USA Ultimate Collection

Закупуване на USA Ultimate Collection

Включени продукти в този пакет

$19.99
Amtrak Acela Express EMU Add-On
  Симулатори
$19.99
Amtrak F40PH ‘California Zephyr’ Loco Add-On
  Симулатори
$8.99
BNSF ES44AC & SD40-2 Loco Add-On
  Симулатори
$7.99
BNSF SD75 Loco Add-On
  Симулатори
$17.99
Cajon Pass Route Add-On
  Симулатори
$11.99
CN SD40-2 Wide Nose Loco Add-On
  Симулатори
$39.99
Donner Pass: Southern Pacific Route Add-On
  Симулатори
$29.99
Horseshoe Curve Route Add-On
  Симулатори
$11.99
Norfolk Southern SD40-2 High Nose Loco Add-On
  Симулатори
$39.99
Northeast Corridor Route Add-On
  Симулатори
$19.99
PRR GG1 Loco Add-On
  Симулатори
$19.99
PRR K4 Loco Add-On
  Симулатори
$19.99
Southern Pacific Cab Forward Loco Add-On
  Симулатори
$19.99
SW1500 Switcher Loco Add-On
  Симулатори
$288.86
Цена на игрите поотделно:
$149.00
Цена на пакета:
$139.86
Ето какво спестявате със закупуването на този пакет

Закупуване на USA Ultimate Collection