Cửa hàng điểm Tin tức Labs
Ra Ra Boom is an eye-catching, distinctive fast-paced four-player co-op beat ‘em up driven by a meaningful and emotional coming-of-age narrative about a group of ninja cheerleaders from space in a fight to save the rest of humanity on Earth.
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
Chuẩn bị công bố
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Trò chơi này chưa có trên Steam

Ngày dự kiến phát hành: Chuẩn bị công bố

Bạn quan tâm?
Hãy thêm trò chơi vào danh sách ước và nhận thông báo khi nó ra mắt trên Steam.
Thêm vào danh sách ước
 

Về trò chơi này

Ra Ra Boom is an eye-catching, distinctive fast-paced four-player co-op beat ‘em up driven by a meaningful and emotional coming-of-age narrative about a group of ninja cheerleaders from space in a fight to save the rest of humanity on Earth. Building on the game’s core frenetic beat 'em up 2D action co-op gameplay, Ra Ra Boom incorporates huge boss battles and ranged attacks to create diverse gameplay within the traditional beat ‘em up genre. Each of the ninja cheerleaders will sport upgradable combos for both melee and ranged attacks featuring light, heavy and special attacks to keep each fight fresh and fierce.

Ra Ra Boom also augments traditional beat 'em up gameplay with its unique integrated lane system. Integrating horizontal lanes naturally into the hand-drawn environments, you’ll be able to tell which enemy you’re targeting with a flurry of furious blows - whether in melee range or attacking from a distance using ranged attacks. With the ability to quickly switch between lanes, you can strategically target multiple opponents, racking up massive combos any true beat-’em-up fan can enjoy.

Yêu cầu hệ thống

Windows
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: Intel Core 2 Duo E8400 | AMD Phenom II X4 965
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce GTS 250 | AMD Radeon HD 6670
  • Lưu trữ: 8 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 7+
  • Bộ xử lý: Intel i5+
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GTX 960 / Radeon HD 5750 or better
  • Lưu trữ: 10 GB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: glibc 2.17+
  • Bộ xử lý: Intel Core 2 Duo E8400 | AMD Phenom II X4 965
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce GTS 250
  • Lưu trữ: 8 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: glibc 2.17+
  • Bộ xử lý: Intel i5+
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GTX 960
  • Lưu trữ: 10 GB chỗ trống khả dụng
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.