รายการแนะนำ ข่าวสาร
สำหรับคุณ
At the dawn of the 22nd century, the conquest of space and the colonization of the solar system is being monopolized by several huge and ambitious mega-corporations. Although extremely delicate and vulnerable, a balance is maintained by these companies.
บทวิจารณ์จากผู้ใช้:
โดยรวม:
แง่บวกเป็นอย่างมาก (316 บทวิจารณ์) - 85% จาก 316 บทวิจารณ์จากผู้ใช้สำหรับเกมนี้ เป็นแง่บวก
วันวางจำหน่าย: 5 พ.ย. 2004

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์นี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ ติดตาม หรือทำเครื่องหมายเป็นยังไม่สนใจ

ไม่รองรับภาษาไทย
ผลิตภัณฑ์นี้ไม่รองรับภาษาท้องถิ่นของคุณ กรุณาตรวจสอบรายชื่อภาษาที่รองรับก่อนทำการสั่งซื้อ

ซื้อ Nexus - The Jupiter Incident

 

อัปเดตล่าสุด ดูทั้งหมด (3)

21 มีนาคม

Soundtrack of Nexus: The Jupiter Incident now available!

Dear Nexus fans,

in addition to the huge update we have published today ( http://steamcommunity.com/app/6420/discussions/ ) we have also put the official Soundtrack online on Steam:

http://store.steampowered.com/app/444760

Enjoy!
Cheers
Your Nordic Games Team

3 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

21 มีนาคม

Big Update Published - HD Resolutions, Modern Systems compatibility, Multiplayer, etc...

After we acquired the Nexus franchise our goal was to make the game experience better but unfortunately our hands were tied for a long time. Now we were finally able to do actual work on Nexus and this resulted in a lot that we actually did.

ADDITIONS
• Added option to use the current desktop resolution. It’s the default.
• Enabled using modern monitor resolutions including Full HD.
• Added correct displaying of GUI elements, briefings and subtitles with
modern monitor aspect ratios: 16:9, 16:10, 21:9
• Added separate field-of-view setups for different monitor aspect ratios.
• Added VSync option. It’s on by default.
• All available text languages are selectable from the launcher.
• All available audio languages are selectable from the launcher.
• Added multiplayer NAT resolver to help connecting to Internet servers.
• Added accepting Steam invites for multiplayer game.

FIXES
• Removed obsolete DirectX 8 executable versions.
• Fixed disappearing of the loading animation in fullscreen mode under
modern OSs. Also dimming is applied to the GUI during loading.
• Fixed mouse cursor latency.
• Fixed lagging of NPC mission dialogs with the unpacked data files.
• Fixed the issue shortcuts stop working after switching tasks with Alt+Tab.

MODDING ADDITIONS
• Editor window size is configurable from mod_tools launcher.
• Configured window size is independent from the fullscreen game resolution.
• Nexus can be started in windowed mode from mod_tools launcher.
• Nexus can be started in windowed mode with the /win command line option.
• Mission Editor enables returning to main menu and load another mission.
• Mission and Solar System Editor enables editing main campaign’s missions.
• Published former developer tool Briefing Editor to ease altering main
campaign’s mission briefing scenes.
• Published former developer localization tool NexLoc to ease adding new
translations.
• Options saved to the user’s AppData folder instead of the registry.

MODDING FIXES
• Fixed Converter crash under under modern OSs.
• Editor windows startup arrangement changed, Quit buttons added.
• Editors warn about unsaved changes.
• Solar System Editor uses the usual solar system navigation GUI.


We hope you all enjoy Nexus now even more!

98 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

เกี่ยวกับเกมนี้

At the dawn of the 22nd century, the conquest of space and the colonization of the solar system is being monopolized by several huge and ambitious mega-corporations. Although extremely delicate and vulnerable, a balance is maintained by these companies. At the very edge of the solar system the companies make a discovery which will shift the technological advantage and upset the balance. And so a new conflict is born: "The Jupiter Incident".
Nexus - The Jupiter Incident is a real-time mission-based tactical space game featuring spectacular real time battles and breathtaking motion picture quality. Focus on tactics and action as you control up to a dozen battleships encountering aliens, unknown solar systems and astrophysical phenomena in your struggle to save Earth.
Are you ready to take on the challenge?

 • Epic campaign with 6 episodes and more than 26 thrilling missions
 • Diverse mission types: espionage, fight, stealth, sabotage, rescue, science, etc.
 • Control up to 10 extremely detailed, customizable spaceships from basic to simulation level
 • 6 different alien species with race-specific tactics and 30 alien spaceships
 • More than 50 unique characters and 90 different weapons and devices
 • Flexible starmap system: animated map objects, light flares, etc.
 • Zoom in on more than 350 planets, moons, comets, etc. in a fully 3D environment
 • Planet movement based on real physics

ความต้องการระบบ

  Minimum:
  OS: Windows XP, Vista, 7, 8, 10 (32 or 64 bit)
  CPU: 1 GHz processor
  Memory: 128 MB RAM
  Graphic Card: GeForce2 MX or comparable graphics adapter
  Sound: DirectX compatible soundcard
  Disc Space: 1,8 GB
  DirectX 9.0c
  Recommended:
  OS: Windows XP, Vista, 7, 8, 10 (32 or 64 bit)
  CPU: 1,8 GHz processor
  Memory: 256 MB RAM
  Graphic Card: 128MB nVidia GeForce FX 5600 or ATi Radeon 9600 Class
  Sound: DirectX compatible soundcard
  Disc Space: 1,8 GB
  DirectX 9.0c
ไม่พบบทวิจารณ์แบบสาธารณะสำหรับผลิตภัณฑ์นี้ในภาษาของคุณ

คุณสามารถเขียนบทวิจารณ์ของคุณเองสำหรับผลิตภัณฑ์นี้เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ของคุณให้กับชุมชน ใช้พื้นที่ด้านบนของปุ่มซื้อในหน้านี้เพื่อเขียนบทวิจารณ์ของคุณ

If you'd like to see reviews in additional languages, you can adjust your preferences here