Garfield, the famous lasagna-loving cat is back to take on Jon, Odie and company in a no-holds-barred racing game!
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
05 Nov. 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Xem qua toàn bộ franchise Microids trên Steam
Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Trò chơi này chưa có trên Steam

Ngày dự kiến phát hành: 05 Nov. 2019

Bạn quan tâm?
Hãy thêm trò chơi vào danh sách ước và nhận thông báo khi nó ra mắt trên Steam.
Thêm vào danh sách ước
 

Về trò chơi này

Garfield, the famous lasagna-loving cat is back to take on Jon, Odie and company in a no-holds-barred racing game!

Choose your character and kart according to their characteristics and your driving style, get off the starting line first and control skids to outrun your opponents. Use crazy bonus objects, like the Pillow or the Magic Wand, to gain an edge and get over the finishing line first. Are you lazy like Garfield? Take shortcuts to overtake the other racers with the Spring!
Race your friends in local mode or online, with up to eight players on 16 iconic circuits from the world of Garfield.

3 GAME MODES: Grand Prix, Single Race, Time Trial

MULTIPLAYER up to 4 players in split-screen mode and up to 8 players in online mode

16 CIRCUITS: Crazy races in stunning environments inspired by the world of Garfield, such as Palerock Lake and Pastacosi Factory

8 CHARACTERS: Garfield, Odie, Jon, Nermal, Arlene, Liz, Harry and Squeak

9 ATTACK AND DEFENSE BONUSES to turn the race around

CUSTOMIZE your character and kart with dozens of accessories

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: coming soon
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: coming soon
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: coming soon
  • Ghi chú thêm: coming soon
  Tối thiểu:
  • HĐH: coming soon
  • Bộ xử lý: coming soon
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: coming soon
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: coming soon
  • Ghi chú thêm: coming soon

Xem thêm từ Microids

Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.