Dragonpath is a top-down hack'n'slash RPG with abilities tied to equipment rather than classes. Carve a bloody path through a broken underground realm inhabited by vicious monsters and few struggling remnants of civilization. Experiment with equipment to find the combination that suits your playstyle best!
Đánh giá chung:
Trái chiều (11) - 63% trên 11 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
14 Thg12, 2015
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Demo miễn phí

Chơi Dragonpath Demo

 

Về trò chơi này

Dragonpath is a fast-paced top-down hack'n'slash RPG with abilities tied to equipment rather than classes. The game takes place in a broken underground realm inhabited by vicious monsters and few struggling remnants of civilization.

Baptised in the dragon’s fire the champion yearns for vengeance; the master’s nemesis must fall. Master the ruthless combat, carve a bloody path through the depths of this ruined world and take the fight to the wretched being festering in the abyss.

Features

 • Campaign with 15 levels divided into 4 chapters. The demo has tutorial, intro and a few normal levels.
 • Abilities are tied to equipped items instead of classes
 • 15 bosses and 30+ basic enemy types
 • 80+ items to find and plenty of enchants to modify them

Do you dare to walk the Dragonpath?

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows Vista+
  • Bộ xử lý: i5
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Nvidia Geforce 540
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: 720p
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 7+
  • Bộ xử lý: i7
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: Nvidia Geforce 650
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: 1080p, 16:9 recommended

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...