UBERMOSH:OMEGA, the apex of Walter Machado's Cult Classic series UBERMOSH.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (73) - 100% trên 73 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
8 Thg11, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Xem qua toàn bộ franchise Walter Machado trên Steam
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua UBERMOSH:OMEGA

ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT! Kết thúc trong

-30%
$4.99
$3.49

Gói chứa trò chơi này

Mua UBERMOSH Collection

Bao gồm 9 vật phẩm: UBERMOSH, UBERMOSH Vol.3, UBERMOSH Vol.5, UBERMOSH Vol.7, UBERMOSH: Original Soundtrack, UBERMOSH:BLACK, UBERMOSH:OMEGA, UBERMOSH:SANTICIDE, UBERMOSH:WRAITH

ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT! Kết thúc trong

Mua HARDBOILED FUZZ BỘ (?)

Bao gồm 3 vật phẩm: WARPZONE DRIFTER, TTV3, UBERMOSH:OMEGA

-5%
-39%
$6.97
$4.26
 

Về trò chơi này

UBERMOSH:OMEGA, the apex of Walter Machado's Cult Classic series UBERMOSH.
The retro-hardcore topdown masterpiece was carefully crafted during 5 years of community feedback, carrying over 4k sprites, tribal drums, fuzzed guitars and flawless gameplay.

The players can choose a Saint, tune it to fit their gameplay style and try to survive a gun-filled pit where you can cut bullets with swords, unleash havoc with psionic powers, and evade hells of projectiles.

Each character is a love letter to ARCADE games, like Kore, inspired on classic shmup gameplay or Aya that calls for a progressive combo score beater.

A hardboiled egg of the Brazilian underground game development scene and a Must-Buy for the finest tasted ARCADE enthusiasts!

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: 3.5 GHz
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: 1 GB
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Lưu trữ: 800 MB chỗ trống khả dụng

Xem thêm từ Walter Machado

Thẩm định viên nói gì

11 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...