JC2-MP is a project to bring multiplayer to Just Cause 2 in all of its magnificent glory. Imagine the chaos of normal Just Cause 2, then extending it out to dozens, hundreds, and even thousands of players.
Đánh giá gần đây:
Rất tích cực (26) - 84% trên 26 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (15,041) - 91% trên 15,041 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
16 Thg12, 2013
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Chú ý: This mod requires Just Cause 2 on Steam.

Chơi Just Cause 2: Multiplayer Mod

Miễn phí
 

Về trò chơi này

JC2-MP is a project to bring multiplayer to Just Cause 2 in all of its magnificent glory. Imagine the chaos of normal Just Cause 2, then extending it out to dozens, hundreds, and even thousands of players.

Yêu cầu hệ thống

  Minimum:
  • OS: Microsoft Windows Vista (Windows XP is unsupported)
  • Processor: Dual-core CPU with SSE3 (Athlon 64 X2 4200 / Pentium D 3GHz)
  • Memory: 2GB System Memory
  • Hard Drive: 10GB of free drive space
  • Graphics: DX10 compatible graphics card with 256 MB of memory
   (Nvidia GeForce 8800 series/ ATI Radeon HD 2600 Pro)
  • Sound: 100% DirectX 10 compatible sound card
  • DirectX®: Microsoft DirectX 10
  Recommended:
  • OS: Microsoft Windows Vista SP1 or Windows 7
  • Processor: Intel Core® 2 Duo 2.6 GHz or AMD Phenom X3 2.4GHz or equivalen
  • Memory: 3GB system Memory
  • Hard Drive:
  • Graphics: DX10 compatible graphics card with 512 MB of memory
   (Nvidia GeForce GTS 250 series/ ATI Radeon HD 5750 series)
  • Sound: 100% DirectX 10 compatible Dolby Digital 5.1 sound card
  • DirectX®: Microsoft DirectX 10.1
* Bắt đầu từ 01/01/2024, phần mềm Steam sẽ chỉ hỗ trợ từ Windows 10 trở lên.

Thẩm định viên nói gì

372 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...