Cửa hàng điểm Tin tức Labs
Let it go! Use flatulence to fly!
Đánh giá chung:
5 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
11 Thg11, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:
Theo nhãn

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Trò chơi truy cập sớm

Truy cập và bắt đầu chơi ngay lập tức; tham gia vào quá trình phát triển trò chơi khi chúng đang được hoàn thiện.

Chú ý: Trò chơi truy cập sớm này chưa hoàn thành và có thể sẽ có sự thay đổi. Nếu bạn không cảm thấy hứng thú với trạng thái hiện tại của trò chơi, bạn nên chờ đợi để theo dõi tiếp quá trình phát triển của trò chơi. Tìm hiểu thêm

Điều nhà phát triển muốn nói:

Tại sao Truy cập sớm?

“Experience from a previous project, which also went through Early Access, showed that players can give valuable feedback to improve the game. This is especially useful for one-man projects where no big testing manpower is available on production site.”

Trò chơi này sẽ ở trạng thái truy cập sớm trong khoảng bao lâu?

“The game is mainly finished already. However, due to various difficulties in managing this production it is currently unclear when it can be finished - Sorry!”

Phiên bản đầy đủ sẽ có sự khác biệt thế nào so với phiên bản truy cập sớm?

“Main difference of the full version will be found in adjusting the game's flow. Unlocking quests is based on players' performance in infinity level. Yet it is unclear if reaching the required score is too hard or too easy. Also adjustements of random maze generation may be required for full version depending on Early Access feedback. It is especially to be discussed if there is more variation and/or a higher increment of complexity along the player's playtime required.”

Tình trạng hiện tại của phiên bản truy cập sớm là gì?

“The current version is a beta version covering most features and contents. Please see About this section of the store page for details.”

Liệu trò chơi sẽ có giá khác nhau giữa và sau khi Truy Cập Sớm?

“Price will not change when we leave early access.”

Bạn có kế hoạch tương tác với cộng đồng trong quá trình phát triển của mình như thế nào?

“The community is welcome to play the game and suggest improvements. Please use the game's community page to submit your ideas and feedback.”
Đọc thêm
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Chơi Fart Fiasco Premium

Miễn phí
 
Xem toàn bộ thảo luận

Báo cáo lỗi và để lại phản hồi cho trò chơi này trên bảng thảo luận

Về trò chơi này

After a long grazing meal, the little cow is so bloated that she takes off! Use your digestive gases to navigate in the air and reach the next level. Playable with Mouse, Keyboard or Gamepad.

How to play

 • Press Play button to generate a new random level.
 • Make the cow fart to push it forward through the air.
 • Reach the gate to win a level and earn rubies and stars.A level is lost when ...
 • ... Cow touches Garlic.
 • ... there is no Gas left to make another move.
 • ... Hay pushes the cow off stage.
 • ... Cow touches Fire
 • ... Timeout happens in time-limited levels.
 • ... you open game menu and cancel the level.

Unlock more contents in Quests

 • Quests are collections of additional levels which are not randomly generated, but designed for special challenges.
 • When a questmap is available soon, a lock appears above Play button which shows the required score ressources.
 • Continue playing infinity level until you reach required amount of rubies and stars which will turn the lock into a flying cup. Click/tap the cup to open the quest map.
 • Complete all levels of a questmap to unlock an additional content element for Infinity Level.Available Quests
 • Garden Quest: Finish 7 special handcrafted levels to add Bean resources to Infinity Level
 • Cheese Quest: Complete 9 special levels and beat the cursed mouse boss. Unlocks moonstone content and mouse shape which breaks moonstones.
 • Bird Quest: Complete 4 special levels on time to unlock timeout level design in Infinity Level.
 • Scarecrow's Quest: Complete 5 special levels to unlock cat shape which hints towards points of interest.
 • Labyrinth Quest: Complete 4 special labyrinth levels to continue your journey.
 • Hay Quest: Complete 5 special levels to unlock hay blocks in Infinity Level.
 • Apocalypse Quest: Complete 4 special levels and beat the cursed chicken boss to unlock fire obstacles and chicken shape which enlightens hay blocks.
 • Treetop Quest: Complete 12 special levels to unlock most difficult night mode in Infinity Level.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: 64 bit
  • Lưu trữ: 150 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit

Thẩm định viên nói gì

1 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...