⚽ Nonsense Soccer ⚽ is a platformer-soccer-hybrid for people who like chaotic local multiplayer games
Đánh giá chung:
4 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
16 Thg10, 2020
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Trò chơi truy cập sớm

Truy cập và bắt đầu chơi ngay lập tức; tham gia vào quá trình phát triển trò chơi khi chúng đang được hoàn thiện.

Chú ý: Trò chơi truy cập sớm này chưa hoàn thành và có thể sẽ có sự thay đổi. Nếu bạn không cảm thấy hứng thú với trạng thái hiện tại của trò chơi, bạn nên chờ đợi để theo dõi tiếp quá trình phát triển của trò chơi. Tìm hiểu thêm

Điều nhà phát triển muốn nói:

Tại sao Truy cập sớm?

“Nonsense Soccer is currently my hobby project and I don't have as much time to locally playtest it as I could if I worked on it full time. I also have lots of ideas for essential new features and I feel that while the game is already quite fun, it needs the extra effort to be truly great. It's very important to me that the kind folks who enjoy my games get the best experience from the final game. I feel Early Access is the best way for me to get the game in the hands of enthusiastic players who can provide me with valuable feedback, if they so choose, and help me make the best game I can with my limited resources.”

Trò chơi này sẽ ở trạng thái truy cập sớm trong khoảng bao lâu?

“My release plan is not set in stone and as hobby projects these things take a bit longer but I strongly feel it's quite possible to finish a set of features I can call a "final product" as soon as the end of 2025. This is subject to change as the game develops further.”

Phiên bản đầy đủ sẽ có sự khác biệt thế nào so với phiên bản truy cập sớm?

“The final game will include more polished gameplay, visual and audio and lots of more content in the form of new arenas, balls, cosmetics and possibly new game modes.”

Tình trạng hiện tại của phiên bản truy cập sớm là gì?

“As of writing, the first early access build is the second major update for the game, with a reasonable amount of polish. The local multiplayer mode is fully playable by up to 4 players, includes keyboard and controller support and the first version of a single-player target practice mode. It could be called a fully fledged small game already.”

Liệu trò chơi sẽ có giá khác nhau giữa và sau khi Truy Cập Sớm?

“I plan to gradually raise the price as I ship new content and features. Price will most likely also change when the game leaves early access. I will try to be very open about any price changes and communicate those changes well in advance.”

Bạn có kế hoạch tương tác với cộng đồng trong quá trình phát triển của mình như thế nào?

“I'm looking for direct feedback from players so that I can fix design issues, bugs and the like. I'm interested in learning how the gameplay experience changes as players improve and adjust the game so that the experience stays fresh and exciting for new and more experienced players. Planned update roadmaps will be posted in advance to Steam Community forums.”
Đọc thêm
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Mua Nonsense Soccer

 
Xem toàn bộ thảo luận

Báo cáo lỗi và để lại phản hồi cho trò chơi này trên bảng thảo luận

Về trò chơi này⚽ Nonsense Soccer ⚽ is a platformer-soccer-hybrid for people who like chaotic local multiplayer games. At its core it's a fun little soccer game with simple controls for up to 4 players. With 8 cool multiplayer arenas and a short but sweet target practice mode for solo players, there's already hours of fun to be had with, with more content to be added in the future.⚽Update #3 out now! ⚽

 • Added new extra large "Stadium XL" level
 • Added new player indicators when players go out of camera bounds (in XL levels)
 • Added high scores to Target Practice mode
 • Added basic stat collecting
 • Added support for 21:9 resolution
 • Changed the app icon
 • Fixed: After playing local multiplayer, target practice was sometimes unplayable until game restart
 • Fixed: Sound and Music settings behaved weird
 • Fixed: Possible crash when there was no save file present

This game is in an early access state and does not represent the final quality of the product. Expect weird bugs, things looking & behaving crazy and all the other fun things and some work-in-progress things that make the game not fun. It's highly recommended to give feedback and bug reports in the community, send me video links to YouTube, ping me on Twitter and all the stuff like that.

Yêu cầu hệ thống

Windows
macOS
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH *: Windows 8
  • Bộ xử lý: Modern CPU
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Modern GPU
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Lưu trữ: 100 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: Modern CPU
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Modern GPU
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng
* Bắt đầu từ 01/01/2024, phần mềm Steam sẽ chỉ hỗ trợ từ Windows 10 trở lên.
  Tối thiểu:
  • HĐH: Recent macOS
  • Bộ xử lý: Modern CPU
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Modern GPU
  • Lưu trữ: 100 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Recent macOS
  • Bộ xử lý: Modern CPU
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Modern GPU
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Ubuntu or similar
  • Bộ xử lý: Modern CPU
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Modern GPU
  • Lưu trữ: 100 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Ubuntu or similar
  • Bộ xử lý: Modern CPU
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Modern GPU
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

5 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc theo thời gian chơi của người dùng khi đánh giá được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...