Super Space Pug is a classic arcade shmup. Take control of 'Demetrius the Third'(Space Pug) to defend your personal space from the evil, fish flinging cats and random rocks because its a space shmup, and without rocks it would be rather non-space-y.
Đánh giá chung:
Trái chiều (142) - 52% trên 142 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
4 Thg06, 2016
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Super Space Pug

Mua Pug Life Bundle BỘ (?)

Bao gồm 3 vật phẩm: Turbo Pug, Super Space Pug, Super Mega Neo Pug

-35%
$1.92

Mua Back To Basics Sci Fi Bundle BỘ (?)

Bao gồm 7 vật phẩm: Escape Machines, Star Chronicles: Delta Quadrant, Stellar 2D, Ampersand, Super Space Pug, Star Drifter, Deep Space Dash

-45%
$3.78
 

Về trò chơi này

Super Space Pug is a classic arcade shmup. Take control of 'Demetrius the Third'(Space Pug) to defend your personal space from the evil, fish flinging cats and random rocks because its a space shmup, and without rocks it would be rather non-space-y.

- Difficult, speedy, bullet hell gameplay.
- Evil Cats, monsters and more!
- Go up against your friends on the competitive leaderboards.
- Take advantage of power ups like Poop cannon, Triple fire and Ninja stars!
- Community voted monthly or bi-weekly power ups.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP SP2 or newer
  • Bộ xử lý: 2Ghz or better
  • Bộ nhớ: 128 MB RAM
  • Đồ họa: 256 Mb
  • Card âm thanh: Any

Thẩm định viên nói gì

13 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồ



Thời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...