Schein is a 2D precision side-scrolling puzzle platformer. Use the magic of light to explore hidden worlds, solve challenging puzzles, and defeat deadly beasts in this award-winning atmospheric action-adventure game.
Đánh giá chung:
Khá tích cực (107) - 71% trên 107 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
9 Thg10, 2014
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Xem qua toàn bộ loạt sản phẩm Meridian4 trên Steam
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Mua Schein

Mua 2D Platformers BỘ (?)

Bao gồm 6 vật phẩm: The Wizard and The Slug, Night Lights, Soulless: Ray Of Hope, Schein, Aftergrinder, Jumphobia Classic

-25%
$19.44
 

Về trò chơi này

Schein is an award-winning, puzzle platformer that tells the story of a father who enters a mystical swamp in desperate search of his son. As he becomes enveloped in darkness and begins to lose hope, a wisp appears, offering him guidance and her magical power: a light that reveals hidden worlds.

Use your wits and light to conquer mind-bending puzzles and defeat deadly beasts. Can you save your son in what’s possibly the trickiest platformer you’ve played?https://store.steampowered.com/app/321920/Schein/

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH *: Windows Vista, 7, 8, 8.1
  • Bộ xử lý: 1.6 GHz
  • Bộ nhớ: 768 MB RAM
  • Đồ họa: 256 MB SM3 DirectX 9.0c
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Lưu trữ: 1126 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Full controller support
* Bắt đầu từ 01/01/2024, phần mềm Steam sẽ chỉ hỗ trợ từ Windows 10 trở lên.

Xem thêm từ Meridian4

Thẩm định viên nói gì

19 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc theo thời gian chơi của người dùng khi đánh giá được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...