơi này

Over 100 Levels of Puzzle Platforming Fun


Escape Lizards is simple to learn, hard to master. The aim of the game is simple: Tilt the platforms to roll your lizard egg from the start point to the finishing bell at the end of the level.

However, things are never as simple as they seem! Soon you'll need to master hopping, world-flipping, and other gameplay mechanics (all fully tutorialized) over increasingly complex and tricky challenges!

Ready for a new Challenge?


Using either an XBOX controller or a keyboard, you'll guide your precious egg over ramps, slopes, twists and turns to get to hit the finishing bell across even the most trecherous of levels. As you improve, you'll progress through the worlds and be able to complete harder challenges and tougher puzzles. As well as simply manipulating gravity, you'll use a plethora of secondary abilities to complete levels, such as hopping and world rotations, all tutorialized. Each level also has hidden vulture eggs to knock-off on the way too, allowing you to unlock over 20 new skins for the lizard egg.

Whether you're looking for a new challenge or simply want a game that won't back down from turning up the heat, Escape Lizards has what you're looking for!

 • Over 100 challenging and unique levels
 • Original platformer mechanics
 • Automatic Steam friend integration shows you friends' times for each level
 • 11 distinct worlds
 • 44 Steam achievements
 • Over 20 unlockable egg skins
 • Fully configurable controls, camera modes, and graphics settings (including FPS cap and FOV).

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH *: Windows Vista SP2
  • Bộ xử lý: 2GHz Dual Core
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: GeForce GTX 660Ti
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 14 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH *: Windows 7 or Higher
  • Bộ xử lý: 3GHz Quad Core
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: GeForce GTX 950 or Higher
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 14 GB chỗ trống khả dụng
* Bắt đầu từ 01/01/2024, phần mềm Steam sẽ chỉ hỗ trợ từ Windows 10 trở lên.

Thẩm định viên nói gì

6 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc theo thời gian chơi của người dùng khi đánh giá được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...